Ban, vladarski priimek (1. del)

Piše: Tino Mamić

Priimek Ban je izvorno slovenski, pa tudi hrvaški. Bani na Krasu in v Posavju bi utegnili biti tudi potomci uskokov ali hrvaških beguncev pred Turki. Ker se priimek enako zapisuje tako v slovenščini kot v hrvaščini, bi bilo treba za vsako rodbino posebej preveriti, ali gre za izvorno slovenski priimek ali priimek potomcev priseljencev.

Enako zapisan priimek najdemo tudi v mnogih drugih državah. Kot ime in kot priimek. A gre za različen izvor priimka, zato si vsi Bani seveda niso v sorodu in priimek ne pomeni isto. V kitajščini beseda ban pomeni pol, polovica. V kmerščini pomeni prepoved. Priimek je zelo pogost, saj je na 1417. mestu na svetu. 380.000 Banov je vseh skupaj, največ na Kitajskem (286.000), v Kambodži (24.000), Vietnamu (16.000), Indiji (9000) in Romuniji (5500).

Največje slovensko gnezdo Banov je v Posavju. V tej statistični regiji živi 162 Banov in je priimek na 40. mestu najpogostejših priimkov. V Sloveniji sicer živi 612 Banov, priimek pa je na lestvici najpogostejših priimkov na 425. mestu. Število priimka niha. Leta 1971 je bilo Banov 583, leta 1997 pa 706.

V Furlaniji – Julijski krajini živi 54 družin Ban, velika večina v Trstu in okolici, na Kraškem robu. Skupaj jih je okoli 120. V zadnjih letih se je priimek pojavil na zahodu Italije, v Piemontu, vendar je 52 tamkajšnjih družin verjetno azijskega porekla. Če seštejemo vse slovenske Bane, tudi tiste, ki imajo dva priimka, pridemo približno do številke 750.

Na Hrvaškem živi okoli 2600 Banov v kakih 1100 gospodinjstvih. Največ jih živi v Zagrebu (390), Splitu (155), na Reki (150), v Podhumu pri Reki (105) in v Bedekovčini pri Lepoglavi (80). V Podhumu se je vsak peti vaščan pisal Ban.

Jezikoslovec Janez Keber pravi, da priimek izhaja iz oblastvene funkcije ban. Enako so nastali priimki Car, Kralj, Papež. Ban je vladarski naziv, ki je nižji samo od kralja. Včasih je bil to kraljevi namestnik ali podkralj (prorex). Prvič ga srečamo po priključitvi hrvaških dežel Ogrski (1102), ko je ban v imenu kralja predsedoval hrvaškemu saboru, pobiral davke in koval denar. Zadnji hrvaški ban je bil imenovan, ko je znotraj Jugoslavije kot zametek demokratične zvezne države nastala Banovina Hrvaška (1939–1941), a je kmalu nato ves razvoj prekinila in uničila vojna.

Podobni priimki so Banič, Banovič in Banović v pomenu sin Bana. Priimki Banovec, Banovšek in Banošek pa so nastali iz naselbinskega imena Ban, Bane in Bani. Bani (italijansko Banne) nad Trstom pa je ime vasi, ki je nastala iz priimka Ban.

(www.tinomamic.eu)

 

Prva slika: Ena najstarejših omemb priimka Ban je iz hrvaške Istre iz leta 1640. Takrat se je poročil Anton Ban iz Lovreča. Zapis je zanimiv, ker je zapisan v glagolici, starodavni pisavi, ki so jo uporabljali na Hrvaškem in v Sloveniji. Glagoljaštvo, domače slovansko in slovensko bogoslužje, se je v Sloveniji ohranilo vse do leta 1891. Dandanes znajo pisavo brati le še redki, zato so tudi v matično knjigo, ki jo hrani Hrvaški državni arhiv v Zagrebu, v kasnejših stoletjih dopisali latinične prevode.

Druga slika: Razširjenost priimka Ban na Zemlji. Najtemnejši odtenki kažejo na največje število nosilcev priimka v posameznih državah.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme