Prijetno in spodbudno okolje za rast naših otrok

Števerjanski vrtec ima dolgo tradicijo delovanja. Ustanovljen je bil na začetku šestdesetih let v času županovanja Hermenegilda Podveršiča. Ker je bil namenjen predvsem kmečkim otrokom, je deloval od marca do decembra, ko so starši imeli največ dela v vinogradih. Sprva je bil tako kot številni drugi vrtci na Goriškem pod okriljem ustanove ONAIRC (Opera nazionale di assistenza all’infanzia delle regioni di confine), od leta 1966 dalje pa se je občinska uprava odločila, da njegovo vodenje zaupa slovenskim šolskim sestram iz Trsta. Kot prvi sta v Števerjan prišli sestri Silverija in Kristina. Kljub začetnemu negodovanju nekaterih staršev, so bili kasneje nad njunim delom z otroki vsi zelo navdušeni. Število otrok je postopoma naraščalo, saj je občinska uprava poskrbela za prevoz otrok iz bolj oddaljenih delov vasi.

V zadnjih desetletjih deluje vrtec pod okriljem Večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom iz Gorice, leta 2012 pa je bil poimenovan po slovenskemu pravljičnemu junaku Kekcu. Od vsega začetka leži v namensko zgrajeni stavbi ob nekdanji stari šoli oziroma kasnejšemu domu za starejše občane na Grajski ulici. Od tu se ponuja prečudovit razgled na briške griče, Gorico in Novo Gorico, od katerih je vrtec oddaljen le pičlih deset minut vožnje z avtomobilom. Stavba je majhna, a dobro opremljena. Obsega učilnico, igralnico, jedilnico in kuhinjo. Otroci dobivajo sveže pripravljeno hrano, saj ima vrtec lastno kuhinjo in po mnenju vseh otrok in staršev odlično kuharico. Na razpolago imajo veliko ograjeno dvorišče opremljeno z različnimi igrali, kjer se lahko otroci zabavajo ob lepem vremenu. Po prenovi leta 2009 je stavba dostopna tudi gibalno oviranim otrokom.

Vsakodnevni pouk poteka med 7.30 in 15.30 od septembra do junija. Kljub krajšemu delovnemu času, je cenovno dostopnejši v primerjavi z drugimi vrtci v Sloveniji. Za enosekcijski otroški vrtec, ki šteje letos štirinajst otrok med tretjim in petim letom starosti, skrbijo dve vzgojiteljici, dve šolski sodelavki in kuharica. Vrtec sprejema poleg predčasnih otrok, ki so rojeni do februarja, tudi tiste, ki bodo dopolnili tretje leto aprila meseca. Za razliko od drugih slovenskih vrtcev na Goriškem, so lahko začeli obiskovati pouk že septembra in ne šele ob dopolnitvi treh let. Deležni so tako rekoč osebne obravnave, starši pa imajo prav tako kadarkoli možnost osebnega pogovora z učiteljicama. Le-ti individualno sestavita vsako leto drugačen vzgojno-izobraževalni program glede na potrebe in zanimanja otrok oziroma glede na aktualne socialne tematike in zanimive ponudbe vaškega okolja. Rdeča nit, ki povezuje letošnje leto, je ekologija. Vrtec zato sodeluje pri mednarodnemu projektu Eko beri, Planetu Zemlja prijazen slovenski vrtec. S pravljičnim uvodom pravljice Drevo Krištof, odkrivajo otroci kako naš odnos do narave vpliva na njeno varovanje. V tem duhu so decembra pripavili jaslice iz ekološko razgradljivih materialov, ki so bile v božičnem času na ogled na razstavi jaslic na Sveti Gori, in delavnico, na kateri so s starši izdelali ekološke ikebane. Spoznali so drevo hrast, nabrali želode, jih namočili v vodo in ko bodo vzklili, jih bodo posadili v zemljo, in sicer na primeren kraj v Števerjanu.

Pri delu z otroki se učiteljici poslužujeta najsodobnejših vzgojno izobraževalnih metod kot so na primer Korak za koram, Ntc metode, Formativno spremljanje in metoda Bortolato, obenem pa le-te ustrezno in smiselno prilagajata danim situacijam in specifičnim potrebam otrok. Veliko pozornost posvečata medosebnim odnosom in počutju otrok. Dejavnost vrtca je aktivno vpeta v vaško okolje, saj vrtec redno sodeluje z bližnjo osnovno šolo Alojza Gradnika, števerjansko enoto Civilne zaščite, občinsko upravo, priložnostno pa z društvi Frančišek Borgia Sedej in Briški grič. Večkrat obiščejo otroci vaške posameznike in kmetije z namenom spoznavanja tradicije in kulture domačega kraja. Okolica omogoča številne umirjene sprehode in neposreden stik z naravo, kar imajo otroci prav posebej radi. V redno ponudbo vrtca sodi tudi verouk, tečaj angleščine in glasbene urice zborovskega petja. Ker razpolaga občina Števerjan z lastnim šolskim avtobusom, si lahko otroci ob spremstvu učiteljic ogledajo gledališke predstave in obiskujejo v toplejših mesecih tečaj plavanja v Gorici. Veliko pozornost posvečajo gojenju slovenskega jezika in spodbujanju bralne kulture. V ta namen berejo in poslušajo pravljice, petletni sodelujejo pri predšolski bralni znački, štiriletni pa pri projektu Bralni nahrbtnik. Vsako leto obiščejo mestno knjižnico Damirja Feigla v Gorici in z navdušenjem pričakajo prihod bibliobusa Goriške knjižnice Franceta Bevka iz Nove Gorice. Zgledno in plodno je navsezadnje tudi sodelovanje s starši, ki svoj vrhunec doseže decembra, ko starši v prid vrtca organizirajo božični sejem.

Vrtec Kekec je skratka domače, umirjeno, varno, prijazno in spodbudno okolje, v katerem lahko otroci pod budnim očesom vzgojiteljic in strokovnih sodelavk postopoma, igrivo in spontano razvijajo svoje talente in se učijo osnovnih socialnih veščin, ki so potrebne v vsakodnevnem življenju. To je vrtec po meri človeka in staršev ter nenazadnje vrtec, v katerem sta lepa slovenska beseda in ljubezen do slovenske kulture še vedno doma.

Več informacij v zvezi z vpisom lahko dobite na tajništvu Večstopenjske šole v Gorici (ulica Grabizio 38, tel. 0039-481-531824) in na spletni strani www.icgorizia.net ali pa se lahko neposredno obrnete na predstavnico staršev, ki vam bo z veseljem odgovorila na morebitna vprašanja in dvome.

Alenka Di Battista v imenu Združenja staršev vrtca Kekec

 

Pestro delovanje vrtca KEKEC v Števerjanu

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme