Pričakovanja za odpravo nekaterih omejitev, sprejetih ob začetku epidemije!

V Sloveniji se v najrazličnejših dejanjih, in celo v podrobnostih, potrjuje, da družba zavzeto in z veliko požrtvovalnostjo nadaljuje boj zoper koronavirus. Prebivalcem in celotni javnosti je bilo najvišjega pristojnega mesta povedano, “da epidemijo zdaj že obvladujemo, čeprav je še nismo ustavili”. Prvič v slovenski novejši zgodovini pa se je zgodilo, da so se ljudje, ki so (smo) vsi v enaki meri ranljivi in nebogljeni pred usodo, ki jo je vsilil virus, začeli poglabljati v svojo duhovnost. Ta je opredeljena kot človekova usmerjenost k nematerialnim vrednotam kot samostojni del človekovega bistva. Obstaja prepričanje, da so razmišljanja o duhovnosti v zdajšnjem kriznem in za našo prihodnost negotovem času najbolj spodbudili duhovniki in drugi verski predstavniki s papežem Frančiškom na čelu. V nekem svojem nagovoru je papež opozoril, “da smo glede pojava in nevarnosti koronavirusa vsi ljudje v istem čolnu”. Enako ali drugače oblikovano prepričanje, ki v bistvu vodi k Bogu, izrekajo tudi slovenski škofje in drugi duhovniki ter tudi nekateri znani in odločujoči posamezniki. O Bogu, ki je naklonjen Sloveniji, je, denimo, prepričan tudi premier Janez Janša, kar je naglasil v svoji velikonočni poslanici slovenskemu prebivalstvu. Zatrjujejo, da so v soočenju z virusom in zaskrbljeni za svoje zdravje začeli moliti tudi nekateri slovenski zdravniki, ki so prej govorili, da niso verni. Navadne ljudi oziroma celotno slovensko javnost najbolj zanima, ali bo vlada, kot je obljubila, po velikonočnih praznikih začela odpravljati nekatere omejitve oziroma ukrepe, sprejete in objavljene ob začetku epidemije. Sprostitve ukrepov so najbolj odvisne od tega, ali bo Slovencem uspelo v zadostni meri in obsegu še bolj zajeziti širjenje virusa. Dejavnost naj bi obnovile nekatere manjše delavnice in gospodarski obrati. V zdravstvenih domovih in splošnih zdravstvenih ambulantah bodo čez nekaj dni začeli ponovno sprejemati paciente s tako imenovanimi običajnimi boleznimi, tudi s tistimi najhujšimi, ki zahtevajo hitre posege in zdravljenje.
Vlada po prepričanju javnosti, pa tudi predstavnikov vseh verskih skupnosti v Sloveniji in obeh največjih človekoljubnih organizacij, ki sta Karitas in Rdeči križ, hitro in uspešno deluje za zajezitev virusa in pripravljanja ukrepov za ponovni zagon gospodarstva. Začel je veljati prvi tako imenovani protikoronski megazakon. Vsebuje načine za izplačilo treh milijard evrov pomoči oškodovancem. Zdaj pripravljajo drugi in tretji protikoronski megazakon, ki bosta “vredna” še štiri ali pet milijard evrov. Denarja za izplačevanje škode in drugih posledic delovanja virusa je očitno dovolj, tudi zato, ker je Evropska komisija odobrila ogromna sredstva za boj zoper virus v posameznih članicah povezave. Slovenija spada med srednje velike prejemnike omenjenih sredstev. Vladi pri pripravljanju zakonov in opravljanja drugih dejavnosti v obdobju virusa pomaga pet skupin strokovnjakov, uglednih v vsej Sloveniji. Delajo skoraj neprekinjeno, prostovoljno, torej brez plačila. Celotno skupino izvedencev vodi in usmerja prof. dr. Matej Lahovnik, nekdanji minister v vladi Janeza Janše. Ekipo strokovnjakov sta pred nekaj dnevi okrepila dva znana Slovenca, ki imata visoki mesti na službovanju v tujini. To sta dr. Jure Leskovec, izredni profesor na univerzi v Stanfordu v Kaliforniji, in Egon Zakrajšek, nekdanji dolgoletni visoki uslužbenec ameriške centralne banke, ki pa je zdaj svetovalec na banki za mednarodne povezave v Švici.
Kot je bilo že nekajkrat navedeno, vlada deluje po načelih, duhu in postopkih, ki jih določajo ustava, zakoni in poslovnik parlamenta. Toda znova ugotavljamo, da vlado na razne načine, zlasti pa v vseh največjih medijih leve usmeritve, ovirajo vplivni posamezniki, med njimi nekateri uredniki in novinarji. Očitno je, da jih vodijo razni predsodki, pri nekaterih tudi sovraštvo do predsednika vlade Janeza Janše.
Zaradi krize, nastale z virusom, je v javnosti manj odmevala odločba, ki jo je sprejelo Ustavno sodišče o financiranju zasebnih osnovnih šol. Odločeno je bilo, da bo država v prihodnje financirala samo od države določen obvezni izobraževalni program, ki ga izvajajo zasebne osnovne šole. Država pa v prihodnje ne bo plačevala dopolnilnega pouka in drugih dejavnosti, ki jih imajo vpeljane v omenjenih šolah. Že na prvi pogled in presojo odločbe je razvidno, da bo financiranje zelo omejeno in zato krivično. Navajam, da v Sloveniji deluje zgolj šest zasebnih osnovnih šol, pretežno v Ljubljani in Mariboru, vseh osnovnih šol pa je v slovenski državi 455. V zasebnih osnovnih šolah se izobražujejo 1.504 učenci, kar predstavlja 0,84 odstotka vseh učencev v slovenskih osnovnih šolah.
Raznoliki dogodki, ki napolnjujejo bogato kroniko dogajanja, vsebujejo novo polemiko o slovenskih medijih. Začela se je, potem ko je vlada – oziroma neki njen organ – Svetu Evrope kot odgovor na kritike o pritiskih na novinarje v Sloveniji poslala pismo, v katerem je med drugim zapisala, da večina medijev v Sloveniji izhaja iz komunističnega režima. Politične stranke iz obeh politično-ideoloških taborov zdaj vlado obsojajo, češ kako si je drznila poslati omenjeno pismo, ki da “naše medije blati in ponižuje”. Po prepričanju Matjaža Nemca, poslanca iz stranke Socialnih demokratov, je “afero” naročil predsednik vlade Janez Janša. Celoten primer bodo poskušali razjasniti na sejah parlamentarnih teles v prihodnjih dneh.

Marijan Drobež

Piše Marijan Drobež / Sprejeta odločba ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme