Prevzel je posle od nekdanje ministrice dr. Helene Jaklitsch

Fotografije: Urad Vlade RS

Novoimenovani minister Matej Arčon za Slovence v zamejstvu in po svetu

Na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v petek, 3. junija 2022, potekala primopredaja poslov. Nekdanja ministrica dr. Helena Jaklitsch je delo predala novoimenovanemu ministru Mateju Arčonu. Prisotna sta bila tudi novoimenovana državna sekretarka Vesna Humar in nekdanji državni sekretar dr. Dejan Valentinčič.

Dr. Jaklitsch je ministru Arčonu predstavila delo zadnjih dveh let, dotaknila sta se odprtih vprašanj ter priložnosti in možnosti za še nadaljnje izboljšave položaja zamejcev in rojakov po svetu. Strinjala sta se, da je ključnega pomena neposreden stik s Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki omogoča zaznavo stvarnosti in dejanskih potreb, obenem pa je tudi simbolno sporočilo rojakom, da se matična domovina zanima zanje. V naslednjem koraku pa je pomembno tudi aktivno in tvorno sodelovanje z drugimi ministrstvi, ki so pristojna za ukrepe na določenih področjih. Poudarila sta tudi pomen slovenskega jezika, ki je podstat za ohranjanje slovenske kulture, tradicije in identitete med rojaki zunaj matične domovine. Minister Arčon je pozdravil uspešna prizadevanja nekdanje ministrice dr. Jaklitsch pri povečanju sredstev v proračun za prihodnje leto, kar omogoča učinkovitejše delo urada. 

Dr. Jaklitsch je ministru Arčonu zaželela vse dobro v mandatu, ki ga pričenja. Izrazila je zadovoljstvo nad tem, da novo imenovani minister prihaja iz obmejnega območja ter izkazuje poznavanje področja odnosov s Slovenci zunaj meja. Dodala je, da upa in verjame, da ga bo vodila želja delati v korist Slovencev zunaj matične domovine.

Minister Arčon se je zahvalil nekdanji ministrici dr. Jaklitsch za opravljeno delo in ocenil, da urad zapušča v zelo dobri kondiciji. Napovedal je, da se bo v svojem mandatu zavzel tudi za krepitev čezmejnega povezovanja, in poudaril, da je urad izrednega pomena, saj prepleta različne aspekte življenja, kot so gospodarstvo, kultura in šport, ter je tudi središče državnosti, identitete in vpetosti države v mednarodni prostor. Po analizi bo sledil razmislek o morebitnih nadgradnjah, je dodal, pomembno pa je poskrbeti, da organizacije Slovencev preko meja in po svetu delo Urada začutijo kot kontinuirano in dosledno.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme