Prenašanje znanja v prakso – prednost študija na Univerzi v Novi Gorici

Piše: Veronika Piccinini Fotografije: CasarsaTinta foto studio, Arhiv Tanje Pipan

Univerza v Novi Gorici (UNG) je s svojo kakovostno študijsko ponudbo in osebnim pristopom vedno privlačila tudi mlade iz zamejstva.

Posebnosti njenih študijskih programov, ki pokrivajo področja naravoslovja, tehnike, biotehnike, poslovnih ved, humanistike, družboslovja in umetnosti, sta interdisciplinarnost in praktična usmerjenost.

Že sam nabor študijskih programov upošteva potrebe in specifike širšega čezmejnega prostora in trga dela. Tako UNG kot edina univerza v Sloveniji ponuja specializiran študij vinogradništva in vinarstva na dodiplomski in magistrski stopnji ter kot edina na svetu izvaja doktorski študijski program Krasoslovje. Za razvoj čezmejne regije so izrednega pomena tudi kadri s področij gospodarskega inženiringa, okoljskih ved in znanosti o materialih. Prav znanosti o materialih so morda manj poznana študijska izbira, vendar v smislu zaposljivosti predstavljajo zelo perspektivno področje, saj so strokovnjaki za razvoj novih vrst funkcijskih materialov v industriji zelo iskani. Večji obseg zaposlitvenih možnosti zagotavljajo tudi širitve študijskih vsebin na nova in med mladimi priljubljena področja, kot je astrofizika. Dejstvo, da se študenti UNG lahko astrofiziki posvečajo že na dodiplomski ravni (na programu Fizika in astrofizika), je prava redkost v širšem mednarodnem okolju.

UNG študente temeljito usposobi za prenašanje znanja v prakso. Že na dodiplomskem študiju študentje dragocene praktične izkušnje pridobivajo med praktičnimi usposabljanji v podjetjih in projektnim delom, kar jim omogoča tudi vzpostavljanje stikov s potencialnimi delodajalci. Specifične raziskovalne veščine lahko študenti razvijajo v odlično opremljenih raziskovalnih enotah univerze ter v partnerskih raziskovalnih ustanovah širom sveta.

Praktična usmerjenost je značilna tudi za predmetnike študijskih programov s področij humanistike, družboslovja in umetnosti. S stališča razvoja praktičnih kompetenc diplomantov se je, na primer, za zelo uspešno izkazala uvedba praktičnega usposabljanja na dodiplomskem študijskem programu Kulturna zgodovina.

Več na www.ung.si

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme