Premalo pozornosti do nekaterih ključnih tematik

Dežela FJK / Pisani opozoril predsednika

Na zasedanju deželnega sveta 11. maja so bile na vrsti replike na programske smernice, ki jih je podal predsednik Fedriga na umestitveni seji. Predstavnik Slovenske skupnosti Marko Pisani je v slovenščini povedal, da je med predsednikovim izvajanjem imel občutek, da je šlo bolj za samohvalo opravljenega dela kot pa za načrte in konkretno programsko vizijo dela za prihodnost naše dežele. “Razumljivo je, da je vaša vizija prihodnosti in delovanja osnovana na kontinuiteti dela in doseganju ter dopolnjevanju ciljev, ki ste si jih bili zastavili v prvem petletju predsedovanja, kar se odraža tudi v sestavi deželnega odbora, v kateri dejansko ni prišlo do sprememb,” je dejal Pisani, ki sicer meni, da je tudi v ekipi, ki zmaguje, včasih koristno premešati vloge in naloge. Predstavnik SSk se ni lotil posameznih točk predsednikovega programa v prepričanju, da bo že čas za poglobljeno soočenje ob sprotni predstavitvi posameznih ukrepov vlade. Pisani se je tako omejil samo na nekatere argumente, ki so bili že v prejšnji zakonodajni dobi predmet njegovih posegov in za katere ni bilo posluha, izpadli pa so tudi iz novih programskih smernic. 

Predstavnik stranke lipove vejice je opozoril, da se bliža poletje in imamo vsi še pred seboj sliko lanskoletnih požarov, ki so pustošili po Krasu in drugod po deželi. Danes bi morali imeti že pripravljene konkretne ukrepe in prilagojene normative za prihajajoče poletje, izdelane predvsem na analizi lanskoletnih izkušenj, zabeleženih napak in pomanjkljivosti, ki jih je bilo kar nekaj. S tem v zvezi je še poudaril, da je za izdelavo protipožarnih ukrepov nujno potrebno konkretno in tvorno sodelovanje s pristojnimi službami Republike Slovenije. “Kaže pa, da smo še vedno pri naročanju študij in analiz, zato se resnično bojim, da bomo zopet nepripravljeni pričakali začetek letošnjega poletja oz. sušnega obdobja.” V nadaljevanju je slovenski svetnik opozoril, da je z obvladovanjem požarov tesno povezano tudi vzdrževanje ozemlja, kar je odvisno predvsem od razvoja in možnosti, ki jih nudimo našim poljedelcem in živinorejcem. Hvalevredna je pobuda, da bo deželni organizem prevzel funkcijo plačnika in tako zamenjal agencijo AGEA, ki je kriva za zamude pri izplačevanju prispevkov. Sedaj je čas za konkretne korake tudi pri reševanju prekomerne birokratizacije deželne normative, ki de facto omejuje in celo onemogoča razvoj poljedelstva in živinoreje.

Pisani se je v nadaljevanju dotaknil še problema vzdrževanja in razvoja vodovodnega omrežja predvsem v vidiku zmanjševanja izgub, ki na deželni ravni predstavljajo 50 % načrpane vode. Investicije v vodovodno omrežje so strateškega pomena ter zahtevajo dolgoročno planiranje in financiranje, kar ne more biti prepuščeno samo vodovodnim konzorcijem.

Pisani se je nato zaustavil pri problemu priseljencev in dejal, da je glede tega očitno treba zavzeti nova stališča in dolgoročne ukrepe za aktivno in inkluzivno sprejemanje priseljencev in njihovih družin v našo družbo ter s tem preiti iz izrednega v stanje normalnosti, kakor je pred kratkim podčrtal kardinal Matteo Zuppi.

Pisani z zadovoljstvom ugotavlja, da se s predsednikom strinja glede načina o ponovni vzpostavitvi pokrajin. Že v pretekli zakonodajni dobi je predstavnik SSk izpostavil, da ne moremo in ne smemo tout court vzpostaviti stanja izpred desetih let. Ustvariti moramo pokrajine, ki bodo v pomoč in dopolnitev občinam pri vedno bolj zapletenem upravljanju našega ozemlja in specifičnih zahtevah posameznih območij.

Ob koncu je Pisani še spomnil na poseben pomen, ki ga ima za deželo FJk prisotnost priznanih jezikovnih manjšin, kar je bivši predsednik deželnega sveta Zanin lepo poudaril, ko smo pred nekaj meseci proslavljali 60. letnico statuta dežele, v Fedrigovi predstavitvi upravnega programa pa o tem nismo slišali niti besede. “Upati je, da ta izostanek ne predstavlja odnosa nove vlade do zaščite, uveljavljanja in plemenitenja zakonsko predpisanih pravic furlanske, slovenske in nemške narodne skupnosti,” je sklenil deželni svetnik SSk.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme