Premalo pomemben resor za slovenskega komisarja v Evropski komisiji!

V Sloveniji potekajo dogodki različnega pomena, nekateri pa še niso prikazani v celotnem pomenu in razsežnostih, saj bi lahko v prihodnosti vplivali na odnose in razmere v vsej državi. Središčni dejavnik ocen, domnev in ugibanj je še vedno premier Marjan Šarec, saj je zanj očitno, da hoče postati vodilni predstavnik slovenske države in njene politike. Sicer on že zdaj pogojuje oziroma politično nadzoruje vse, kar zadeva delovanje vlade, torej izvršilne veje oblasti in njej podrejenih sistemov. Navajam še nekaj mnenj o tej osebi in politiku, ki se, po vseh dejanjih sodeč, zgleduje po nekdanjem predsedniku vlade in države, dr. Janezu Drnovšku.
V ljubljanskem časniku Dnevnik, sicer vladi naklonjenem glasilu, je Ranka Ivelja v komentarju z naslovom Nacionalni interes po Šarčevo zapisala, “da Marjan Šarec svojo avtoriteto v zadnjem času pospešeno ruši sam, in sicer z nedoslednostjo, nadutostjo in z burkaštvom”. Predsednika vlade vsaj posredno najbrž zadeva tudi komentar Alija Žerdina o obisku premiera in skupine njegovih sodelavcev in somišljenikov v Moskvi. Svoj zapis v časniku Delo je predstavil z naslovom Pozor, območje medveda. V njem se sprašuje, “če je v delegaciji, ki je potovala k predsedniku ruske vlade Dmitriju Medvedjevu, kdo, ki razume, da Ruse zelo zanima izhod na topla morja, torej tudi na Jadran. Če prijateljevanje z Rusijo ne bo dovolj uravnoteženo z globokim in vsebinsko dobrim sodelovanjem z zahodom, je ta igra nevarna”.
Sebastjan Jeretič, ki velja za objektivnega in izkušenega političnega analitika in svetovalca političnim strankam, o Marjanu Šarcu meni: “Marjan Šarec se je volivcem priljubil z odličnim komuniciranjem. (Komunikativen je človek, ki se da razumeti, dojeti, prilagoditi, vključiti v družbo, op. a.). Javnost se ne spušča podrobno v politične zadeve, rešitve, ne spremlja dogajanj na zakonodajnem in izvršilnem področju. Zadostujejo kratki stavki, pri čemer je Marjan Šarec največji talent, kar jih je slovenska politika videla. Podpora javnosti mu daje dodatno avtoriteto in zagotavlja disciplino znotraj koalicije in vlade. (Avtoriteta pomeni ugled in vpliv, ki izhajata iz vodilnega položaja, moči in znanja nekega posameznika, op. a.). Tudi v primeru imenovanja slovenskega kandidata za novega slovenskega komisarja, Janeza Lenarčiča, je odločitev sprejel sam. Šarčevo razumevanje psihologije publike je največja dodana vrednost, ki jo je prinesel v slovensko politiko”. Alenka Jeraj, poslanka iz SDS, je bolj konkretna. O odgovorih Marjana Šarca na poslanska vprašanja zatrjuje: “Marjan Šarec je navajen, da so vsi prijazni do njega. Ko kot premier dobi neprijetno vprašanje, se pretirano razburi in ga vzame kot napad nase. V odgovoru nato obtožuje svoje predhodnike, da nečesa niso naredili. Pozablja, da je sedaj on na oblasti in dolžan, da zadeve uredi”.
Kljub oceni neke odločujoče in pomembne osebe, zdaj premiera, pa so pomembnejši posamezni dogodki, ki imajo vsebino in učinek. Ob prvi obletnici delovanja vlade jo je opozicija obdolžila, da ni uresničila skoraj ničesar, kar je obljubila. Sedanji oblastniki so ob prvi obletnici upravljanja Slovenije zagotovili, da bodo odslej začeli izvajati reforme, zdravstveno, pokojninsko, delovnopravno in druge, saj bi se morala Slovenija pravzaprav prenoviti in spremeniti delovanje skoraj na vseh področjih. Zelo pomemben postaja državni proračun, saj se je gospodarska rast znižala, upočasnila, zaradi česar se bo moral državni proračun za naslednje leto znižati za okoli sto milijonov evrov. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Marijan Drobež: V Ajdovščini osrednja prireditev ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme