Tržaška

Preložili so začetek del

Preložili so začetek del

Prenova Osnovne šole Prežihov Voranc v Dolini

Občinska uprava iz Doline si je pred nekaj leti zadala velikopotezen cilj, da korenito obnovi poslopje osnovne šole Prežihovega Voranca v Dolini in ga prilagodi najsodobnejšim standardom. Poslopje šole Prežihovega Voranca so zgradili na koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, izpraznili pa so jo leta 2015, ko so v lepilu talnih gumijastih ploščic odkrili azbestna vlakna.
Projekt o koreniti prenovi so začeli s pripravo prijave na evropska sredstva. V sklopu priprave tega projekta so z dolinsko upravo sodelovali strokovnjaki fakultete za inženirstvo in arhitekturo tržaške univerze ter pedagoških fakultet tržaške univerze in Univerze na Primorskem. Kot zgled dobre prakse je k pripravi projekta pristopila osnovna šola Koper, ki se ponaša z novo infrastrukturo. Projekt so na evropski ocenjevalni komisiji sprejeli, a ga niso financirali, vseeno pa je bila izkušnja za dolinsko upravo zelo pozitivna in je dala povod za nadaljnje načrtovanje in iskanje finančnih sredstev.
Prvo fazo del v višini približno 250.000 evrov, ki je predvidevala rušenja in pripravljalna dela, so financirali delno z lastnimi sredstvi in delno z državnimi sredstvi. Dela so končali konec poletja. V tem obdobju so na občini že sprejeli izvedbeni projekt za osrednja dela, saj je dežela ravno pred tem potrdila, da bo ministrstvo financiralo poseg. Dežela FJK je dolinsko vlogo za financiranje posodobitev šolskih zgradb ocenila kot najboljšo na Tržaškem in pristojnemu ministrstvu predlagala, naj se dela financirajo v prvem letu triletnega načrta. V poletnih mesecih so na občini pripravili razpis za nadaljevanje del in ga jeseni tudi objavili.
Druga faza del je vredna 1,9 milijona evrov, tako da bo celotna obnova stala 2,1 milijona evrov, od katerih bo večji del pokrila država (preko 90 odstotkov). Zaradi izklicne cene in temu prilagojenih dolgih postopkov se je postopek izbire izvajalca zavlekel do januarja, ko so oddali javno naročilo najboljšemu ponudniku. Šest prispelih ponudb so ocenjevali na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri katerem so ocenjevali skoraj v celoti le kakovost ponudbe na račun nižanja cen. Po oddaji del so morali počakati še nadaljnji mesec, ki ga določa zakon za vložitev morebitnih pritožb ostalih ponudnikov. Ker ni nihče vložil pritožbe, so nameravali začeti dela konec februarja.
Namen so morali žal preložiti, saj so namero prekrižale zdajšnje zdravstvene razmere. Medtem so se sestali z nadzornikom del, izvajalcem in ravnateljico in se dogovorili, da bodo zdajšnje stanje izkoristili za boljše načrtovanje začetka del. Dela bodo trajala eno leto in bodo zaobjela prilagoditev protipotresnim določilom, adaptacijo, prenovo napeljav, zakonsko uskladitev prostorov, zunanjo ureditev.

19.04.2020

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!