Predstavitev monografije za italijanske bralce

V knjigarni Minerva v Trstu so na okrogli mizi, pri kateri so sodelovali zgodovinar Aleksej Kalc, pravni zgodovinar Samo Kristen, raziskovalka Znanstvenoraziskovalnega središča Univerze na Primorskem v Kopru Monica Rebeschini, zgodovinar in novinar, doma iz Kopra in avtor številnih člankov o slovensko-italijanskih odnosih ter o procesu slovenske demokratizacije Stefano Lusa in urednica Nadia Roncelli, predstavili publikacijo, ki je izšla lani pri založbi Mladika, v sodelovanju z Društvom 2000 in Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani, izpod peresa Sama Kristena. V italijanščino jo je prevedla Alessandra Foraus. Namen knjige Confini e missioni. I dilemmi della delimitazione del confine sloveno-croato in Istria nella bufera militare, politica, diplomatica e dei servizi segreti durante la Seconda guerra mondiale je predstaviti italijanskemu bralcu dogodke, ki so se zvrstili med drugo svetovno vojno na tem ozemlju, od delovanja tajnih obveščevalnih služb do slovenskih političnih izseljencev in ozadja tajnih dogovorov med britansko kraljevino in jugoslovansko republiko.
Avtor je doma s Ptuja, zaposlen pa je kot raziskovalec pri Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Eno izmed težišč njegovega raziskovalnega dela predstavlja vprašanje slovenske zahodne meje oz. diplomatska zgodovina tržaškega vprašanja. Izdal je dve publikaciji in več zgodovinskih raziskav. Predstavitev knjige za italijanske bralce je povezovala urednica Nadia Roncelli, ki je najprej predstavila vse oblikovalce knjige, nato pa predala besedo raziskovalki Monici Rebeschini. Ta je naglasila dejstvo, da knjiga, ki zaobjema 250 strani, prevzame bralca prav zaradi asimetrij: kar pritegne italijanskega bralca, mogoče ni toliko zanimivo za slovenskega. Na to vplivajo predvsem besede, ki jih uporabljamo za zgodovinopisje, o katerih je leta 2010 pisala tudi prof. Marta Ivašič.
Aleksej Kalc je opozoril predvsem na pomen arhivov, zaradi katerih lahko danes beremo to knjigo, ki nudi širok vpogled v omenjeno zgodovinsko obdobje. Opisana tema ima svojo težo, a je znotraj publikacije tako dobro organizirana, da jo beremo z izjemno lahkoto. Poleg dogodkov so opisane tudi podrobnosti. Glavni junak publikacije je po besedah Kalca Jugoslovanski odbor v Italiji, ki so ga ustanovili leta 1940; njegovi glavni cilji so bili politični, vojaški in tudi, da bi se posluževal angleških vezi ter z denarno pomočjo organizacij izvajal sabotaže.
Novinar Lusa je spregovoril o pomenu začrtanja slovensko – hrvaške meje, medtem ko je avtor monografije spregovoril o povodu za pisanje knjige, in sicer o dokumentu iz ljubljanskega arhiva, poimenovanem Šepićev elaborat. Dragovan Šepić, šef predsedniškega kabineta v jugoslovanski vladi Ivana Šubašiča, je v elaboratu začrtal grob potek etnične meje med Slovenci in Hrvati v Istri. Celoten elaborat je objavljen v knjigi. Doslej še ni bil tako podrobno predstavljen.
Metka Šinigoj

Novo pri Mladiki

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme