Predstavili so skavtski vzgojni načrt

Piše: V.J.

Po večmesečnem pripravljalnem delu

V soboto, 12. t. m., je vodstvo tržaških skavtinj in skavtov povabilo starše vseh članov organizacije, da bi se v Marijanišču na Opčinah udeležili predstavitve Vzgojnega načrta stega za obdobje 2022-2025. Voditelji so starše pričakali na igrišču. V skavtskem slogu so zanje pripravili pet postojank, da bi lahko, razdeljeni po skupinah, v prvi osebi doživeli in spoznali področja vzgojnega programa. Po opravljenih izkušnjah so jih zbrali v jedilnici in jim na bolj razčlenjen način spregovorili o teh področjih, ki so osnova vsega delovanja. Skupnost voditeljev je uvodoma pojasnila, da so načrt pripravljali več mesecev. Opravili so notranjo analizo tako varovancev kot voditeljev. S pomočjo anket in pogovorov so zbrali odgovore staršev, šolnikov, katehetov, psihoterapevtov in vzgojiteljev, s katerimi se skavtinje in skavti srečujejo v svojem življenju, in jih analizirali. Ugotovili so pet področij vzgojnega zavzemanja, ki seveda temelji na vsebinskih jedrih slovenskega zamejskega skavtskega vzgojnega predloga in Baden Powellovih točk, da bi razvili sistem vzgoje značaja, zdravja in telesne moči, ročnih spretnosti, duhovnosti in pomoči bližnjemu. Prednostno nameravajo pri tržaškem delu organizacije delovati na področju:

1. Izkušnje izbire – od mladiča do človeka odhoda. Glede na starostno dobo članov, vzgajati k sposobnosti zrelega izbiranja in prevzemanja odgovornosti ter služenja okolju in družbi, v kateri živijo.

2. Skupnost: odnosi, red in disciplina. V tem okviru si postavljajo za cilj grajenje in utrjevanje skupnosti. To nameravajo dosegati s pogovarjanjem in grajenjem odnosa in zaupanja, tudi v odnosu s starši in ob spoštovanju rednosti in kontinuitete metodoloških prijemov in same vizije vodenja.

3. Izkušnja vere, biti pričevalec, živeti vero. Ob analizi so ugotavljali, da bo treba nuditi mladim iskreno izkušnjo vere, ki naj ne bo ločena dejavnost. S pomočjo zunanjih pričevalcev naj bi odkrivali pozitivne zglede in izkušnje na področju osebnega doživljanja vere.

4. Konkretna izkušnja, življenje v naravi. Mladi naj bi z igro, pustolovščinami in izzivi pridobivali konkretne izkušnje in veščine za življenje v naravi. Otrokom naj bi omogočali pridobivanje ročnih spretnosti in izkušenj življenja v naravnem okolju.

5. Diarhija. To je zadnji cilj, ki so si ga postavili, se pravi doseči zastavljene vzgojne rezultate ob prisotnost obeh spolov v vodstvenih strukturah, ker se obe naravi dopolnjujeta in ustvarjatata popolnejšo možnost doživljanja skavtizma.

Starši, ki so se udeležili predstavitve, so se nato zbrali po skupinah glede na starostno vejo, ki ji pripadajo njihovi otroci, in v pogovoru z voditelji razčistili manj razumljive postopke in prehode. Večer se je končal ob toplem čaju in pečenih kostanjih, kar je ustvarilo posebno lepo vzdušje.

Skavtsko vodstvo je v pripravo triletnega vzgojnega načrta vložilo veliko truda in časa, prepričani smo, da se bodo sadovi opravljenega dela kmalu poznali.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme