Predsednik Borut Pahor je državno odlikovanje podelil tudi dr. Karlu Bonuttiju

Posebna slovesnost ob 30-letnici mednarodnega priznanja Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači v nedeljo, 22. maja 2022, priredil posebno slovesnost ob 30-letnici mednarodnega priznanja Republike Slovenije. 22. maja leta 1992 je Republika Slovenije postala polnopravna članica Organizacije združenih narodov in s tem mednarodne skupnosti enakopravnih in suverenih držav. Slovenski predsednik je imel slavnostni govor, zatem pa je podelil pet državnih odlikovanj. Med odlikovanimi je tudi dr. Karl Bonutti, ki ga našim bralcem ni potrebno posebej predstavljati, ostali štirje pa so: Keith Miles, Karel Smolle, dr. Lojze Sočan in mag. Matjaž Šinkovec.

Predsednik Borut Pahor je ob vročitvi odlikovanja dr. Bonuttiju povedal naslednje besede: “Za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu v Združenih državah Amerike prejme dr. Karl Bonutti red za zasluge.

Karl Bonutti se je rodil leta 1928 v Bukovici v Vipavski dolini. Po maturi na gimnaziji v Gorici leta 1947 je odšel v Italijo in Švico, kjer je magistriral iz političnih ved in ekonomije. Leta 1951 je emigriral v Združene države Amerike in leta 1957 v Clevelandu najprej magistriral iz ekonomije, nato pa opravil doktorat iz socialne ekonomije. Na clevelandski državni univerzi in drugih univerzah v Ohiu je predaval ekonomijo, v času županovanja Georga Voinovicha pa nekaj let deloval v mestni upravi v Clevelandu.

V svojem skoraj petdesetletnem bivanju v Clevelandu je s strokovnim in javnim delovanjem vztrajno potrjeval svojo privrženost strpnemu dialogu in sodelovanju med različno mislečimi. Leta 1975 je bil soustanovitelj in pozneje deset let predsednik organizacije American Heritage Foundation, ki je povezala predstavnike slovenske predvojne in povojne emigracije ter organizirala pouk slovenskega jezika na clevelandski univerzi in številne kulturne dogodke. Dr. Bonutti je bil pobudnik sporazuma med clevelandsko in ljubljansko univerzo, na podlagi katerega so na clevelandski univerzi gostovala številna znana imena, ki so pozneje sooblikovala politično in akademsko podobo Slovenije.

Dr. Karl Bonutti se je leta 1991 aktivno vključil v dogajanje, povezano z vzpostavljanjem samostojne in neodvisne Slovenije. Sodeloval je pri ustanovitvi Odbora ameriških Slovencev, ki je podprl Majniško deklaracijo, in kot delegat prisostvoval ustanovitvi Svetovnega slovenskega kongresa junija 1991 v Ljubljani. Z osamosvojitvijo Slovenije je leta 1992 postal prvi častni konzul v Clevelandu in je to delo opravljal do imenovanja na mesto veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu leta 1998. Dr. Bonutti je pomembno prispeval k urejanju številnih vprašanj med novonastalo neodvisno Slovenijo in rojaki v Združenih državah Amerike ter utrjeval vezi med obema državama. Za svoje delo je prejel več priznanj in odlikovanj. Leta 2015 je pri Goriški Mohorjevi družbi izdal knjigo spominov z naslovom Med izbiro in zgodovino.

Po zaključku diplomatske kariere se je dr. Karl Bonutti vrnil v Slovenijo. Ta se mu za njegovo delo zahvaljuje z redom za zasluge.”

Slovesnosti v predsedniški palači se je ob vročitvi odlikovanja dr. Karlu Bonuttiju udeležila skupina povabljenih sodelavcev iz Goriške in Tržaške, dr. Karl Bonutti pa je v zahvali ob prejemu odlikovanja na kratko orisal tudi svoje delovanje v ZDA, ko so se zbirala denarna sredstva za Katoliški dom v Gorici, iz katerega je po prenovitvi nastal Kulturni center Lojze Bratuž.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme