Pred praznikom kulture

Pravilneje bi se sicer naslov moral glasiti Pred slovenskim praznikom kulture, a je lepše, če spregovorimo kar o prazniku kulture, ki ga bomo tokrat tudi mi, žal, praznovali v senci nečednosti v slovenski kulturi.
Slovar slovenskega knjižnjega jezika o kulturi pove, da je “skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja; človeško delovanje, ustvarjanje, katerega rezultat so ti dosežki, te vrednote; dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja, lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanju; lastnost človeka, družbe glede na obvladanje, uporabljanje delovnih načel, pravil, dosežkov določenih področij pri delu”. Seveda boste v geslu našli tudi druge razlage, a so že čisto dovolj gornje besede, da vidimo, kako stvari stojijo danes. Pravzaprav jih malo stoji.
Če ste pozorno prebrali, vidite v razlagi o kulturi tudi besedo vrednota, najdete tudi besede pravila, ravnanje po normah itd.
Pa se zdi, da danes kaj malo od tega velja.
Namesto odprtosti nam današnji nastopači ponujajo zadrtost, namesto širine ozkost, namesto pozdrava gledanje v tla, namesto plemenitosti zahrbtnost, namesto pogovora kričanje in nadiranje, namesto vključevanja izključevanje. Glasni so in podli.
A kultura se začne pri jutranjem pozdravu domačih, soseda, pri iskrenem pogovoru, ki ne pomeni, da se moraš s sogovornikom strinjati, temveč to, da ga spoštuješ, čeprav si daleč od njegovih prepričanj.
Namesto zadrtosti, podlosti, zahrbtnosti, izključevanj, opravljanj, ki služijo osebnim ozkim interesom tistih, ki to počno, se zavzemajmo za skupno dobro in lepo, to je resnična kultura.
Za srčno kulturo bodimo, za tako, ki ne izključuje bližnjega, ampak v tem našem razdrobljenem svetu nagovarja tistega, ki je na robu, naj pride v naše vrste. Kultura srca je nasprotje ozke in škodljive zadrtosti, je daleč od pritlehnega in poraznega kruhoborstva, ki smo mu priče danes in je vse prej kot kultura, saj prisega le na denar, uspeh za vsako ceno, na izključevanje.
Radi rečemo, da je naša kultura na trdnem temelju jezika. Pa je res tako? Je naš jezik še zrcalo naše duše? Je odnos do našega jezika res temeljnega pomena za vse nas? Nam naš, slovenski jezik pomeni samo “sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje” ali je za nas še vedno vrednota?
Za vrednote namreč gre! Kulture brez vrednot, visoke etike, morale, spoštovanja etičnih, zakonskih in obče sprejetih človeških norm ni!
Nastopaštvo in virtuoznost visoko doneče praznine nimata s kulturo ničesar skupnega.
Lep, doživet praznik kulture voščim iz srca!

Preberi tudi

Kaj in kako zdaj?

Aktualno

Kaj in kako zdaj?

03.06.2020
A dvigni oko!

Uvodnik

A dvigni oko!

08.04.2020
Varno in počasi v življenje!

Aktualno

Ostanimo povezani!

Uvodnik

Ostanimo povezani!

18.03.2020

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme