Praznik češenj

Piše: MČ, NT

Na Metežici spet praznično

Češnje, veliko dobrot na žaru, pijača, stojnice z domačimi izdelki, glasba in naval ljudi. Pravi poletni praznik je bil na Metežici v Mačkoljah, kjer se je v petek, 27. maja popoldne, zbrala velika množica za tradicionali tridnevni Praznik češenj, ki ga prireja domače društvo SPD Mačkolje. Želja po druženju, glasbi in sproščenem ozračju je bila velika, saj so nam organizatorji povedali, da so gostje začeli prihajati že ob 16. uri, čeprav se je po najavi praznovanje začelo šele ob 18.00. Ljudje so prišli z različnih koncev; očitno so pogrešali ta praznik in ga nestrpno čakali. Veseli so bili zato tudi člani in odborniki društva, ki so na prazničnem prizorišču delali s polno paro. Po dveh letih prisilnega mirovanja je bilo razpoloženje res razposajeno.

Poleg bogate ponudbe so bile na prizorišču tudi stojnice domačih proizvajalcev, letos  so ponujali olje in med. Tudi glasbena ponudba je bila, kot po tradiciji, zelo bogata, saj so se v pestri tridnevnici vrstile skupine Kraški muzikanti, Vecia Trieste in The Lone Avenue. Žal na soboto in nedeljo zvečer je nastop skupin Nebojsega in TimeOut preprečil dež. Kulturni program pa so organizatorji prenesli na ta teden, saj bo v četrtek, 2. junija 2022, SPD Mačkolje slovesno proslavilo 70-letnico neprekinjenega delovanja.

Praznovanje 70-letnice ustanovitve in delovanja SPD Mačkolje

Naš skupni dom

Pred 70 leti so Mačkolje dobile vodno napeljavo in električno razsvetljavo. Razvoj je prišel tudi v našo vas. Vojne rane so se še celile, a navdušenje nad življenjem je bilo veliko. Mladi so se radi družili, prepevali, ustanovili so zbor. Takratni župnijski upravitelj g. Stanko Janežič je rad vabil k sebi, na vaški oddih, svoje prijatelje. Radi so prihajali – Peterlin, Beličič, Šah in drugi. Obenem pa je mladi duhovnik spodbujal vaško mladino k prirejanju srečanj s kulturno in izobraževalno vsebino. Pečat so jim dali on sam in njegovi tržaški prijatelji. Bili so to prvi “slovenski večeri”. Njihova osnova je bila “prosveta”: vzgajanje za kulturne in duhovne vrednote. To delo je zadobilo organizirano obliko 5. maja 1952, ko se je z ustanovnim občnim zborom rodila Slovenska katoliška prosveta Mačkolje.

Vrstili so se prireditve in srečanja, prirejali so predavanja in izlete. Delovanje je bilo bogato, pestrilo je vaško življenje v času, ko še ni vladal današnji tehnološki individualizem in so se ljudje radi shajali pod lipo sredi vasi ali pod kostanji pred cerkvijo. Društveno življenje je potekalo v srenjskih prostorih nad torkljo ali na lesenem podu stare šole. Po prvem desetletju delovanja in po številnih pobudah se je porodila nova zamisel: prireditev na prostem, ki bi združevala bogato kulturno ponudbo z družabnim srečanjem. Na binkoštno nedeljo leta 1963 so ciklostilirani lističi vabili na Prvi praznik češenj v Mačkolje. Kdo ve, ali si je kdo izmed prvih prirediteljev predstavljal, da bo Praznik češenj v šestih desetletjih postal eden izmed najbolj priljubljenih vaških praznikov na Tržaškem? Najbrž ne, a sedanje izvedbe, ki so s svojo množičnostjo prav gotovo izgubile tisti pristni čar prijateljskega družabnega srečanja ob slovenski besedi in domačih dobrotah, še vedno izpričujejo pomen začetne zamisli in njeno prenašanje iz roda v rod. Malo pred srebrnim jubilejem bogatega in razgibanega društvenega življenja, leta 1976, so se takratni člani odločili, da spremenijo dotedanji pravilnik in naziv. Društvo se je preimenovalo v Prosvetno društvo Mačkolje. Delovanje je skušalo nadaljevati v smeri začetne tradicije, obenem pa se je želelo spoprijemati z novimi izzivi tedanjega časa. Ena od velikih novosti je bila tudi v tem, da se je cerkveni mešani pevski zbor priključil društvu. Zbor, ki je že od svojega nastanka leta 1949 gojil tako cerkveno kot posvetno pesem, je s tem postal najživahnejši društveni odsek. Svojo pevsko pot nadaljuje še danes s pomlajenimi močmi. Najpomembnejše mejnike v svojih sedmih desetletjih delovanja je zbor zaznamoval z izdajo dveh CD plošč (leta 1999 in 2009) in dokumentarnega filma (leta 2019). Ob odraslem sestavu je društvo vse od 70. let prejšnjega stoletja podpiralo tudi otroško pevsko dejavnost. Skoraj 30 let se je vila pevska pot priljubljenega otroškega zbora Slovenski šopek pod vodstvom Ljube Smotlak. Seme pevskega navdušenja, zasajeno v otroška srca, se je kasneje razcvetelo še v istoimenskem dekliškem zboru in predstavlja temelj bogatega in razvejenega pevskega dogajanja v naši vasi. Petje Slovenskega šopka je počasi zamrlo na prelomu tisočletja. Po nekaj letih zatišja pa se je ponovno zbrala in zapela manjša skupina otrok – zaživela je OPS z Ul’ce.  Ob petju so se društveni člani v preteklosti veliko posvečali tudi ljubiteljskim dramskim uprizoritvam. Pomembna stalnica v društvenem delovanju pa je vseskozi skrb za ohranjanje etnološkega bogastva in zgodovinskega spomina – odraz tega so številne razstave, knjižne izdaje, obnovljena ljudska noša in kamnite table, s katerimi smo leta 2010 označili predele vasi.

Društvo je pod silo zakonskih in upravnih dejavnikov ponovno spremenilo svoj statut leta 2001. Ob tej priložnosti so člani, zbrani na izrednem občnem zboru, tudi soglasno sprejeli nov društveni naziv – Slovensko prosvetno društvo Mačkolje. 25 let po prvem preimenovanju se je pridevnik “slovenski” vrnil v naziv kot znamenje občutene pripadnosti in povezanosti društva s svojo bogato preteklostjo. Ob 30-letnici delovanja, leta 1982, je društvo razvilo svoj prapor, po grafični zamisli umetnika Edija Žerjala. Ob tisti priložnosti je goriška pesnica Ljubka Šorli posvetila društvu priložnostno pesem Naš skupni dom. V njej je med drugim zapisala te pomenljive verze:

Naš skupni dom! Tu delamo, živimo,

vsi enih misli, enega duha,

da materin bi jezik ohranili,

z njim živo vero v narod in Boga.

Pod tem naslovom in v tem duhu bo društvo praznovalo svojo 70-letnico v četrtek, 2. junija 2022, popoldne na prireditvenem prostoru mačkoljanske Metežice, ki je v teh dneh prizorišče tradicionalnega Praznika češenj. Program prireditve zaobjema pevski pozdrav MePZ Mačkolje, slavnostni govor prof. Ivana Peterlina in nastop harmonikarskega orkestra GM Synthesis 4. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani občinskega gledališča France Prešeren v Boljuncu. Prireditev je nastala v sodelovanju z Občino Dolina in ob podpori Slovenske prosvete iz Trsta.

Slovensko prosvetno društvo Mačkolje že 70 let skrbi za slovensko kulturo in narodno izročilo v naši skupnosti in to skrb prenaša iz roda v rod. S ponosom, zagnanostjo in veseljem stopa naprej, v zavesti, da je resnično “skupni dom” vseh njegovih članov.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme