Posodobljeni Slogovni priročnik

Na spletni strani Jezik na klik (www.jeziknaklik.it) je že dlje časa na voljo Slogovni priročnik, ki vsebuje osnovne napotke za oblikovanje in prevajanje uradovalnih besedil za potrebe javne rabe slovenščine v Italiji. Slogovni priročnik je pripravil in uredil Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine, pred kratkim pa ga je skupina SLORIjezik opremila s sodobnim, preglednejšim in uporabniku prijaznejšim prikazom. Nova postavitev omogoča izredno preprosto in hitro pridobivanje želenih informacij. Že v prihodnjih mesecih se obeta veliko novih in zanimivih vsebin.

Za pisanje in prevajanje uradovalnih in upravnopravnih besedil je potrebno poznavanje terminoloških, slogovnih in skladenjskih posebnosti, ki so na dvojezičnem območju še izrazitejše. Slogovni priročnik, oblikovan z mislijo na specifične potrebe jezikovnih uporabnikov in uporabnic, obravnava najpomembnejše pojave italijansko slovenskega stikanja ter jezikovna vprašanja, povezana z organizacijo javne uprave v Italiji in drugimi dejavniki, ki so značilni za večkulturna območja, vsebuje osnovne slovnične in pravopisne napotke za razumljivejši jezik in boljši slog ter praktične primere iz lokalne področne rabe.

Priročnik je nastal na podlagi nekaterih že uveljavljenih slogovnikov za pisanje in prevajanje v slovenskem jeziku, digitalnih virov ter slovničnih priročnikov, praktične zglede in predloge pa črpa iz besedil, ki nastajajo v referenčnem okolju Dežele Furlanije – Julijske krajine. Centralni urad za slovenski jezik skrbi tudi za obravnavo in potrjevanje oz. normiranje specifične terminologije: to nalogo opravlja na strokovnih posvetovanjih in terminoloških delovnih skupinah v sodelovanju s strokovnjaki s posameznih področij. Vsak strokovni izraz člani delovnih skupin in sodelavke urada za slovenski jezik večkrat preučijo, še posebej če za pojem, ki ga termin označuje, v slovenskem jeziku še ne obstaja ustaljeni izraz. Terminološke skupine pri svojem delu namenjajo pozornost tudi na primer pojavom paronimije oz. lažnih prijateljev, uporabi kalkov oz. dobesednih prevodov italijanskih izrazov, ki pa v slovenskem okolju kljub istozvočnosti pomenijo nekaj drugega oz. je izraz že zaseden z drugim pomenom.      

Priročnik bo pri delu koristil prevajalcem, referentom jezikovnih okenc in zaposlenim v javni upravi v Italiji, samostojnim prevajalcem in tolmačem v Italiji in Sloveniji, predstavnikom javnih institucij in drugih organizacij v dvojezičnem, čezmejnem in tudi širšem mednarodnem prostoru, članom organizacij, ustanov in društev slovenske in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, izobraževalnim ustanovam, predstavnikom medijev in vsem posameznikom, ki uporabljajo slovenščino v javnosti. Da bi zagotovili jasnost in razumljivost komunikacije v slovenskem jeziku na poselitvenem območju Slovencev in Slovenk v Italiji je bistveno, da poskrbimo za preudarno, sodobno in premišljeno rabo slovenščine v javnem življenju.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme