Ponatis dragocene čezmejne publikacije

V roke smo prejeli izredno zanimivo publikacijo, ki je na pobudo občine Komen izšla že leta 2004, novembra lani pa je doživela že tretji ponatis v nakladi 1000 izvodov. Zbornik Kras med Štanjelom in Devinom predstavlja pomembno obogatitev za čezmejni prostor med komensko in devinsko-nabrežinsko občino in je tudi sad čezmejnega dela. Zgodovinarka, etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Fakin je zbrala skupino poznavalcev tega prostora in sestavila lično, z informacijami in slikovnim gradivom bogato knjižico, ki podrobno prikazuje naravo in način življenja kraškega prebivalstva: zgodovino, etnologijo, umetnost in druge zanimivosti. Kras se v njej bohoti z vsemi obrazi. Preko naravoslovne slike in zgodovinskega pregleda spoznamo pomembne osebnosti tega ozemlja: mahajo nam Fabiani, Mahnič, Čehovin, Spacal in Štrekelj, Gruden in Rebula. Človek se prav zamisli ob poglavju Kras in ljudje, v katerem spoznamo tradicionalne gospodarske dejavnosti, domače obrti, kraško arhitekturo, hiše in gručasta naselja, šege in navade, praznovanja in kuhinjo ter likovno umetnost. V drugem delu sto strani debele knjige sledi predstavitev vaških skupnosti obeh občin, dokaz temeljito opravljenega dela. Med vasmi v občini Devin-Nabrežina se veselo pomikamo od Trnovce in Praprota do Šempolaja, preko Prečnika s postankom v Slivnem proti Mavhinjam in Cerovljam tja do Medje vasi in Štivana, pa spet nazaj v Vižovlje, Sesljan in “prestolnico” Nabrežino. Informacij je ravno prav: predstavitev, dostop, zgodovinski podatki, znane osebnosti, znamenitosti, turistična infrastruktura in druge zanimivosti poučijo ne samo turista, ki si želi pristnega Krasa, temveč tudi domačina, pa naj bodo Slivenci ali Komenci. Ali ste kdaj obiskali najobsežnejšo dolino na Krasu, Lišček, vojaško avstro-ogrsko pokopališče v Šiščku, stopili na slivenski gradec pri Sv. Antonu ali na “borjač” Pirčeve domačije, občudovali “gosposki” portal iz leta 1776 v Praprotu? Kaj pa jamo Pod kalom ali vižoveljski previs, kjer so našli najstarejše ostanke kosti izpred 700.000 let, staroslavno cerkev sv. Ivana ali ostanke nekdanjega svetišča boga Mitre v Štivanu? Zbornik vam bo pomagal pri tem in še marsičem.
Dragocena publikacija je nastala v čezmejnem evropskem projektu PHARE-CBC Slovenija/Italija: Razvoj turizma in s turizmom posredno povezanih dejavnosti; poleg dveh občin sta k delu pristopila tudi SKD Igo Gruden iz Nabrežine in OŠ Antona Šibelja Stjenka iz Komna. Med avtorji besedil so tudi kulturna delavca Zvonko Legiša in Vera Tuta Ban ter biologinja Marinka Pertot. Za izvod se lahko obrnete na občino Komen ali SKD Igo Gruden v Nabrežini.
Ko smo že pri relaciji Štanjel-Devin, naj spomnimo, da v poletnih mesecih, in sicer od 25. junija do 31. avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih, vozi redna avtobusna linija med tema krajema s postanki v večini vmesnih vasi. Odhod iz Štanjela je ob 9., 14. in 19. uri, iz Devina pa ob 10.10, 15.10 in 20.10. Več informacij na: www. kras-carso. com.
Jernej Šček

Kras med Štanjelom in Devinom

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme