Pogosta vprašanja in odgovori o izrednih razmerah zaradi epidemije Covida-19

SPLOŠNE DOLOČBE

Ali se invalidne osebe lahko odpravijo od doma?

Priporoča se vsem, da ostanejo doma ter s tem preprečijo prenašanje okužbe nase in na druge. V nujnih primerih in iz zdravstvenih razlogov se za invalidne osebe s primernim spremstvom lahko predvidijo kratki izhodi iz bivališča, ob spoštovanju pravil socialnega distanciranja. Invalidna oseba mora imeti s sabo potrdilo, izdano po Zakonu 104/1992 (tretji odstavek 3. člena), spremljevalec pa ustrezno samoizjavo.

Katere omejitve mora upoštevati čezmejni delavec pri gibanju?

Ni omejitev. Kot je pojasnilo Ministrstvo za zunanje zadeve, določbe za vstop v Italijo iz tujine ne veljajo za čezmejne delavce, zdravstvene delavce in posadke v potniškem in tovornem prometu (samoizjava za gibanje v Italiji, samoizjava o razlogih za gibanje, prijava o vstopu na državno ozemlje Oddelku za preventivo javnega zdravstvenega podjetja, pristojnega na območju, prepoved uporabe javnih potniških prevoznih sredstev, 14-dnevna karantena).

Sem čezmejni /-a delavec /-ka. Lahko zaprosim za fleksibilne oblike dela (smart working)?

Da. Kdor ima prebivališče v Italiji in dela v sosednji državi, lahko zaprosi za delo na daljavo, če mu / ji tuji delodajalec to dovoli v skladu s pogoji, ki jih predvideva zakon o delovnem razmerju; tuji delodajalec ni dolžan v tem primeru ničesar prijaviti v Italiji. Kdor živi v tujini in dela v Italiji, lahko zaprosi za delo na daljavo pod enakimi pogoji kot vsi drugi delavci.

Ali smejo bodoči očetje prisostvovati porodu?

Da, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (medsebojna razdalja, uporaba osebne varovalne opreme) in pod pogojem, da nimajo sumljivih simptomov ali da niso prišli v stik z osebami s potrjeno okužbo s Covidom-19. Ali so saloni za nego hišnih živali odprti? Da, toda samo po prehodnem naročilu in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov (uporaba varovalne opreme, medsebojna razdalja), da se prepreči širjenje okužbe.

Ali lahko cvetličarne redno obratujejo?

Da. Vse proizvodne, prevozne in prodajne storitve v povezavi s kmetijskimi izdelki se uvrščajo med dovoljene aktivnosti, ob upoštevanju predpisov za zajezitev okužbe (dostop v številčno omejenih skupinah, spoštovanje varnostne razdalje, uporaba osebne varovalne opreme). Ob nedeljah in praznikih je dovoljena dostava, ne pa odnašanje na dom.

Ali lahko bari prodajajo pijače za na pot?

Da, če se storitev izvaja po naročilu in jo upravljavec organizira tako, da se preprečita nastajanje vrst in zbiranje strank pred in v bližini bara. Ta storitev, ki jo lahko ponujajo tudi restavracije in turistične kmetije, se lahko izvaja tudi ob praznikih.

Ali so pokopališča odprta?

Da, razen če so posamezne občinske uprave drugače odredile in vsekakor ob upoštevanju obveznosti, da se do tja podamo peš ali s kolesom in da je gibanje omejeno na občino stalnega prebivališča.

Kako vem, katere gospodarske ali trgovinske dejavnosti so dovoljene?

Če dejavnost ni omenjena v teh pogostih vprašanjih in odgovorih, priporočamo, da preverite šifre dejavnosti Ateco, ki jih je objavila vlada.

DOLOČBE PREDSEDNIKA DEŽELE – splošna vprašanja 

Katere so dodatne omejitve, ki jih ob omejitvah iz uredb predsednika vlade uvajajo deželne odredbe?

V Furlaniji-Julijski krajini še naprej veljajo določbe o nedeljskem zaprtju trgovin, z izjemo lekarn, trgovin s parafarmacevtskimi izdelki, časopisnih kioskov, oskrbovalnih postaj na avtocestah ter v pristaniščih in na tovornih postajališčih. Dovoljeni pa sta dostava in odnašanje hrane na dom (samo po predhodnem naročilu), tudi ob praznikih. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ko gremo od doma, je vedno obvezna, tako kot spoštovanje minimalne medsebojne razdalje enega metra. Te določbe veljajo za vse primere, ko nismo doma (razen izjem, ki so navedene v teh odgovorih).

Ali so dovoljeni sprehodi z otroki?

Da. Otroci lahko gredo na sprehod s starši ali skrbniki, tudi začasnimi.

Ali se lahko z avtom ali z javnimi prevoznimi sredstvi odpeljem do kraja, kjer bom opravljal /-a telesno dejavnost?

Ne. Dovoljenje za opravljanje telesne dejavnosti (sprehodi, kolesarjenje ali tek) velja samo, če je izhodiščna točka lastno bivališče.

Določba o nedeljskem zaprtju velja ob praznikih zavetnikov?

Ne. Če praznik ne sovpada z nedeljo (ali z drugimi dela prostimi dnevi), je zaprtje prodajnega mesta neobvezno.

Ali je dovoljeno opremljanje in urejanje plaž?

Da, dejavnost se uvršča med vzdrževalna dela za urejanje zelenic in krajine, ki so dovoljena tako na podlagi uredb predsednika vlade kot Odredbe št. 10 na vseh površinah, nepremičninah in pritiklinah, ki so zajete z veljavno koncesijsko pogodbo.

Ali so dovoljena vzdrževalna dela na plovilih za rekreacijo, ki so privezana zunaj občine stalnega prebivališča?

Da, dovoljena so vzdrževalna dela in povezane poti tako za obrtnike kot za lastnike plovil, pri čemer se na kraju samem lahko zadržimo le za čas izvajanja vzdrževalnih del, ki jih lahko opravljamo na plovilu v vodi ali na kopnem.

Ali lahko grem na obisk k svojcem, ki živijo v občini mojega stalnega prebivališča?

Ne, do 4. maja ni dovoljeno.

Ali so samopostrežne pralnice odprte ob praznikih?

Da, ker gre za storitev, ne pa za komercialno dejavnost.

Ali veljajo za tržnice posebni ukrepi?

Da. Dejavnost živilskih tržnic na prostem in pokritih tržnic na javnem ali zasebnem zemljišču je dovoljena samo ob spoštovanju naslednjih pogojev: omejitev površin (za tržnice na prostem), ločeni vstopi in izstopi, dostop v številčno omejenih skupinah za preprečevanje množičnega zbiranja ljudi, zagotavljanje varnostne razdalje, obveznost pakiranja izdelkov za prodajalca /-ko, uporaba rokavic za enkratno uporabo in zaščitnih sredstev za nos in usta za prodajalce in kupce.

Ali so rokavice obvezne v vseh trgovinah?

Ne. Njihova uporaba je omejena na trgovine z živili, vključno tržnice in supermarkete, kjer se ljudje sami dotikajo blaga. Druge maloprodajne trgovine, ki lahko poslujejo v skladu z Uredbo predsednika vlade z dne 10. 4. 2020 (knjigarne, papirnice, trgovine za otroke in dojenčke ter pralnice), pa morajo kupcem ob vhodu zagotoviti rokavice za enkratno uporabo in/ali alkoholne raztopine za razkuževanje rok.

Upravljavci supermarketov in lekarn morajo imeti merilnike telesne temperature za zaposlene in kupce?

Ne. Uporaba merilnikov je sicer priporočena, ni pa obvezna.

Ali lahko grem delat na lastniško zemljišče v občini svojega stalnega prebivališča?

Dovoljeno je obdelovanje njiv in vzdrževanje zasebnih zemljišč, vključno tistih, ki se nahajajo zunaj občine stalnega prebivališča, pri čemer je treba dokazati, da je nepremičnina v naši lasti in posesti ter da jo obdelujemo za samooskrbo, in navesti pot, po kateri pridemo do nje. Odhod v druge občine za vzdrževanje vrtov in njiv v sekundarnih prebivališčih pa je še vedno prepovedan.

DOLOČBE PREDSEDNIKA DEŽELE – vprašanja o zaščitnih maskah / zaščitah, ki prekrijejo nos in usta

Ali drži, da je uporaba zaščitnih mask v trgovinah z živili obvezna?

Ne. Obvezno je uporabiti rokavice za enkratno uporabo ter prekriti nos in usta. V ta namen je uporaba zaščitnih mask priporočena, toda ni nujna: zadostujejo tudi ustrezno zvezani šali, ovratne rute ali grelniki za vrat.

Ali je uporaba osebne varovalne opreme obvezna tudi na javnih prevoznih sredstvih?

Da. Kot je bilo že določeno za trgovine z živili in tržnice, je uporaba rokavic za enkratno uporabo in zaščitnih sredstev za nos in usta (zaščitna maska, ovratna ruta, šal, grelnik za vrat) od 8. aprila obvezna za vse potnike v javnem potniškem prometu Furlanije – Julijske krajine. Ni pa obvezna uporaba rokavic.

Ali je treba nositi zaščitne maske ali druge oblike zaščite tudi v avtu?

Ni treba, če se vozite sami ali v družbi sostanovalcev. Če pa uporabljate službeni avtomobil, veljajo pravila, ki jih določi delodajalec.

Ali je treba nositi zaščitne maske ali druge oblike zaščite, tudi ko opravljamo telesne dejavnosti?

Da. Obveznost velja med opravljanjem vseh dejavnosti zunaj svojega prebivališča in ob navzočnosti oseb, ki niso naši sostanovalci.

Ali so obvezne za otroke?

Da, samo od četrtega leta dalje.

PODALJŠANJE ROKOV IN PREKINITEV OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Ali so ambulantne dejavnosti prekinjene?

Da. Od srede 11. marca se do nadaljnjega prekine izvajanje vseh ambulantnih dejavnosti, razen v primeru nujnih pregledov, ki jih potrdi referenčni specialist. Navodila za prekinitev redne ambulantne dejavnosti veljajo tudi za vse zasebne bolnišnice in ambulante, ki so sklenile sporazume z deželno zdravstveno službo. Zdravnikom splošne medicine, izbranim družinskim pediatrom ter specialistom se priporoča, da predpišejo laboratorijske preiskave samo v nujnih primerih, po možnosti v območnih laboratorijih in v vsakem primeru z naročanjem po časovnem razporedu ter z uporabo čakalnic, ki omogočajo zagotavljanje varnostne razdalje (najmanj 1 m). Navodila za prekinitev redne ambulantne dejavnosti veljajo tudi za vse zasebne bolnišnice in ambulante, ki so sklenile sporazume z deželno zdravstveno službo. Odpovejo se tudi skupinske dejavnosti za matere in dojenčke v zdravstvenih okrožjih.

Ali so ambulantne dejavnosti presejalnih pregledov prve stopnje odpovedane?

Da. Predvideni pregledi za presejalne preglede mamografije prve stopnje, kot tudi presejalni testi za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu (bris Pap ter testiranje na prisotnost DNA onkogenih genotipov HPV), se prenesejo na poznejši datum, o čemer bodo stranke, ki so imele pregled, predviden v tem obdobju, neposredno obveščene. Poziva se vse ženske, ki so že imele določen datum pregleda, da ne gredo na pregled ter počakajo na obvestilo o novem datumu.

VPRAŠANJA O RAVNANJU Z ODPADKI

Ali lahko izvajamo vzdrževalna dela, poskrbimo za izpraznitev in čiščenje svojega prebivališča in pri tem zberemo velike kosovne odpadke, ki jih moramo nato odpeljati na odlagališče?

Ne. Taki prevozi ne spadajo med utemeljene nujne primere. Treba je tudi upoštevati, da so mnoga odlagališča skladno s smernicami za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom omejila sprejemanje odpadkov iz proizvodnih dejavnosti. Lahko pa še dalje naročamo storitev odvoza z doma velikih kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Vsi nastali odpadki se hranijo na domu do njihovega prevzema, razen izjem iz higiensko-sanitarnih razlogov.

Kaj naj storim, če moram iz higiensko-sanitarni razlogov nujno odnesti odpadke na odlagališče?

V skladu z Deželno odredbo 7/2020 in Uredbo predsednika republike z dne 22. 3. 2020 je odhod z doma zaradi skrajne nujnosti ali drugih nujnih primerov (, ustrezno navedenih v samoizjavi, ki jo izročimo ob morebitni kontroli) dovoljen. Ker pa se v tem trenutku glavno navodilo glasi »OSTANIMO DOMA«, se moramo ob vsakem odhodu z največjo iskrenostjo in odgovornostjo vprašati, ali je odhod res neodložljiv, pri tem pa je treba vedno imeti v mislih, da moramo v sedanjih težkih okoliščinah vsi sodelovati po svojih najboljših močeh. Pri odvozu odpadkov na odlagališče je treba presoditi, ali je iz higiensko-sanitarnih razlogov res nujno potreben in ali ga ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Treba je tudi predhodno preveriti, ali je mogoče naročiti odvoz odpadkov z doma. Če naročanje odvoza ni mogoče, je treba vseeno predhodno poklicati podjetje za ravnanje z odpadki in ugotoviti, ali je odlagališče odprto in kako je urejen dostop.

ZA DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z UREDBAMI PREDSEDNIKA VLADE PREBERITE POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORE NA WWW.GOVERNO.IT

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme