Poglobitev železniškega tira pod Erjavčevo ulico in ob železniški postaji Nova Gorica

Piše: MV

Za boljšo povezavo med mestoma Nova Gorica in Gorica

Ideja poglobitve železniškega tira za nivojsko neovirano peš in motorno povezavo med mestoma Nova Gorica in Gorica, spontanega zraščanja mestnih tkiv, naslavlja optimalno rešitev tem namenom in obojestranskim željam, pa tudi vedno bolj spoznavnim potrebam prebivalcev ob nekdanji državni meji, ki z vstopom v Evropsko zvezo se dejansko izgublja in polagoma tudi izginja iz zavesti predvsem starejše mestne populacije.

Izvedba poglobitve in potrebne preureditve tirne površine v območju železniške postaje Nova Gorica je vsekakor mogoča, ni pa tako enostavna, da bi se zanjo odločili brez ustrezne strokovne in finančne priprave.

Za izvedbo v okviru EPK25 NG je po dveh letih in pol žal že potekel čas, to pa ne sme biti vzrok, da idejo arh. Eve Sušnik ne razvijamo in pripravljamo zanjo realne analize in programske osnove za vključitev v sedanje, bližnje in nadaljnje prostorsko programiranje za čimprejšnjo realizacijo.

Predlogu poglobitve železniškega tira je dodana tudi možna rešitev Trga Evrope – Transalpine arh. Marijana Vrtovca, z vključitvijo dostopa do potniških peronov in do prireditvene dvorane pod novim trgom iz obstoječega objekta secesijske železniške postaje Nova Gorica, kot tudi enakovrednega dostopa do tega večnamenskega prostora z italijanskega dela območja Trga Evrope v parkovnem delu ob tlakovanih površinah ploščadi.

Taka rešitev oziroma predlog omogoča umestitev Rektorata Univerze Nova Gorica v vse nadnivojske prostore sedanje železniške postaje z vstopom tako s strani novourejenega parka na vzhodu, ki bo povezoval novo stavbo univerze, kot tudi z vhodom s Trga Evrope.

Predlog poglobitve železniške postaje Nova Gorica upošteva največji dovoljeni vzdolžni nagib nivelete 25 ‰ (promil) s poglabljanjem trase cca 350 m pred postajo in za njo, da je možno niveleto tira poglobiti cca 7,00 do 8,00 m (vezano na svetli profil proge in potrebno nadkritje)

/Dopis MI Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice z dne 29. 11. 2021/

Potniški peroni poglobljene železniške postaje Nova Gorica bodo dostopni iz vhodne avle v pritličju po tekočih stopnicah in dvigalu ter po obstoječih dveh stopniščih v stavbi.

Nova avla v kleti bo služila tako potnikom kot obiskovalcem prireditev v dvorani pod Trgom Evrope.

Nastali prireditveni prostor bo tudi za potrebe rektorata Univerze v Novi Gorici, ki bo po preureditvi nastanjen v objektu železniške postaje; prostori upravljanja železnice bodo v kletnih prostorih ob novih peronih, v pritličju pa le za turistično potniške in potrebe študentov Univerze BORDO, arhitektura, oblikovanje, izvedba, Ljubljana.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme