Pod budnim nadzorom

Pred sedemdesetimi leti, natančneje junija 1949, je britanski kulturni svet presenetil neki novi roman, katerega naslov je navaden datum – 1984. To številko dobimo, če obrnemo zadnji dve številki letnice 1948, ko je izpod peresa Georgea Orwella (psevdonim Erica Arthura Blaira), nastajal omenjeni roman. V tistih časih je zadeva seveda kazala na prihodnji svet, ki pa dandanes ni nič kaj prihodnji, temveč v marsičem takšen, kakor ga opisuje britanski pisatelj. Najbolj se posveča ta anti-utopični roman temu, kako v tej namišljeni družbi, ki pa ni več tako namišljena, delujejo preko jezika. In sicer gre za levičarsko obarvano družbo. Roger Scruton nam v knjigi, ki je pred kratkim izšla v slovenščini, ‘Zablode, prevare, hujskaštva. Misleci nove levice’, pove: “V resnici je bila glavna dediščina levice preobrazba političnega jezika … levica se je jezika polastila … že s francosko revolucijo in njenimi gesli. … Zato so bile že od začetka potrebne oznake, ki bi stigmatizirale notranje sovražnike in upravičile njihov izgon”. Orwellu dolgujemo, poleg ostalih, izraz “novorek” (“newspeak”). “Novorek nastane, če se glavni pomen jezika – to je opisovanje resničnosti – zamenja z nasprotnim namenom prevzema oblasti nad resničnostjo”. Če tako vzamemo, potem so korenine vsega tega še precej globlje, temeljijo namreč v gnostičnem krivoverstvu, pravzaprav vse revolucije, ki smo jim bili priča, pa so upravičeno označene kot gnostične revolucije, začenši s tisto, ki se ji, neupravičeno, reče “reformacija”, potem pa imamo, če vzamemo Plinia Correo de Oliveiro, še vsaj tri revolucije – francosko, komunistično (če vzamemo vse dežele, kjer se je ta zgodila, jih je seveda več) in t. i. seksualno revolucijo iz 60. let 20. stoletja, ki nekoliko spremenjena še vedno poteka. Ta novorek je diktatura politične korektnosti nad resničnostjo. “Prikazujejo zmagoslavje besed nad stvarmi, jalovost racionalnega argumentiranja pa tudi nevarnost upiranja”. Imamo novo skladnjo jezika, ki se “izogiba vsakemu stiku z resničnostjo ali izpostavljanju logiki racionalnega argumentiranja”. Kakor pravi Françoise Thom, ki jo Scruton navaja, je namen tega novoreka “varovati ideologijo pred zlobnimi napadi resničnih stvari”. Orwell nam v svojem romanu lepo napove, da se ne bo smelo več uporabljati določenih besed, da se bodo sprevrgli določeni pomeni, da bo, skratka, šla rakom žvižgat svoboda govora in izražanja. Končni cilj oblastnikov, tistih torej, ki držijo niti družbe, v kateri živimo, je doseči popoln nadzor nad mišljenjem in vestjo ljudi. Treba je priti do enotnega mišljenja vseh, ki pa je tisto, kakršnega želijo tisti v sobi z gumbi. Kdor se ne obnaša “korektno”, torej v skladu z edino dovoljeno miselnostjo, napravi psihološki zločin, za katerega so predvidene sankcije. Tako se ne smemo čuditi, če znani spletni portal, ki se ukvarja z mednarodno prodajo knjig, iz prodaje izloči knjige pred kratkim preminulega ameriškega kliničnega psihologa Josepha Nicolosija, ker se je ukvarjal ne samo s tabu temo, temveč tudi s prepovedanim zdravljenjem. Najbolj znano družbeno omrežje je pred kakim tednom skrilo nekemu duhovniku in vsem, ki so ga delili, citat sv. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Piše Andrej Vončina / Ob 70-letnici romana 1984

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme