Pluralizem informiranja: ustavna vrednota

Ta teden v Italiji vsi odgovorni uredniki katoliških tednikov podpisujemo uvodnik, ki bo v vseh, skoraj 190 tednikih, enak. Novi glas ga seveda objavlja v slovenščini kot edini slovenski član Zveze italijanskih katoliških tednikov FISC.

Jurij Paljk

Nekaj se spreminja v državi, če je v zadnjem mesecu dni predsednik Republike Italije Sergio Mattarella čutil dolžnost, da javno spregovori in opozori, da je informiranje javno dobro, ki ga zahteva italijanska ustava. In je tudi jasno povedal, da morata imeti svoboda tiska in zaščita manjšin državno finančno pomoč. V časih, ko se zdi, da morajo biti vse stvari podvržene tržnim zakonom, je ponovno v središču pozornosti pluralizem informacije. In nas zanima predvsem tisti pluralizem, ki omogoča, da imajo svoj glas naša območja, obrobja, naše skupnosti, stvarnosti na robu.
In prav časniki, ki so prisotni tako v tiskani obliki kot na svetovnem spletu, govorijo o posameznih skupnostih, o točno določenih območjih naše države. Ti časopisi poročajo o zadevah, ki na državni ravni nimajo vidljivosti. To so tudi katoliški in škofijski tedniki, za katere je papež Frančišek dejal, da “so glas, odgovoren in svoboden, a bistvenega pomena za rast katerekoli družbe, ki hoče biti demokratična, ker je preko njih zagotovljen pretok idej in ploden razmislek, ki sloni na verodostojnih in preverjenih podatkih”. Časopisi so vezani na območje, v katerem izhajajo, in imajo zato dragoceno in prepotrebno vlogo pri demokratični rasti v državi, naročnicam in naročnikom pa omogočajo, da se zavedajo časa, v katerem živijo. In to vlogo imajo še posebej v današnjih časih, ko so na voljo vse hitrejši instrumenti za informiranje.
Potem ko so dolga leta premišljeno in razčlenjeno pripravljali o njem v parlamentu in s sodelovanjem predstavnikov medijev, med njimi je bila tudi FISC, Zveza italijanskih katoliških medijev, je letos stopil v veljavo zakon o prenovi medijev, ki vsebuje jasna pravila, uravnovešene in razumljive smernice. Zakon je bil narejen, da bi podprl krajevno informiranje (papir in splet), vse tiste medije, ki se združujejo v neprofitnih in časnikarskih zadrugah.
In prav te dni prihaja med nas vest, da bo te dni v parlamentu debata o amandmaju, popravku zakona o bilanci. Amandma, popravek, je predložila samo ena stranka sedanje vlade, kar seveda pomeni, da se postavlja pod vprašaj celoten zakon za medije, dejansko se namerava likvidirati časopise, ki so življenjskega pomena za vso državo. Že res, da se o vsem lahko razpravlja in se vse tudi lahko izboljša, a za tako pomembno, ranljivo in kompleksno zadevo, kot sta svoboda tiska in pluralizem informiranja, je potreben posluh širšega kroga z vsemi, ki so pri tem soudeleženi. In pri tem se je treba izogibati dogmatizmom in predsodkom! Na stvarnost je treba gledati v demokratičnem duhu.
Sprememba zakona bi pomenila izgubo delovnih mest tisočev časnikarjev, ki živijo in delajo na posameznih območjih, so v njih ukoreninjeni. In ne moremo si niti predstavljati, kakšna bi bila država, če bi bila obubožana za vse te glasove, ki so temeljnega pomena za družbeno in javno razpravo. Izgubili bi glasove verodostojnih in preverjenih informacij, ki so vezani na krajevno stvarnost v nasprotju z raznimi, številnimi lažnimi novicami, ki zadnje čase prevladujejo.
Upamo torej, da ne bo prišlo do popravka zakona o medijih pri glasovanju zakona o bilanci, ampak da se odpre odprto in konstruktivno soočenje, ki ima namen podpreti in nadaljevati pluralizem.

Preberi tudi

Ostanimo povezani!

Uvodnik

Ostanimo povezani!

18.03.2020
A dvigni oko!

Uvodnik

A dvigni oko!

08.04.2020
Vrnitev Narodnega doma

Aktualno

Državna meja nas deli

Uvodnik

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme