Pesnik Vladimir Kos je obeležil 95 let

Pesnik Vladimir Kos je 2. junija praznoval 95. rojstni dan. Jezuitski misijonar v Tokiu se je v zgodovino moderne slovenske literature vpisal v letih 1954 in 1955, ko je ustvaril zgodnje dosežke slovenskega pesniškega modernizma. Leta 2014 je prejel nagrado Prešernovega sklada za zbirki Pesmi z japonskih otokov in Ob rahlo tresoči se tokijski harfi.
Vladimir Kos se je rodil v Murski Soboti. Odraščal je v Mariboru; ko so štajersko prestolnico zasedli Nemci, so družino preselili v Srbijo, on pa se je umaknil v Ljubljano. Od tod so ga Italijani internirali v koncentracijsko taborišče Gonars. Po koncu vojne je odšel na Koroško in pozneje v Rim, kjer je leta 1953 doktoriral na papeški univerzi Gregoriana. Po posvečenju se je pridružil jezuitom in se na Irskem pripravljal na misijon na Japonskem, kamor je odšel leta 1956.
Prvo pesniško zbirko Marija z nami je odšla na tuje je objavil že leta 1945 v Lienzu. Desetletja po vojni je največ objavljal v slovenskih revijah v tujini, veliko v Buenos Airesu. Leta 1960 je v Tokiu izdal zbirko Dober večer. To, kot so zapisali v utemeljitvi male Prešernove nagrade, ni le prva slovenska knjiga, izdana na Japonskem, marveč tudi ena prvih pesniških zbirk moderne slovenske poezije. Od leta 1995 objavlja tudi v Sloveniji.
V zbirkah Pesmi z japonskih otokov in Ob rahlo tresoči se tokijski harfi, ki sta izšli leta 2012, se njegova poezija odpira harmoničnemu doživljanju japonske narave, človekovega mesta v kozmosu in – nazadnje – krščanske transcendence kot temeljnega ozadja vseh bitij, njihove lepote, globine ter nagovarjajoče moči, so zapisali v utemeljitvi nagrade Prešernovega sklada. Pri Goriški Mohorjevi družbi je leta 2018 izšla Kosova pesniška zbirka z naslovom Kot sonca zlat zaton, v kateri so zbrane pesmi, ki jih je pesnik pošiljal Koledarju Goriške Mohorjeve družbe.
P. Vladimir Kos je naš redni sodelavec, za vsak večji praznik nam pošlje pesem, ki prispe vedno v lični ovojnici z letalsko pošto, ponavadi nam tudi napiše vzpodbudne besede, ki samo kažejo na njegov lepi značaj.
Gospodu Vladimirju Kosu s hvaležnostjo voščimo le lepo in dobro ter mu kličemo na mnoga leta!

Naš veliki prijatelj iz daljne Japonske

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme