Olajšana izgradnja rezervoarjev za deževnico na kmetijah

Fotografije: Giovanni Montenero

Deželni svet FJK je v sredo, 27. marca 2024, po dveh dneh obravnave izglasoval nov zakon, ki vnaša popravke in novosti na področju urbanistike in javnih del. Nove določbe zadevajo predvsem resor občinskih uprav oz. njihovih tehničnih uradov, med skoraj osemdeset členi obsegajočem zakonu pa so tudi postavke, ki so namenjene posameznikom in podjetjem. Ena od teh je namenjena kmetijam, ki bodo odslej lahko v okviru proste gradnje zgradile rezervoarje za zbiranje deževnice v namakalne namene. Velikost zbiralnikov je bila prvotno določena na petdeset kubikov vode za vsak hektar obdelane površine. Deželni svetnik Slovenske skupnosti je med obravnavo predlagal povišanje prostornine na sedemdeset kubikov za vsak hektar. Na Pisanijev predlog se je najprej pozitivno odzvala pristojna odbornica Cristina Amirante, nakar je predlog sprejela tudi skupščina.

“Zadovoljen sem, da je moj amandma prodrl, saj je eden redkih sprejetih med stotino predlaganih izboljšav, ki so jih iznesli drugi kolegi,” pravi predstavnik SSk, ki je že večkrat opozoril na nujno potrebne ukrepe za varčnejše in učinkovitejše vodovodne in namakalne sisteme. Zbiralniki za vodo, ki sodijo torej med enostavne objekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in ki so lahko združljivi v eno samo enoto, so pomemben korak v tej smeri. Poleg namakalnih namenov imajo lahko tudi pomembno protipožarno vlogo, še poudarja Pisani. “Skrajni čas je, da začnemo konkretno štediti in racionalno shranjevati vodo, ki je vse bolj dragoceni naravni vir. Podnebje se spreminja v smeri ekstremnejših vremenskih razmer, ki prinašajo močne padavine, s katerimi moramo obvladovati daljša sušna obdobja,” zaključuje deželni svetnik Marko Pisani.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme