Odločno in uspešno delovanje vlade po demokratičnih pravilih in postopkih!

Ni mogoče natančno ugotoviti vsega, kar se po pojavu koronavirusa dogaja v Sloveniji, zato ker dogodki nastajajo sproti, se oblikujejo novi, pri čemer pa splošno ozračje v državi v bistvu ostaja nespremenjeno. Obstaja strah pred novim smrtonosnim virusom, a hkrati upanje in pričakovanje, da bo s skupnimi napori in zavzetostjo zdravstvenega osebja, vlade, drugih odločevalcev, pa seveda tudi z izpolnjevanjem ukrepov, uperjenih zoper virus, uspelo omejiti, če ne celo preprečiti, njegovo delovanje. Hvala Bogu, ustvarjena sta enotnost in skupna zavzetost vlade, največjega dela politike, sindikatov in vseh organov civilne družbe, pa tudi javnosti in Cerkve pri premagovanju stisk in težav, ki jih je povzročil in jih še povzroča novi virus. Izrednega pomena je sprejem velikega števila ukrepov, ki so povzeti v osrednjem zakonu, poimenovanem kot mega zakon, v katerem je država vsem slojem slovenske družbe, denimo tudi študentom, namenila skupaj več kot 3 milijarde evrov pomoči za nadomestilo morda največjega dela škode in pokritje stroškov drugih posledic delovanja uničuječega koronavirusa.
V Sloveniji poteka zelo razširjena mobilizacija ljudi, med njimi gospodinj in mnogih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki šivajo na primer zaščitne obrazne maske, rokavice, oblačila in druge pripomočke za zdravstvene delavce, pa za vse druge ogrožene skupine ali posameznike, tako za varovance v domovih za starejše prebivalce. V Sloveniji je namreč veliko pomanjkanje vseh zaščitnih sredstev, potrebnih v boju zoper virus. Pereče je pomanjkanje pomembnih in dragocenih respiratorjev, medicinskih pripomočkov za zdravljenje okuženih oseb.
Kot je očitno, vlada hitro sprejema in dopolnjuje zaščitne ukrepe v boju zoper virus, parlament pa se nagiba k hitremu potrjevanju ustreznih predpisov. Toda vse poteka po poteh in postopkih, ki jih določajo ustava in zakoni, ki so značilni za demokratično državo. Pomenljivo je, da ukrepe, ki jih sprejema vlada in potrjuje Državni zbor, v največji meri podpira tudi največja sindikalna centrala, vplivna in močna Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, s predsednico Lidijo Jerkič na čelu.
Žal pa je v Sloveniji okuženih večje število zdravstvenih delavcev, med njimi doslej 22 zdravnikov. Največji in najbolj tragični primer se je zgodil v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki je druga največja bolnišnica v slovenski državi. Tam so nekega pacienta razglasili za zdravega, naslednji dan pa ugotovili, da je okužen z virusom. Zaradi stika z njim so morali kar 93 tamkajšnjih zdravstvenih delavcev napotiti v štirinajstdnevno prisilno izolacijo. Če se bo kaj zapletlo, bodo morali v prisilni karanteti ostati še dlje. Delovanje Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru je zaradi omenjenega primera zmanjšano in tudi manj uspešno, kar ima posledice po vsem Štajerskem.
V domovih za starejše ljudi, ki jih je v Sloveniji nad sto, so v velikih težavah zaradi pomanjkanja zaščitnih sredstev za zaposlene. V nekem primeru je bilo rečeno, “da so za uslužbence v domovih za starejše ljudi zdaj zelo hudi in težki časi, saj delajo z zadnjimi atomi svojih moči”.
Vlada si zelo prizadeva, največ z napori in vlogo zunanjega ministrstva, za vrnitev slovenskih državljanov z raznih območij, kjer jih je presenetil nastanek krize z virusom. Večina jih želi hitre vrnitve domov, posamezniki pa bodo ostali v državah sprejemnicah, kjer pa ponekod tvegajo, da bodo izgnani. Slovencev na tujem naj bi bilo še okoli 600. Zapletlo se je v Velenju, kjer so namestili 41 povratnikov iz z virusom zelo ogrožene Španije. Lokalna oblast se je njihovemu prihodu najprej uprla, potem pa so prišleke podprli in jim nudijo tudi pomoč. To skupino povratnikov iz Španije so nastanili v hotelu Paka, ki ga je dal na razpolago lastnik, kitajska družba Hisense. Drugo skupino povratnikov iz Španije, v kateri je bilo tudi okoli 40 oseb, so namestili v nekem zasebnem hotelu v Postojni. Iz ZDA bi se rado čim prej vrnilo okoli 300 naših rojakov, med njimi je večje število fantov in deklet, ki so študirali na raznih ameriških univerzah.
Na zunanjem ministrstvu izjavljajo, da si bodo še naprej prizadevali za vrnitev vseh tistih Slovencev oziroma slovenskih državljanov, ki se bodo za to odločili. Vendar bodo pri vsakem povratniku skrbno preverili, ali ni morda okužen.
Minister za notranje zadeve Alojz Hojs, ki je predlagal uporabo 37a člena zakona o obrambi, ki dovoljuje uporabo vojske za sodelovanje s policijo pri varovanju meje, poskuša za svoj predlog pridobiti tudi soglasje opozicijskih strank. Morda mu bo uspelo, tudi zaradi tega, ker uporabo omenjenega člena podpira tudi predsednik države Borut Pahor, ki je po ustavi vrhovni poveljnik oboroženih sil, to je slovenske vojske. Varovanje slovenske južne meje je treba okrepiti, ker čeznjo še vedno prihajajo velike skupine nezakonitih migrantov z nevarnostjo vnosa virusa.
V obdobju vsestranske krize, stisk in najrazličnejših težav, ko je v ljudeh veliko tesnobe in bojazni pred mogočo nevarno prihodnostjo, se je v Sloveniji povečala strpnost do Cerkve in njenih predstavnikov, to posebej na javni RTV Slovenija. Tako so ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanislavu Zoretu dali možnost, da je na televiziji ocenil duhovne vidike in sporočila koronovirusa ter blagoslovil slovenske državljane in državljanke. Cerkev se je tudi sama pripravila na obrede pred Veliko nočjo in na sam praznik v nedeljo, 12. aprila. Tega dne, na Veliko noč, bo nadškof in metropolit Stanislav Zore, predvidoma okoli 11.30 ure, po televiziji nagovoril slovensko javnost. Približno v tem času naj bi na TV Slovenija zapeli tudi velikonočni zvonovi.
K vsemu obravnavanemu navajamo še trditev, da imajo banke, tiste mednarodnega pomena, za boj proti koronavirusu menda na voljo ogromno sredstev”, prave vreče denarja. “Seveda pa bi morali ta sredstva hitro in učinkovito porabiti. Evropska unija se v boju zoper virus, ki ogroža ves svet in njegovo civilizacijo, doslej ni izkazala. Zato bi virus lahko povzročil tudi razpad povezave.

Piše Marijan Drobež: Nad 3 milijarde evrov pomoči prebivalcem in gospodarstvu za škodo, ki jo povzroča novi virus

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme