Obvestilo o volilnem oglaševanju

V skladu z določili zakona št. 28 z dne 22.2.2000 in odloka št. 223/13/CONS Oblasti za jamstva v komunikacijah (AGCOM) z dne 14.03.2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 70 z dne 23.3.2013, na podlagi predpisov na področju političnega komuniciranja med volilno kampanjo in enakih možnosti dostopa do medijev, Zadruga Goriška Mohorjeva kot založnik tednika Novi glas sporoča, da namerava Novi glas objavljati volilna politična sporočila in oglase za volitve predsednika, deželnega sveta Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, predsednika in pokrajinskega sveta videmske pokrajine in za občinske volitve v Furlaniji Julijski krajini, ki bodo potekale 21. in 22. aprila 2013 z možnostjo balotaže dne 5. in 6. maja 2013, vse do predzadnjega dne pred datumom volitev in nato pred morebitnim drugim krogom.

Volilno oglaševanje bo možno v tiskani in spletni izdaji Novega glasa.
Volilna sporočila bo možno naročiti na našem uredništvu v Gorici (Travnik 25, tel. 0481 550330, mail gorica@noviglas.eu) ali v Trstu (Ul. Donizetti 3, tel. 040 365473).
Prostor za volilna politična sporočila morajo naročniki rezervirati najkasneje do petka zjutraj (za objavo naslednji četrtek).
Pri določitvi prostora bomo upoštevali kronološki vrstni red sprejema naročil.
Objavljamo izključno v slovenskem jeziku.
Sporočila naj bodo v barvah, po možnosti v digitalnem formatu.
Objava je možna na vseh straneh, razen na prvi.
Volilna politična sporočila morajo imeti pripis “Volilno politično sporočilo”, ki mora biti vključen v oglas.
Oglaševanje mora biti opremljeno z imenom naročnika s pripisom “Odgovorni naročnik”.
Volilni oglasi morajo biti plačani na upravi Zadruge Goriška Mohorjeva (Travnik 25, Gorica) pred vsako objavo.
Cene za volilno oglaševanje so enake za vse naročnike in niso dovoljeni popusti, niti brezplačna objava.

Cene in mere oglasov na tiskani izdaji Novega glasa so:
1 modulo (44 x 44 mm) – 37,00 €
2 modula (92 x 44 mm) – 72,00 €
3 moduli (92 x 66 mm) – 103,00 €
4 moduli (92 x 88 mm) – 132,00 €
8 modulov (92 x 176 mm) – 203,00 €
četrt strani (140 x 215 mm) – 258,00 €
pol strani (284 x 213 mm) – 515,00 €
cela stran (284 x 430 mm) – 858,00 €
Na spletni izdaji Novega glasa sta možna dva oglasna prostora, in sicer:
728×90 px in 300×250 px. Cena obojnih oglasov je 20,00 € na dan.
Cenam je treba dodati DDV. 

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme