Obračun in pogled v prihodnost

Piše:

Pestro delovanje Sindikata slovenske šole

Sindikat slovenske šole (SSŠ) je enotna sindikalna organizacija učnega in neučnega osebja slovenskih šol v deželi Furlaniji – Julijski krajini, ki ima kot glavno načelo skrb za slovensko šolstvo v Italiji. Pred kratkim je sindikat imel občni zbor, na katerem so potegnili črto pod delovanjem v zadnjih dveh letih, ki sta bili zaradi pandemije precej neobičajni, in tudi izvolili nov odbor. Nova deželna tajnica je Katja Pasarit, deželni podtajnik pa Jakob Leopoli. Operativni odbor sestavljajo še Anna Roversi, Dario Bertinazzi, Matej Pintar, Barbara Lapornik, Olga Tavčar in Vesna Danieli. Sindikat se je v bieniju 2020-21 v prvi vrsti lotil lastne reorganizacije ter urejanja svojega statusa. Najprej je bila na vrsti ureditev sindikalnih prostorov v ul. Donizetti 3, uredili so arhiv in bogato zgodovinsko gradivo spravili in ga bo v kratkem prevzel zgodovinski odsek NŠK. Urejanje dokumentacije je bilo z ozirom na kritične epidemiološke razmere in posledično težko dosegljivih funkcionarjev na raznih upravnih uradih vse prej kot lahko. Vsekakor so bili v tem oziru vzpostavljeni tvorni stiki s pokrajinskim državnim računovodstvom, z upravitelji spletne platforme NoiPA, namenjene državnim uslužbencem, ter z Agencijo za prihodke. Druga izmed pomembnejših dejavnosti SSŠ v tem obdobju je bilo vzdrževanje stikov z osebjem. Zlasti osebje z imenovanjem za določen čas se še naprej obrača na sindikat s prošnjo za pomoč in nasvet pri raznih zaposlitvenih, upravnih in drugih postopkih.

Tudi nekatere nedorečenosti v postopkih za priznavanje enakovrednosti študijskih in strokovnih naslovov, pridobljenih v Republiki Sloveniji, povzročajo veliko nelagodja in nezadovoljstva. Zato je SSŠ tako Deželnemu uradu za slovenske šole kot Ministrstvu za šolstvo Republike Slovenije posredoval nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje postopkov za priznavanje naslovov. Sindikat je lansko leto naslovil več dopisov v zvezi z natečaji za slovenske šolnike, nato smo v poletnih mesecih vendarle dočakali izredni natečaj za profesorje nekaterih natečajnih razredov. Na osnovi želje, ki so jo izrazili potencialni kandidati za udeležbo na natečajih, je SSŠ organiziral namenski pripravljalni tečaj v obliki petih predavanj, za kar sta poskrbela profesorja Mihaela Pirih in Tomaž Simčič.

Nadaljnja dejavnost SSŠ je bila povezana z vsakoletnim določanjem seznama osebja (organika), s katerim žal sindikat, kljub številnim vloženim prošnjam, še ne razpolaga v celoti.

Omeniti je treba tudi dobro sodelovanje s krovnima organizacijama SSO in SKGZ, s katerima je potekala uspešna pobuda jumbo plakatov za promocijo vpisovanja v slovensko šolo.

Največja skrb SSŠ, kot rečeno, je nedvomno slovenska šola v Italiji: oblikovanje neke skupne in prodorne šolske politike prav gotovo prispeva k njenemu nemotenemu delovanju. Tudi zaradi tega je SSŠ na eni izmed rednih sej razmišljal, da bi bilo primerno, da bi lahko prišlo do ponovne ustanovitve organa, osnovanega v duhu nekdanjega Enotnega šolskega odbora, v katerem bi svoje mesto našli predstavniki političnih, družbenih in kulturnih organizacij. V tem organu bi lahko delovale vse tiste komponente, ki so sooblikovale in še sooblikujejo naš prostor, tako kulturno kot družbeno, saj družba, ki se ima za napredno, predvsem pa odgovorno, ne more in ne sme preko šole.

Kaj pa v zadnjem mesecu? Meseca aprila so potekale volitve v enotna sindikalna predstavništva (ESP). SSŠ je predstavil listo kandidatov na vseh slovenskih šolah (razen na eni) in na vseh so tudi bili izvoljeni predstavniki (razen na eni tržaški šoli). To je bil velik uspeh, saj SSŠ krije zdaj 44 % od vseh razpoložljivih mest v ESP. Prvič je bil tudi izvoljen predstavnik v Špetru. Zahvala naj gre zato vsem kandidatom in vsem volivcem, ki so s svojim glasom podprli SSŠ. SSŠ v prihodnosti čaka tudi težka naloga, in sicer njegovo priznanje, kot to predvideva že sam zaščitni zakon 38/2001 v 22. členu. SSŠ se je nazadnje dne, 4. maja 2022, sestal z deželno ravnateljico Deželnega šolskega urada dr. Danielo Beltrame, s predstojnikom Urada za slovenske šole dr. Petrom Černicem in z ostalimi sindikalnimi organizacijami. Predmet informativnega srečanja je bila porazdelitev kadrovskega seznama neučnega osebja za š. l. 2022/23 na šolah s slovenskim učnim jezikom in na dvojezični šoli v Špetru v skladu s čl. 6 vsedržavne kolektivne delovne pogodbe šolskega osebja (CCNL) iz leta 2018. Sindikat je na seji izrazil vso svojo zaskrbljenost, da je za šole s slovenskim učnim jezikom bilo dodeljenih 184 mest za neučno osebje, kar pomeni, da se je kontingent v primerjavi s prejšnjim šolskim letom, tj. 2021/22, zmanjšal za 3 enote. Sindikat je prepričano zagovarjal, da je potreben celovit in predvsem koordiniran pristop k tej problematiki, ki bi lahko v prihodnje peljala v nepredvidljive in potencialno nepopravljive posledice.

Razvidno je, da je SSŠ pred vrsto izzivov, za katere bo treba dobiti rešitve. Naj ob koncu dodamo še to, da je sindikat vedno na razpolago za informacije in potrebe članov, in sicer ob delavnikih na sedežu v ulici Donizetti 3 v Trstu in po predhodnem dogovoru ob četrtkih na Korzu Verdi 51 v Gorici. Dosegljiv pa je na številkah 040-370301 in 380-6859898 ali preko e-pošte: info@sindikat.it.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme