Aktualno

Občni zbor ZKB Trst Gorica

Občni zbor ZKB Trst Gorica

Predsednik Kovačič je prisotnim članom predstavil tudi nov logo Zadružne kraške banke

V dvorani Kinemax v Tržiču je v nedeljo, 12. maja, nad tristo članov prisostvovalo občnemu zboru Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki s 1. januarjem 2019 deluje pod okriljem državne zadružne bančne skupine Cassa Centrale Banca.
Predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič je v poročilu najprej izpostavil prednosti pripadnosti osmi bančni skupini (po višini sredstev) v Italiji, ki združuje 84 zadružnih bank in 13 družb, ki podpirajo delovanje bank v skupini; prisotna je na državnem ozemlju z razvejeno mrežo podružnic (1.512 podružnic v 1.069 občinah, v 274 občinah pa so celo edina banka); ima 500.000 članov in šteje 11.000 zaposlenih; z zavidljivo kapitalsko ustreznostjo 17,9 %!
Z vstopom v matično bančno skupino CCB pa delovanje ZKB pogojuje in vodi “model risk based”, na podlagi katerega vsaka banka prejme določeno oceno in posledično večjo ali manjšo avtonomijo pri poslovanju. ZKB spada v drugo najboljšo skupino. Vse banke članice skupine CCB so porazdeljene v štiri skupine na podlagi izpostavljenosti premoženjskemu tveganju, kakovosti aktive, modela poslovanja (business model), likvidnosti in governance. ZKB deluje z namenom, da bi čim prej prešla v prvo, najboljšo skupino.
Z namenom, da bi člane seznanil o spremenjenih pogojih oz. pravilih in kontekstu delovanja, je predsednik zelo nazorno prenesel poslovanje zadružnih bank v nogometni svet …. Če so do včeraj zadružne banke “igrale” v italijanskem prvenstu in torej bile podvržene nadzoru Bankit, so se danes razmere spremenile. Banka bo odslej igrala v evropskem prvenstvu, pod strožjimi pravili Evropske centralne banke!
Predsednik Kovačič je prisotnim članom predstavil tudi nov logo Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki se pri tem prilagaja smernicam skupine CCB in hkrati izpostavlja specifiko ZKB. V naslednjih tednih bo banka uvedla nov logo in spremenila tudi zunanjo podobo podružnic.
O socialni vlogi Zadruge ZKB Trst Gorica je najprej spregovoril predsednik Kovačič, ki je nanizal vrsto dogodkov, formativnih srečanj, dejavnosti, ki jih banka podpira od Milj do Brd in včasih tudi sama organizira (območna srečanja, članski izleti, dan varčevanja, podelitev štipendij, Šport in šola v sodelovanju z ZSŠDI, božična koncerta, projekt Parole Ostili – ozaveščanje in izobraževanje o sovražnem govoru na socialnih medijih, ZKB Starter, člansko glasilo Skupaj). Predstavnici skupine Mladi ZKB, Veronika Povsič in Lea Ušaj, pa sta z mladostnim zanosom predstavili bogato delovanje skupine mladih članov, ki je v letu 2018 pripravila kar nekaj pobud oz. pri njih sodelovala: Aperibanking, Forum mladi člani 2018, Barkolana, Laboratorij bodočnosti, podelitev štipendij. Nakazali sta tudi načrte Mladi ZKB za leto 2019.
V zaključnem delu poročila je predsednik seznanil člane s končanim likvidacijskim postopkom Immobiliare ZKB – Nepremičninske družbe srl in posledično z njenim izbrisom iz Registra podjetij na Trgovski zbornici.
Direktor ZKB Trst Gorica Sergio Carli je članom predstavil bilanco 2018, ki se je končala z dobičkom v višini 1,5 mio evrov. Poslovanje 2018 je zaznamovalo nekaj izrednih dogodkov: uvedba novega računovodskega standarda IFRS9, izredna operacija cesije nerednih kreditov (Npl ratio se je tako znižal od 18 % na 11 %!, povišali pa so se administrativni stroški prav zaradi stroškov, vezanih na cesijo kreditov), dogovor o predčasni upokojitvi 12 zaposlenih je povišal stroške za osebje v letu 2018 za 1,9 mio evrov. (…)
Cel zapis v tiskani izdaji

16.05.2019

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!