Intervju

Novosti pokojninske reforme in socialnih blažilcev

Novosti pokojninske reforme in socialnih blažilcev

Piše Katja Ferletič: POGOVOR / Katja Terpin, direktorica zavoda INAS v Novi Gorici

Italijanska vlada je v Zakonu o letnem proračunu za leto 2019 – št. 145/2018, objavljenem na Uradnem listu R. I. z dne 31. 12. 2018, odobrila zneske, namenjene pokojninski reformi, za katero pa je bila 17. januarja odobrena posebna zakonska uredba, objavljena v Uradnem listu 28. januarja. O novostih reforme smo se pogovorili s Katjo Terpin, direktorico zavoda za varstvo italijanskih in slovenskih delavcev INAS v Novi Gorici.
Italijanska vlada Gibanja 5 zvezd in Lige je pripravila pričakovano reformo, zakonsko uredbo, ki bo zelo vplivala na življenje mnogih italijanskih državljanov. Katere so glavne novosti?
Glavne novosti so gotovo državljanski dohodek in novi sistemi predčasne upokojitve. Državljanski dohodek je socialni blažilec v podporo osebam in družinam v ekonomski stiski, ki prebivajo v Italiji. Pogoj za priznanje je ničen ali nizek osebni ali družinski dohodek, pravica pa bo vezana na določene obveznosti prosilca, predvsem če gre za brezposelno osebo, ki bo morala obiskovati tečaje poklicnega izobraževanja, socialnega vključevanja in sprejeti ponudbe za zaposlitev, ki ji bo Zavod za zaposlovanje pripravil. Trenutno ni še mogoče oddati prošenj za prejemanje državljanskega dohodka, država pa z ukrepom uvaja tudi nove možnosti predčasne upokojitve, med katerimi je še najbolj zanimiva predčasna upokojitev po sistemu “kvota 100”.
Kateri je glavni namen teh novosti?
Cilj vlade je, da se z uvajanjem socialnega blažilca in novih pogojev za upokojitev sprostijo delovna mesta za mlade. Znižanje stopnje brezposelnosti, zvišanje kupne moči in možnost predčasne upokojitve naj bi tudi povečali zaupanje državljanov v italijanski vodilni sistem. K temu naj bi pripomogel predvsem dokončni popravek zelo kritizirane reforme Fornero iz leta 2012, obdobja Montijeve vlade. Skratka, naj bi po mnenju vlade zakonska uredba privedla do ekonomske rasti.
Kaj je sistem “kvota 100”?
Sistem “kvota 100” je nova možnost predčasne upokojitve, ki bo veljavna za poskusno obdobje 2019 – 2021. Potrebno je imeti 62 let starosti in najmanj 38 let delovne dobe. Uredba uvaja tudi trimesečni časovni razmik, od datuma izpolnjenega pogoja do datuma pravice do prvega izplačila pokojnine. Iz predstavljene zakonske uredbe pa je razvidno, da se bo anagrafski pogoj od leta 2020 dalje zvišal.
Je pokojnina “kvota 100” kumulativna s katerimkoli drugim dohodkom iz delovnega razmerja ali zasebne zaposlitve?
Z razliko od ostalih pokojninskih sistemov, kdor se bo odločil, da se upokoji po sistemu “kvota 100”, se ne bo smel ponovno zaposliti ali samozaposliti do dneva, ko bo izpolnil anagrafski pogoj za starostno upokojitev. Dovoljene so le posebne občasne pogodbe (brez plačevanja katerihkoli drugih prispevkov) do maksimalnega bruto letnega zneska 5.000 evrov.
Ali je nov sistem namenjen tudi uslužbencem italijanske javne uprave?
Za zaposlene v italijanski javni upravi se “kvota 100” razlikuje le v tem, da morajo upoštevati najmanj šest mesecev odpovednega roka, to pomeni, da morajo vsaj šest mesecev prej izstopiti iz svoje službe v javni upravi. Imeli bodo tako šestmesečni časovni razmik od datuma, ko so izpolnili pogoj, do prvega dneva izplačila pokojnine.
Kateri so pa ostali pogoji za predčasno upokojitev?
Zakonska uredba deloma zaustavlja naraščanje splošnih pogojev za predčasno upokojitev. Pokojninski zakon, znan kot zakon Fornero, je predvideval porast pogoja za predčasno upokojitev za celih pet mesecev. Nova zakonska uredba pa bo pogoj pustila nespremenjen, in sicer tudi letos se bo mogoče upokojiti z 42 leti in 10 meseci delovne dobe za moške in 41 leti in 10 meseci za ženske. Uvedli pa so časovni razmik treh mesecev od datuma izpolnjenega pogoja do prvega dneva izkoriščanja pravice do izplačila pokojnine.
Obstaja še kakšna druga možnost za predčasno upokojitev?
Člen 17 nove zakonske uredbe potrjuje možnost predčasne upokojitve za delavce, ki so začeli zgodaj delati in ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela. Delavci, ki spadajo v omenjeno kategorijo, imajo pravico za predčasen vstop v pokoj z dopolnjenimi 41 leti delovne dobe.
Kdo spada v to kategorijo?
Gre za osebe, ki so delale vsaj 12 mesecev pred dopolnitvijo 19 let starosti (ni nujno, da je bila to zaposlitev v Italiji) in imajo vsaj 41 let skupne delovne dobe (v Italiji in/ali v drugih državah), nazadnje pa so morale biti zaposlene v točno določenih panogah, in to za najmanj 7 let v zadnjih 10 letih ali neprekinjeno v zadnjih 6 letih pred datumom izpolnitve 41 let delovne dobe. To se pravi, da gre za osebe, ki so zaposlene npr. v kmetijstvu, gradbeništvu, osebe, ki so delale na bagerjih, ribiče, negovalke starejših oseb, zaposlene pri privatnikih, zaposlene v vrtcih, zaposlene, ki delajo pri visokih temperaturah (npr. delavci v livarnah, ki delajo ob peči), železničarje, babice in medicinske sestre, zaposlene v bolnišnici, avtoprevoznike, čistilke in zaposlene za odvoz in sortiranje odpadkov. Postopek za priznanje statusa je poseben, kajti potrebno je priložiti dokazila o zaposlitvi pri težkem delu in vsako leto vložiti zahtevek pred 1. marcem.
Kaj pa je sistem “opcija za ženske”?
Nova pokojninska uredba ponovno predvideva sistem, ki velja izključno za ženske. Pogoj je, da je zaposlena ženska do 31. decembra 2018 že izpolnila najmanj 35 let delovne dobe in 58 let starosti (59 let za samozaposlene delavke). Višina pokojnine je v tem primeru obračunana po t. i. prispevniškem sistemu, ki pa lahko v določenih primerih privede do nižje pokojnine. Od datuma izpolnitve pogoja bodo morale odvisne delavke počakati 12 mesecev za dostop do pokojnine oz. 18 mesecev za samozaposlene ženske.
Če oseba nima omenjenih pogojev za predčasno upokojitev, kdaj ji bo priznana pravica za starostno upokojitev? Prinaša nova zakonska uredba novosti tudi na tem področju?
Glede starostne upokojitve zakonski odlok ne navaja novosti. Od 1. januarja 2019, kdor ne dosega nobenega izmed pogojev za predčasno upokojitev, ima pravico do pokojnine le, če ima 20 let delovne dobe in 67 let starosti, to velja tako za ženske kot za moške. Pravico do pokojnine bo oseba imela od prvega dneva po mesecu dni po izpolnitvi obeh pogojev in prenehanju delovnega razmerja v primeru, da je še v službi.
Se nova reforma dotika pravic tudi vseh slovenskih čezmejnih delavcev, ki so zdaj ali so bili kdaj zaposleni v Italiji in nestrpno pričakujejo pravico do italijanske pokojnine? Koliko jih je?
Uradnih podatkov o številu slovenskih državljanov, zaposlenih v Italiji, sicer nimamo na razpolago, neuradno pa naj bi bilo čezmejnih delavcev (Slovencev, zaposlenih v Italiji, in obratno) skupaj okoli 10.000 (približno 70 % od teh naj bi bilo slovenskih državljanov). Pokojninska reforma vzame v poštev tudi ta del populacije, državljanski dohodek pa ne, ker je vezan na prebivališče v Italiji. V naših uradih rešujemo tudi primere slovenskih državljanov, ki so opravljali težka dela v Italiji in so izpolnili tudi druge omenjene pogoje za pridobitev pokojnine. Zavedamo se, da je veliko Slovencev, ki v Italiji opravljajo navedena dela in mogoče sploh ne vedo, da imajo pravico predložiti prošnjo za predčasen vstop v pokoj. Naša urada v Novi Gorici (Kidričeva ul. 9a) in v Kopru (Gortanov trg 15) sta na razpolago vsem zainteresiranim. Pri nas lahko obračunamo skupno delovno dobo in preverimo pogoje za najugodnejši dostop do pokojnine, dodatne informacije pa lahko stranke dobijo tudi na naših uradih v Gorici (ul. Manzoni, 5) in Trstu (trg Dalmazia, 1).
Kaj pa vi mislite o tej novosti in kako bo po vašem mnenju nova zakonska uredba vplivala na italijanski pokojninski sistem?
Osebno sem mnenja, da sta omenjena ukrepa zelo rizična, glede na trenutno ekonomsko sliko Italije in finanči pritisk na delodajalce, ki ostaja še vedno visok. Lahko pa tudi, da so našli pravo pot do rešitve Italije, ki je zdaj na robu recesije.
Hvala za pogovor!

07.02.2019

Komentarji

Naročite svoj izvod tednika Novi glas

Naročite se na tiskano izdajo tednika Novi glas že danes!

Prireditve

Vremenska napoved

Copyright © 2017 - 2020 Noviglas, Vse pravice pridržane!