Nove čezmejne študijske priložnosti

Piše: Veronika Piccnini

Univerza v Novi Gorici

Na Univerzi v Novi Gorici se redno izobražujejo tudi študenti iz širšega čezmejnega prostora, ki jih na omenjeno univerzo privabljajo predvsem perspektivni in praktično usmerjeni študijski programi, možnost učenja v majhnih študijskih skupinah in geografska bližina.

Študijska ponudba univerze zajema dodiplomske in podiplomske študijske programe s področij naravoslovja, tehnike, biotehnike, poslovnih ved, umetnosti in humanistike. Z novim študijskim letom 2023/24 se bo študijska ponudba še razširila, saj bo zaživela nova magistrska smer Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov. Nova smer se v sklopu prenovljenega interdisciplinarnega magistrskega programa Humanistični študiji pridružuje že obstoječima smerema Jezikoslovje in Literarne vede in bo nedvomno prispevala k še večjim zaposlitvenim možnostim diplomantov s področja humanistike. V čezmejnem okolju se namreč vztrajno povečujejo potrebe po ustrezno usposobljenih kadrih, ki imajo celovit pogled v zgodovino čezmejnih prostorov in se znajo učinkovito soočati z zgodovinskimi, medkulturnimi in čezmejnimi vprašanji ter razvojnimi izzivi.

Bodoči diplomanti nove smeri Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov se bodo lahko nadejali zaposlitev v muzejih, galerijah, podjetjih in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo s področji turizma, kulture, večkulturnosti in večjezičnosti. 

Študenti poleg možnosti pridobivanja praktičnih izkušenj v obliki praktičnih usposabljanj, vključevanja v projekte in drugih oblik sodelovanja s podjetji, cenijo tudi osebni pristop predavateljev in odlične možnosti vključevanja v raziskovalno delo. Na univerzi namreč deluje kar deset raziskovalnih laboratorijev in centrov, kar omogoča učinkovito povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela. Študenti imajo tako priložnost pridobivaja najnovejših znanj neposredno od mednarodno priznanih raziskovalcev, obenem pa lahko uporabljajo vrhunsko raziskovalno opremo v univerzitetnih prostorih.        

Na informativnih dnevih 17. in 18. februarja 2023 bodo predstavljeni dodiplomski študijski programi Kulturna zgodovina, Slovenistika, Digitalne umetnosti in prakse (z moduli Animacija, Videofilm, Fotografija in Novi mediji), Okolje, Fizika in astrofizika, Gospodarski inženiring ter Vinogradništvo in vinarstvo; prav tako bodo kandidati za vpis lahko izvedeli vse o magistrskih programih, prijavno-vpisnem postopku, prilagojenih načinih študija za športnike, štipendijah in podobno (več o Univerzi v Novi Gorici na spletni strani www.ung.si).

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme