Nova pisarija Mirana Hladnika

Lani je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL) izšla knjiga Nova pisarija: strokovno pisanje na spletu dr. Mirana Hladnika, literarnega zgodovinarja in rednega profesorja za slovensko književnost na Oddelku za slovenistiko FF UL. Naslov je seveda povzet po satirični programski pesnitvi Franceta Prešerna Nova pisarija, v kateri učenec od izkušenega mojstra pričakuje napotke, kako pisati. Februarja, ko praznujemo po Prešernu poimenovan kulturni dan, ali pa marca, ko obeležujemo svetovni dan poezije, ne bo odveč, še preden prelistamo Hladnikovo knjigo, ponovno prebrati ta Prešernov še danes aktualni satirični dvogovor. Če ni pri roki katere od neštetih izdaj Prešernovih Poezij, si pomagajmo kar s spletnim Wikivirom.
Spletno branje bo čisto v kontekstu Hladnikove knjige, ki je pravzaprav, kot lahko preberemo na platnicah, knjižni natis spletnega učbenika (https: //sl. wikibooks. org/wiki/Nova_pisarija). Nova pisarija je naslednica šestih izdaj legendarnega Hladnikovega Praktičnega spisovnika ali šole strokovnega ubesedovanja: vademekuma za študente slovenske književnosti, s katerim s (m) o se neštete generacije študentov slovenistike (pa tudi drugih humanističnih ved) na zelo praktičen način učile pravilnega strokovnega pisanja in se seznanjale s predmetom svojega študija, vendar “se od njega razlikuje v tem, da komaj kje še pomisli na potiskani papir”. Pisarija, spisovnik, vademekum … Igranje z (neobičajnimi) besedami v naslovih je šlo Hladniku zmeraj dobro od rok. Samostalnik spisovnik je namreč v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označen s kvalifikatorjem nekdaj, pomeni pa priročnik z vzorci spisov, tj. besedil. Vademekum je ozko knjižna sopomenka za knjigo praktičnih pojasnil, pisarija pa je stilno zaznamovana sopomenka za pisanje oz. sestavljanje besedil. V igri za naslov najnovejše knjige je bila tudi beseda pismenost, ki je še Valentinu Vodniku pomenila slovnico, današnji širši pomen pa je poznavanje česa sploh (npr. funkcionalna ali digitalna pismenost). ( … )

Cel zapis v tiskani izdaji

Vladka Tucovič

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme