Nova mreža “Avtonomija in okolje”

V petek, 21. februarja, so v Vidmu predstavili novo združenje oz. mrežo Autonomie e ambiente (Avtonomije in okolje), ki združuje prvo skupino političnih gibanj od Sicilije do severnih dežel, ki si prizadevajo za drugačno Evropo, bolj naklonjeno manjšinam, bolj decentralizirano in bolj pozorno na okolje. Nova mreža v bistvu predstavlja italijansko krilo zveze EFA (European Free Alliance – Evropska svobodna zveza), družino avtonomistov in manjšincev, v katero spada tudi stranka Slovenska skupnost, ki je prav tako z veseljem pristopila tudi k temu projektu. “Stranka SSk odločno stopa v nov združevalni načrt v prepričanju, da je treba vsepovsod spodbujati občutljivost za pomen korenin in posebnosti prav vsake regije, pa naj bodo kulturno-jezikovnega, identitetnega ali okoljskega značaja. Posebnosti, ki se med sabo povezujejo in vzajemno spoštujejo, pa so temeljni korak tudi na poti ohranjanja in utrjevanja povezovanja na evropski ravni, kjer igrajo majhne in manjšinske skupnosti prav posebno vlogo”, je povedal deželni svetnik in tajnik SSk Igor Gabrovec. Novo mrežo sestavlja 8 političnih sil, poleg SSk še Patto per l’autonomia FVG, Patto per l’autonomia Veneto, Comitato Liberta’ Toscana, Movimento Siciliani Liberi, Pro Lombardia Indipendenza, Patrie Furlane in Autonomie Liberte’ Participation Ecologie.
Zvečer je za javnost potekal zanimiv posvet v dvorani parlamenta videmskega gradu o avtonomijah na področju dela in okolja, na katerem so posegli tajnik Pakta za avtonomijo Massimo Moretuzzo, predsednica EFA Lorena Lopez de Lacalle, podpredsednici Nelida Pogacic in Anne Tomasi ter generalni tajnik Jordi Sole i Ferrando. Pred začetkom sta prisotne pozdravila član Patrie Furlane Federico Simeoni in tajnik SSk Igor Gabrovec. Simeoni je ganjeno povedal, da se danes začenja tkati mreža realnosti, ki so podobne furlanski. Danes se moramo ograditi od državne politike, ki postaja vedno bolj centralistična in nenaklonjena lokalnim avtonomijam, je poudaril Simeoni. Igor Gabrovec, ki je pozdravil prisotne v slovenščini, je spomnil da je SSk prisotna v deželi FJK že od prve zakonodaje, kar dokazuje, da so manjšine in avtonomistična gibanja imeli v naši deželi vedno neki smisel, ga še vedno imajo in ga bodo imele še naprej. Pomembno je tudi, da se v tej mreži ne govori o težavah preteklosti, ampak da so v ospredju najbolj aktualne teme, samo tako lahko gledamo v prihodnost naših skupnosti, je sklenil Gabrovec. Massimo Moretuzzo je najprej delil s prisotnimi zadovoljstvo zaradi tega zgodovinskega dne, ko so ustvarili italijansko mrežo, v kateri se članice prepoznajo v istih ciljih. (…)

Cel zapis v tiskani izdaji

Videm / Predstavitev novega združenja manjšinskih skupnosti

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme