Nova izdaja dvojezične publikacije

FJKPredpisi o varstvu Slovencev v Italiji

Konec avgusta je luč sveta zagledala druga izdaja dvojezične publikacije z naslovom Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji. V knjižici so združeni vsi normativni akti, pomembni za Slovence v Italiji, pripravil in oblikoval pa jo je Centralni urad za slovenski jezik pri Deželi Furlaniji – Julijski krajini. Vsebina zbirke zajema izvorna italijanska besedila in slovenski prevod italijanskih predpisov, ki urejajo varstvo slovenske jezikovne manjšine na območju Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. V publikaciji so zbrani: Statut Avtonomne dežele FJK z zadnjimi spremembami, Zakon 482 iz leta 1999 (Pravila o varstvu avtohtonih jezikovnih manjšin), Zakon 38 iz leta 2001 (Pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine v Deželi Furlaniji – Julijski krajini, širši javnosti poznan kot “zaščitni zakon”), Deželni zakon 26 iz leta 2007 (Deželna pravila o varstvu slovenske jezikovne manjšine) in Uredba Predsednika Republike z dne 12. 9. 2007 (Potrditev seznama občin Furlanije – Julijske krajine, v katerih se izvajajo ukrepi za varstvo slovenske manjšine v skladu s 4. členom Zakona št. 38 z dne 23. 2. 2001).

Prvo izdajo v dvesto izvodih je publikacija doživela novembra leta 2021, sedanja, druga izdaja pa šteje kar 500 izvodov. Centralni urad jo bo razdelil slovenskim drugostopenjskim šolam, knjižnicam in drugim javnim institucijam.

Za nov prevod besedil ter za jezikovni in terminološki pregled so poskrbele prevajalke Centralnega urada za slovenski jezik. Pravna revizija in svetovanje sta bila zaupana rednemu profesorju upravnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani prof. dr. Rajku Pirnatu, lekturo publikacije pa je opravila delovna skupina SLORIjezik, s katerima Centralni urad uspešno sodeluje že od začetka svojega delovanja. Posebno dragoceno strokovno pomoč je prevajalkam nudil nekdanji nosilec organizacijskega položaja za koordinacijo manjšinskih jezikov Dežele FJK Pavel Slamič, ki mu Centralni urad izreka prav posebno zahvalo.

Publikacija bo v kratkem na voljo tudi v digitalni obliki na spletni strani Dežele FJK in na spletnem portalu Jeziknaklik.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme