Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici

Nova znanstvena monografija Božidarja Premrla

Jeseni bo v izdaji Inštituta za slovensko narodopisje in Založbe ZRC v Ljubljani izšla znanstvena monografija Božidarja Premrla Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici. To je že enaindvajseta samostojna knjiga tega avtorja, ki se pri svojem raziskovanju posveča predvsem zgodovini kamnarstva in kulturi kamna na Primorskem. Pri Založbi ZRC so v zadnjem času izšle tri njegove obsežne monografije s kraško tematiko (Kraški kruh, 2016; Slavno županstvo v Koprivi, 2018, in Bedenice, 2019), ki so mu prinesle Murkovo priznanje Slovenskega etnološkega društva in Štrekljevo nagrado, ki jo podeljuje občina Komen.

Kot rojen Vipavec ter ljubitelj domače stavbne in kulturne dediščine, o kateri je že dosti objavljal, zdaj svoji ožji domovini posveča svoje najobsežnejše knjižno delo, ki je sad njegovega tridesetletnega raziskovalnega dela in je prava enciklopedija kulture kamna, stavbne in kulturne dediščine v gornji Vipavski dolini (v občinah Vipava in Ajdovščina) ter pokrajinah in krajih, povezanih z njo. V njej je poudarek na kamnosekih, zidarjih, stavbarjih, kiparjih, podobarjih in drugih mojstrih kamna na širšem območju gornje Vipavske doline od srede 15. stoletja do današnjih dni. Poleg domačih mojstrov predstavlja tudi vse gostujoče in tuje ustvarjalce s kamnom, ki so delovali na tem območju, s čimer širi geografsko obzorje Vipavske doline preko Ljubljane in slovenskih pokrajin do sosednje Hrvaške, avstrijskega Dunaja ter Furlanije in drugih pokrajin severne Italije.

Jedro knjige so poglavja o domačih kamnosekih in njihovih delih, o katerih je avtor poleg izčrpnih osebnih podatkov in arhivskih dokumentov zbral tudi ogromno dragocenega ustnega izročila starejših krajanov, ki daje knjigi tudi značilno narečno barvitost. Poleg kamnosekov iz Podnanosa, Vipave in Vrhpolja so močno zastopani tudi kamnoseki in zidarji z območja ajdovske občine. Na prvih mestih naj omenimo baročnega kamnoseka Mihaela Kušo iz Lokavca z njegovimi oltarji in njegovega rojaka zidarskega mojstra Miho Blažka, ki je v 19. stoletju sezidal številne cerkve in zvonike v Vipavski dolini, na Gori in na Krasu. Oba sta izčrpno predstavljena s svojima opusoma in biografskimi podatki. Poleg njiju prinaša knjiga celo vrsto imen kamnosekov in zidarjev iz podčavenskih vasi Skrilje, Stomaž in Kamnje, ki so v strokovni literaturi še popolnoma neznana, Gorjani pa so zastopani predvsem z dvema izjemnima kamnoseškima samoukoma: ljudskim umetnikom Antonom Žgavcem – Klatežem s Križne Gore in vsestranskim Antonom Premom z Otlice, ki je številne domačije na Gori opremil z monolitnimi klesanimi obodi vodnjakov.

Nič manj pa ne bodo za domače in druge bralce zanimiva odkritja o kamnosekih, stavbarjih in zidarjih iz drugih krajev, ki pomembno dopolnjujejo védenje o stavbni zgodovini in umetnostni opremi najpomembnejših cerkvenih stavb od Podnanosa, Vipave, Loga pri Vipavi, Ajdovščine in Črnič do vasi na Gori nad Ajdovščino. Oblikovana bo podobno kot knjiga Kraški kruh, katere PDF prilagamo.

Besedilo je napisano strokovno, a hkrati dovolj poljudno, da je razumljivo širokemu bralnemu občinstvu. S tem namenom je opremljeno tudi z obsežnima slovarčkoma narečnih in strokovnih izrazov.

Knjiga, ki bo predvidoma izšla v nakladi 400 izvodov, bo obsegala okrog 500 strani velikega formata in prav toliko fotografij. Avtor je vse delo opravil zastonj, stroški izdaje bodo znašali okrog 12.000 evrov, maloprodajna cena knjige pa bo predvidoma samo okrog 40 evrov, da bo čim bolj dostopna kupcem.

Vabljeni na predstavitev knjige Božidarja Premrla Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici v soboto, 15. oktobra 2022, ob 17. uri v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi, Vinarska cesta 4. Uvodno besedo bo prispeval dr. Jurij Bizjak, koprski škof.

Knjiga bo predstavljena in v prodaji tudi v petek, 21. oktobra, ob 18.30 v kulturnem domu v Podnanosu in v torek, 25. oktobra, ob 19. uri v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg 1. slovenske vlade (v organizaciji Lavričeve knjižnice Ajdovščina).

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme