Neprecenljivo delo misijonarjev v Afriki

Piše:

Rojan / Misijonar Danilo Lisjak in 100-letnica Rojanskega misijonskega krožka

“Končno smo spet skupaj”, tako je pozdravila predsednica društva Rojanski Marijin dom Dorica Žagar na prijetnem nedeljskem popoldnevu, 17. oktobra 2021, v Rojanu. Prav tako kot za marsikatero društvo je bilo tudi za rojansko zahtevno leto, leto mirovanja zaradi epidemije in splošne negotovosti. Poleg tega je rojansko in našo skupnost letos zapustil tudi priljubljeni duhovnik Franc Vončina, ki je bil vedno prisoten na vseh prireditvah društva, kot se je spomnila Dorica Žagar, ki je dodala, da ga vsi močno pogrešajo.

Društvo je v misijonskem mesecu oktobru priredilo srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom, ki je v sliki in besedi prikazal Ugando in svoje bogato in neprecenljivo delovanje v misijonu. Skupnost pa si je na poseben način želela obeležiti tudi 100-letnico Rojanskega misijonskega krožka, ki ga skrbno vodita že dolgo let Franc Saksida in njegova žena Marija. Veronica Sedevčič je prebrala kratko zgodovino krožka, ki je stoletnico praznoval 20. marca leta 2020. Nastal je po prvi svetovni vojni, ko je takratni papež Benedikt XV. objavil in poslal vsem katoliškim škofom okrožnico, v kateri je, ozirajoč se na žalostni položaj misijonov, pozval vse narode, naj se zavzemajo za bogoljubno delo.  Takratni voditelj v Rojanu g. Karel Musizza je sklenil, da sprejme vabilo, saj si je že dolgo želel, da bi se tudi rojanska dekliška in ženska Marijina družba udeležili misijonskega delovanja. Tako je nastal misijonski odsek, ki ga je vodila načelnica Ivanka Pavlič. Čeprav so bili povojni časi težki, misijonski odsek je vedno nudil pomoč v denarju in blagu raznim misijonom, tudi s pomočjo priljubljenega duhovnika msgr. Stanka Zorka. Ko je ta že čutil, kako mu pojemajo moči, se je obrnil na Franca Saksido (aktivnega pri krožku predvsem z znamkarsko akcijo) in njegovo ženo Marijo s prošnjo, da bi prevzela vodenje Misijonskega krožka v Rojanu; to skrbno delata še danes. Današnji čas je popolnoma spremenjen, pravijo Rojančani, a z dobro voljo in Božjo pomočjo se dragoceno delovanje za misijone nadaljuje in hvaležni so vsem, ki jim pri temu pomagajo. Za vse to pa, kar sta delala in še delata Franc Saksida in žena Marija, so pri društvu sklenili, da na tak poseben dan oz. obletnico jima podarijo spominsko priznanje (na sliki).

Srečanje z misijonarjem Danilom Lisjakom, ki ga je na začetku in koncu glasbeno popestril mladi, talentirani pianist Glasbene matice Goran Košuta, se je začelo z dokumentarnim posnetkom o nastanku misijonov v Afriki in krajih, kjer deluje slovenski misijonar. Med najpomembnejše misijonarje v Afriki se prav gotovo uvršča še vedno premalo znani pionir, Slovenec Ignacij Knoblehar, ki je prvi ponesel Božjo besedo med preprosta ljudstva centralne Afrike, vzdolž obale Belega Nila. Veliki mož je zaradi svojega dela dobil podporo v samem Vatikanu in na Dunaju.

S posnetka je bilo razvidno dragoceno delo misijonarjev, ki so v težkih okoliščinah delovali in izboljšali življenje domorodcev. Po zaslugi misijonarjev iz Don Boscovega reda salezijancev, kjer je imel ključno vlogo Danilo Lisjak, so se naselja v Ugandi popolnoma spremenila. Nastala je župnija z dvajsetimi podružnicami, 25.000 verniki in 5.000 osnovnošolci, ki dajejo skupnosti nepopisno živahnost. Urejenost kraja in bogati duhovni sadovi so le nekateri dragoceni dosežki v krajih, kjer živijo preprosti domačini, ki jim čas ne pomeni denar, ampak življenje. Vrednote evangelija, zakramenti in duhovnost se zdaj prenašajo na mlajše rodove in usklajujejo z melodijami in razigranostjo domorodske kulture. Povsod je občutiti neverjetno duhovno bogastvo, ki je v naši zahodni družbi izgubilo svoje mesto. Prav to je velika nagrada za vse delo, ki so ga v teh letih opravljali misijonarji, ki so v teh krajih človeku vrnili dostojanstvo, prinesli šole, družbeni in socialni napredek oz. civilizacijo nasploh.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme