Ne samo enkrat na leto

Piše: Danijel Devetak

None, mame, sestre, žene, hčerke in prijateljice! V ponedeljek bo vaš praznik, in vendar vam vsi, ki vas cenimo, vsak dan iz srca želimo vse najboljše. Da, vsak dan, saj je prava zabloda, da se na vas in na to, kar nam pomenite, spomnimo samo ob 8. marcu. Velik nesmisel je, da moramo v 21. stoletju še vedno razmišljati o tem, da v družbi nimate mesta, ki vam pripada, da ste še vedno žrtve nasilja in sistema, ki tepta vaše pravice; ali slišati, da so ženske dobre samo za lonci v kuhinji, ob otroški previjalni omari, za tajniška in drugorazredna dela. Nedostojno je, da moramo sploh še vedno utemeljevati, zakaj se je potrebno boriti za spoštovanje in dostojanstvo žensk. In vendar … Žal smo namreč še vedno daleč od tega, da bi v naši družbi imeli vsi enake možnosti in zadoščenja. Neenakost med spoloma je vidna v zasebnem življenju, saj je moški na splošno veliko manj udeležen pri hišnih opravilih in vzgoji otrok, pa tudi v javnem življenju, saj ženske – tudi kljub višji izobrazbi – težje zasedajo pomembne položaje zlasti v gospodarstvu in politiki, pogosteje so zaposlene s krajšim delovnim urnikom ali za določen čas, za svoje delo prejemajo nižje plačilo. Sicer pa po naravi moški in ženske nismo enaki. Če posplošimo, prve zaznamujejo bolj fizična moč, samouveljavljanje in razum, druge pa notranja moč, intuicija, čustvena inteligenca, skrb za dobro drugih. Lahko bi rekli, da smo komplementarni. Lahko bi tudi rekli, da svet v tem trenutku kot še nikdar prej morda potrebuje več žensk na ključnih mestih …

Zaradi vsega tega bi dan žena moral biti vsak dan, gotovo ne samo enkrat na leto, kajti človeštvo, kot ga kroji moški svet, je nepopolno. Sam moški, ki ne zna sodelovati z žensko, je nepopoln, “postane čuden”, mi je rekel moder prijatelj, ki je v življenju veliko študiral in potoval. Mislim, da ima prav. Sami moški ali same ženske še nismo osebe v najlepšem pomenu besede: najlepše osebe so moški in ženske, ki znajo lepo sodelovati. Ki se znajo pogovarjati, poslušati in slišati, med sabo razumeti in čutiti. Zato, drage none, mame, sestre, žene, hčerke in prijateljice, hvala, da ste!

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme