“Naše delo je pomagati, vzgajati in tudi tolažiti”

Kdor se je 3. aprila v prostorih Centra karitas v Novi Gorici udeležil novinarske konference, na kateri so predstavili letno poročilo Karitas v Sloveniji, je morda ostal potrt, saj so življenjske razmere preštevilnih rojakov res hude; obenem pa ga je verjetno spodbudila zavest, da obstaja mreža “angelov”, velikodušnih prostovoljcev, ki daleč od žarometov snujejo in delajo za dobro vsakega človeka v stiski.
Kot je uvodoma povedal generalni tajnik Imre Jerebic, je Slovenska karitas že šesto leto zapored začela z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti; namenjena je pomoči osebam, ki sta jih prizadeli gospodarska kriza in brezposelnost. V prejšnjem letu so zbrali skoraj 170 tisoč evrov. Sredstva so bila uporabljena za nakup hrane, higienskih pripomočkov in plačilo položnic. V teh petih letih skozi to akcijo odkrivajo različne obraze revščine, v zadnjih dveh letih “beležimo nove obraze revščine: to so predvsem mladi ljudje, vitalna delovna sila med 25. in 30. letom”, ki so izgubili službo ali imajo prenizke dohodke, da bi preživeli s svojo družino. Prav tako beležijo porast ljudi od 45. leta dalje, ki s težavo najdejo novo zaposlitev. “Poslanstvo Karitas je spodbujati vse, da bi se vključili v trg dela in bi tako ohranjali svoje človeško dostojanstvo ter nas tako tudi manj bremenili”. Smo “zagovorniki teh ljudi, ubogih, ki jih je doletela stiska, in smo v službi njihovega človeškega dostojanstva kot ljubeči obraz Cerkve”.
V letu 2013 smo v obliki materialne pomoči z darovi darovalcev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU v sklopu materialne pomoči pomagali 125.502 osebam. Med njimi je bilo 107.268 družinskih članov in posameznikov, 13.732 starejših, 2.994 migrantov in 1.508 brezdomcev. Za 40% se povečalo število starejših prosilcev, za 10% število otrok, kar za 300% pomoč brezdomcem. Glavnino pomoči v obliki hrane in higienskih pripomočkov in plačila položnic so prejele družine, ki so v hudih stiskah. “Slika pomoči je zelo zgovorna”. Pri Karitas so izredno hvaležni prostovoljcem – teh je okrog 9.800 -, ki delujejo v 451 župnijah. “Prostovoljci so naš pravi kapital”. Vse več ljudi sprašuje za pomoč pri plačevanju položnic: samo v lanskem letu je bilo take pomoči deležnih skoraj 19 tisoč oseb.
Jerebic je še poudaril, da se Slovenska karitas pridružuje stališču Caritas Europe in poziva k socialni pravičnosti, ki je temeljno načelo pri odpravljanju revščine družin in otrok. “Pozivamo k razvijanju take politike in sprejemanju takih zakonov, ki bi spoštovali trajnostno soodvisnost in medsebojno povezanost gospodarskega in socialnega razvoja”. Za odpravljanje revščine je nujen zagon gospodarstva; večina prosilcev za pomoč, ki niso upokojenci, namreč prihaja iz gospodarstva. Nujno je, da tudi ostali del družbe, ki dela v negospodarstvu, prevzame večji del bremena gospodarske krize. Pri tem pa se tudi v negospodarstvu nikakor ne sme več obremenjevati najnižje plačanih delavcev. Izjemno pomembno je tudi dejstvo, da so zakoni tako pisani in novi davki tako zasnovani, da se usmerjajo v premoženje posameznika. Dvig DDV, spremembe pri dohodnini, vse oblike varčevanja in tudi zakon o davku na nepremičnine v ničemer ne upoštevajo števila vzdrževanih članov v gospodinjstvih. S tem postavljajo v še slabši položaj tiste, ki v naši družbi skrbijo za druge. Novi davki se usmerjajo na dohodek ali premoženje posameznika, v ničemer pa ne upoštevajo članov gospodinjstev, ki jih ta oseba vzdržuje in s tem razbremenjuje državo. Prav tako so davki vse bolj usmerjeni tudi na premoženje za osnovno preživetje, kar spravlja mnoge, še posebej starejše, v hude stiske. Kar 90% zbranih sredstev gre v roke prosilcem; “naši stroški so manjši, ker imamo dobro razvito mrežo in veliko prostovoljcev, ki res prostovoljno delajo”.
Koordinatorka skupine za materialno pomoč pri Slovenski karitas in voditeljica odbora za materialno pomoč pri Škofijski karitas Koper Jožica Ličen je podčrtala, da so jih pravzaprav stiske prisilile, da delajo to, kar ljudje rabijo. Programov si ne izmišljajo sami, ne predlaga jim jih država. Na primorskem koncu imajo 13 centrov Karitas, kjer ljudje lahko najdejo pomoč. Redno prihaja po hrano več kot 3.000 družin in nad 1.000 posameznikov. V lanskem letu smo razdelili več kot 400 ton hrane. “Na Karitas in druge humanitarne organizacije se ljudje lahko zanesejo”. Tudi Jožica Ličen je poudarila, da vse več ljudi prosi za pomoč pri plačilu položnic, “te so neizprosne”. Marsikdo ima namreč premalo za preživetje. “Naše delo ni samo materialno pomagati, je tudi vzgajati, spodbujati, največkrat tolažiti”. Jožica Ličen je nato navedla nekaj primerov družin in posameznikov, ki doživljajo posebno dramatične trenutke, pa jim prostovoljci Karitas resnično pomagajo preživeti. Pomembni so darovalci, saj “nikoli nimaš tako malo, da ne bi mogel dati česa komu; vedno lahko komu pomagamo”. Pomembna je akcija Pomagajmo preživeti, številne družine pa že zdaj čakajo na šolske potrebščine za otroke. “Za nekoga je 20, 30 ali 40 evrov zanemarljiva vrednost; za tistega, ki jih nima, je gotovo bogastvo”. V tem smislu so pomembne tudi t. i. posvojitve na daljavo.
Vodja Goriške območne Karitas (GOK) Renata Vončina je povedala, da GOK povezuje 229 stalnih in 200 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2013 opravili 15.272 ur prostovoljnega dela. Imamo tri Centre Karitas s skladišči: v Novi Gorici, Grgarju in Solkanu. Njihova velika želja je, da bi v mestu imeli en center, ki bi vseboval program ponudbe vseh vrst pomoči na enem mestu (svetovanje, pomoč v hrani in higienskih pripomočkih, pomoč z oblačili, pomoč s šolskimi potrebščinami in druge vrste pomoči). Poleg razgovorov ob konkretni pomoči so lani opravili več kot 300 laičnih in strokovnih svetovanj. “Že poslušanje pomeni iskalcu pomoči veliko spodbudo”. Pomagajo mu začrtati korake naprej, nudijo mu informacije, kje je še možnost, da najdejo pomoč. Po pomoč prihajajo predvsem tisti, ki ne zmorejo več plačevati stroškov za vsakdanje preživetje, in “število iskalcev pomoči se je izredno povečalo”, je potrdila tudi ga. Vončina. V Centru karitas v Novi Gorici in Grgarju je bilo pripravljenih in razdeljenih 6.208 paketov za 3.122 oseb. V Centru karitas v Solkanu je 312 družin in posameznikov prejemalo oblačila in obutev. Številnim so pomagali pri plačevanju položnic, pri nabavi šolskih potrebščin, pa tudi z obiski po domovih, bolnišnicah in domovih za ostarele. Prostovoljci sodelujejo tudi pri svetih mašah, srečanjih po župnijah in romanjih, poleg tega redno spremljajo in ozaveščajo o novih oblikah stisk po župnijah in v družbi ter sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami pri pomoči najbolj ogroženim.
Kdor želi sodelovati v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti, lahko sredstva nakaže na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140–0015556761, Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: SI00 930. Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si.

Slovenska karitas / Akcija “Pomagajmo preživeti...” in poziv

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme