Naša prihodnost je izbrati slovenstvo

Piše: JUP Fotografije: DD

Pogovor / Doc. dr. Ignacija Fridl Jarc

Na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije v Ljubljani, ki deluje v okviru Nove univerze, poteka samostojni študij slovenoslovja, ki poudarja tudi velik pomen slovenske manjšine in vlogo Slovencev onstran državnih meja in po svetu za obstoj in razvoj slovenskega jezika, kulture in narodne identitete. O tem smo se pogovarjali z dekanjo fakultete doc. dr. Ignacijo Fridl Jarc.

Lahko pojasnite, zakaj je ohranjanje slovenske identitete tako pomembno?

Stari Grki so poudarjali, da postanemo resnično svobodni posamezniki šele v tistem trenutku, ko smo sami sebi sposobni določiti meje, obvladati svoje želje in nagone, sicer smo le sužnji svojih potreb, ki jih v današnji potrošniški družbi seveda obvladujejo bogate korporacije in finančni centri moči. Zato se je napis na delfskem svetišču glasil: »Spoznaj samega sebe!« To sporočilo nas kliče k temu, da preiskujemo svoje bistvo, kaj nas kot ljudi dela človečne in kaj nas dela drugačne od drugih. Kako bomo vendar razumeli in priznavali humanost in obenem drugačnost in različnost, če ne znamo določiti, kaj je naša lastna posebnost, če ne bomo znali negovati in ohranjati korenin, iz katerih mi sami izraščamo?! Če si Slovenec, si vrojen v slovenski jezik, tvoja beseda določa tvojo misel in tvoja dejanja. Tega se je vsak trenutek še kako dobro zavedal pisatelj Boris Pahor. Pod terorji totalitarizmov, fašističnim, nacističnim in komunističnim, je spoznal, zakaj hočejo poteptati človekovo dostojanstvo prav s teptanjem pravice do lastnega jezika, osebne svobode in narodne pripadnosti. Zato je nujno potrebno izbrati slovenstvo, če hočemo imeti svojo prihodnost tudi kot posamezniki, ne samo kot narod.

Kako poskušate pri svojem delovanju skrbeti za krepitev spoznanja o pomenu ohranjanja slovenske identitete?

Najpomembnejše je spoznanje, da se slovenska identiteta ne konča na mejah slovenske države, ampak je povsod tam, kjer se govori slovenski jezik. Zato nenehno izpostavljam pomen enotnega kulturnega prostora. Vi ste namreč tisti rob, ki čuvate naše središče, kar pogosto vase zazrta prestolnica rada pozablja. Če izgine ta rob, je središče popolnoma ogroženo in nezaščiteno. Zato sem brez oklevanja sprejela mesto dekanje na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, ki edina na svetu ponuja univerzitetni študij slovenoslovja, naše zgodovine, politične ureditve in državne suverenosti, naše kulture in umetnosti, predvsem pa se posveča tudi Slovencem v diaspori, v Italiji, Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in po svetu. Pot k ohranjanju slovenstva in snovanju njegove prihodnosti v družbi evropskih narodov in v svetovnem prostoru se namreč začne tudi z izbiro študija.

Nam lahko poveste več podrobnosti o študiju slovenoslovja?

Potem ko naša država nudi široko paleto študijev kultur drugih narodov, smo na svojega lastnega skorajda pozabili. Zato se je razvila Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, ki v okviru Nove univerze v Ljubljani ponuja študij slovenoslovja na vseh stopnjah, dodiplomski, magistrski in doktorski. Fakulteta omogoča izrazito individualno delo s študenti, sodelovanje z drugimi fakultetami članicami Nove univerze, mednarodne izmenjave in praktično delo, zato učinkovito in celovito razvija potenciale posameznika tako na študijskem kot raziskovalnem področju. Kot članica Nove univerze je bila akreditirana s strani priznane mednarodne institucije British Accreditation Council (BAC) in tako potrdila uveljavljanje zahtevnih mednarodnih visokošolskih standardov. Predavatelji so ugledni akademiki, mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in profesorji iz slovenske diaspore. Omogočamo vpis vsem mladim kakor tudi tistim, ki so svoje srednješolsko izobraževanje končali pred uvedbo bolonjskega programa, tako da je študij idealna priložnost tudi za vse, ki želijo morebiti v starejših letih zvišati svoj nivo izobrazbe ali se izpopolniti na področju dela v javni upravi, turizmu, kulturni dediščini in različnih kulturnih dejavnostih, pa tudi v izobraževalnem sistemu, diplomaciji, politiki in drugod.

Kakšne vsebine ponujate?

Študentke in študenti Fakultete za slovenske in mednarodne študije v okviru predavanj, prek številnih individualnih ur dela s predavatelji, praktičnega dela in izmenjav usvojijo številne vsebine, od zgodovine Slovencev do novejše zgodovine, vprašanja narodnih in nacionalnih konceptov, programov in pojava ideologij, etničnih raznolikosti, družbenopolitičnih okoliščin in položaja Slovenije v mednarodnem prostoru pred in po osamosvojitvi, mednarodnega pravnega varstva manjšin v Sloveniji in diaspori, okoljskega vidika in sonaravnega razvoja, preučevanja slovenskega jezika in književnosti ter bralne kulture, naravne in kulturne dediščine, filozofije medkulturnosti, medijev in umetnosti. Študij je zato zelo zanimiv za vse, ki si želijo dobiti čim bolj celovito znanje o Slovencih in Sloveniji, torej tudi za Slovenke in Slovence onstran državne meje.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme