Naj se ohrani naš skupni dom!

Piše: Fotografije: damj@n

70-letnica SPD Mačkolje

Veselo in praznično razpoloženje je bilo na Metežici v Mačkoljah tudi minuli teden, saj je po Prazniku češenj bila na vrsti še 70-letnica domačega Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje. Za uvod je na jubilejnem poletnem večeru v četrtek, 2. junija 2022, poskrbel MePZ Mačkolje, ki je pod vodstvom Mateja Lazarja zapel neuradno himno Moja vas, ki jo je napisal Boris Pangerc. Poleg domačega zbora je večer obogatil nastop harmonikarskega orkestra Glasbene matice Synthesis 4, ki je pod taktirko Fulvija Jurinčiča zaigral devet skladb.

Veliko se je v letih spremenilo, a slovenski jezik in katoliška vera sta ostala stebra delovanja vaškega društva, je ponosno povedal predsednik Matej Tul (na sliki), ki je zadovoljno poudaril, da je to skupnost, v kateri se gojijo stiki in gradijo prijateljstva.

Vesel je, da so v društvu mladi, ki se zanimajo in žrtvujejo čas za vaško realnost, kar daje upanje v svetlo prihodnost. Med številnimi prisotnimi gosti so pozdravili dolinski svetnik Davide Štokovac, predsednik SSO Walter Bandelj in predstavnica Slovenske prosvete Lučka Peterlin Susič. Bandelj se je spominjal na nastope zbora iz Podgore na odru v Mačkoljah in čestital članom in odbornikom za prostovoljno delo, ki ga opravljajo za društvo, pri katerem je opazna močna narodna zavest. Prav tako je Lučka Susič poudarila, kako so med Mačkoljani opazne uspešnost, vztrajnost, pokončnost in zvestoba, pojmi, ki so jih vključili v statut že pred 70 leti.

Odbornik društva Niko Tul je nato izrazil še nekaj misli ob tako pomembnem dogodku. Ker je za to priložnost brskal po arhivskem gradivu, je še toliko bolj razumel, kako pomembno je ustno in pisno izročilo, da se lahko vedno spomnimo, kako so naši predniki zgradili določeno realnost in koliko truda so vložili, tudi v hudih okoliščinah. Društvo je skupnost, člani in odborniki sooblikujejo društveno identiteto in dajajo dušo društvu, je povedal Niko Tul, ki je bil tudi sam za kratek čas predsednik. Pozdravil je tudi nekdanje prisotne predsednike (Zorko Gorjan, Branko Slavec, Robert Tul, Danijel Novak) in se zahvalil žal tudi že pokojnim (Aldo Stefančič, Alojz Tul, Henrik Novak, Damjan Tul), na katere hranijo hvaležen spomin. Naslov večera Naš skupni dom (po naslovu priložnostne pesmi Ljubke Šorli ob 30-letnici društva) so izbrali zato, ker je društvo res tisti dom, kjer živimo in se zatekamo tudi, ko so trenutki najhujši, je ob koncu povedal Tul.

Slavnostni govornik večera je bil prof. Ivan Peterlin, ki je bil počaščen, da se lahko ob tej priložnosti pokloni društvu, ki že 70 let neprekinjeno nudi svojim slovenskim ljudem izbrušene bisere čiste slovenske kulture in jih s svojo ponudbo duhovno krepi ter bogati njihovo srčno pripadnost slovenskemu narodnostnemu jedru. V govoru je poudaril zdrave vrednote društva, ki slonijo na temeljih slovenstva. Spomnil se je na otroške prizore v Mačkoljah, ko je spremljal očeta, prof. Jožeta Peterlina na večere, ki so jih sooblikovali med drugim g. Janežič, Beličič, Šah. Kasneje je razumel, da so bila ta srečanja edistven laboratorij za nadgrajevanje tistega, kar je vzklilo veliko prej, leta 1952. Z leti se je razvila bogata društvena dejavnost, ki je imela to moč, da je ljudi zbirala, jih kulturno bogatila in da so se ob njej  družili. Iz tega so se razvili tudi prijetno družabno srečanje Praznik češenj, velika ljubezen in predanost zborovskemu petju ter otroška glasbena dejavnost. Mlade je treba prepričati, da to dragoceno poslanstvo nadaljujejo in da je biti Slovenec v Trstu nekaj lepega, na kar velja biti ponosni, je sklenil Peterlin, ki si želi, da bi ob medgeneracijski simbiozi prišlo do tega, da bo prav mladina tista, ki bo voz našega slovenstva poganjala naprej. “Naš skupni dom! Tu delamo, živimo, vsi enih misli, enega duha, da materin bi jezik ohranili, z njim živo vero v narod in Boga”, je spomnil na verz goriške pesnice, ki je velika duhovna izpoved in sporočilo vsem, ki društvo vodijo in ga bodo vodili v prihodnosti.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme