Nadškof msgr. Redaelli prihaja v Gorico

Sobota, 13. oktobra: ob 15. uri se bo na trgu Republike v Tržiču srečal z delavci, in to ne le s tistimi, ki imajo opraviti s krajevnimi industrijskimi obrati, temveč z vsemi, ki delajo na kateremkoli področju, v družini, na kmetih, v civilni družbi, tudi prostovoljno. Ob 20. uri se bo v stolnici v Červinjanu srečal z mladimi.
Nedelja, 14. oktobra: okrog 9.20 se bo srečal z redovnicami v inštitutu Rosa Mistica v Krminu. Nato bo obiskal inštitut za psihopedagoško pomoč Villa Santa Maria della Pace v Medeii, kjer se bo srečal z mladimi s posebnimi težavami. Ob 15. uri je na sporedu besedno bogoslužje v Ogleju: msgr. Redaelli bo v baziliki počastil relikvije oglejskih mučencev, zmolil ter prejel prstan in križ, ki ju je Marija Terezija poklonila prvemu goriškemu nadškofu Attemsu. Sprevod bo nato krenil proti Gorici. Ob 16.45 je predviden prihod v mesto. Pred stolno cerkvijo ga bo v imenu meščanov pozdravil župan Ettore Romoli. Ob 17. uri slovesna sv. maša: prebrali bodo papeževo bulo, s katero je Benedikt XVI. imenoval msgr. Redaellija za goriškega nadškofa, apostolski administrator msgr. De Antoni pa mu bo podelil zgodovinsko pastirsko palico. Novega nadškofa bodo pozdravili predstavniki duhovščine, dekani, diakon, redovnica, redovnik in družina. Prisotni bodo tudi verniki iz Lombardije, somaševali bodo škofje iz vsega Triveneta, Slovenije, Avstrije ter drugih krajev, ki izhajajo iz oglejske Cerkve. Na trgu pred stolnico bo tudi velik ekran. Ob 19.30 se bo novi nadškof v palači škofijskega ordinariata srečal s predstavniki oblasti in krajevnih javnih uprav.
Ponedeljek, 15. oktobra: zjutraj se bo nadškof v duhovniškem domu v Semeniški ulici v Gorici srečal z duhovniki in osebjem. Ob 11.30 bo šel h kapucinom, ki upravljajo menzo za revne: kosil bo z njimi, s kapucini in prostovoljci. Ob 15. uri bo obiskal Zavod Svete Družine, kjer se bo srečal z gostjami, s slovenskimi redovnicami, mladimi in družinami, ki obiskujejo to slovensko ustanovo. Ob 16. uri bo nadškof obiskal goriško bolnišnico Sv. Janeza od Boga, kjer se bo v kapeli ustavil v molitvi, srečal se bo z vodstvom zdravniške strukture, osebjem in bolniki.
Msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli se je rodil 23. junija 1956 v Milanu. Dne 14. junija 1980 ga ja kard. Carlo Maria Martini posvetil v mašnika, 5. junija 2004 pa ga je kard. Dionigi Tettamanzi posvetil v škofa. Dne 28. junija 2012 je bil imenovan za 17. goriškega nadškofa in metropolita. Dotlej je bil generalni vikar in pomožni škof v milanski nadškofiji.

(foto: novi grb nadškofa Redaellija nad glavnimi vrati nadškofijskega ordinariata na Travniku)

V naslednjih dneh bo iz Milana prišel v Gorico novi nadškof, msgr. Carlo Roberto Maria Redaelli. Srečanja od 13. do 15. oktobra 2012

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme