Na volitve s samostojno listo!

Pogovor / Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti

Glavna tema zadnjega zasedanja pokrajinskega sveta Slovenske skupnosti v začetku prejšnjega tedna so bile bližnje upravne volitve v občinah Krmin, Gorica, Ronke in Tržič. O različnih vidikih te pomembne letošnje preizkušnje smo se pogovorili s pokrajinskim tajnikom Julijanom Čavdkom.

Bližajo se volitve. Kar se tiče Gorice, se lista SSk nagiba k podpori zmerni in sredinsko usmerjeni listi z župansko kandidatko Lauro Fasiolo na čelu. Kako je prišlo do te odločitve?

Zgodba je precej dolga in zapletena. V levi sredini so se pogovori o volitvah začeli že septembra 2020. Vedelo se je, da je sedanja občinska uprava v krizi in da je v mestu vedno več nezadovoljstva. Položaj Gorice je tudi bil in je vedno bolj drugorazreden glede na Tržič, ki ima s tega vidika učinkovitejšo upravo. Žal pa levosredinskim silam, med katerimi so bile tradicionalne stranke, pa tudi občanske liste, ni uspelo strniti vrst. Od razprave in soočanja so prevečkrat prešli v pravo kreganje, tako da so bile volilne priprave na mrtvi točki. Takrat je tudi nekdanja senatorka Laura Fasiolo prvič izrazila svojo pripravljenost kandidirati.

Novo poglavje se je odprlo, ko smo pripadniki treh strank -Slovenske skupnosti, Gibanja 5 zvezd in Demokratske stranke – začeli samostojne pogovore o letošnjih volitvah. Zavedali smo se, da je goriška leva sredina šibka in da nima dovolj glasov za zmago. Zato smo v pogovore vključili tudi nekatere druge skupine, ki so izhajale iz desne sredine. Čeprav so bile med nami razlike, nas je le družil skupni cilj: za zagon Gorice je potrebno stopiti skupaj. Vmes so se pojavljale razne druge kandidature, ki pa iz različnih razlogov niso prodrle. Na koncu je obveljalo, da je Laura Fasiolo najbolj primeren kandidat za prihodnje vodenje goriške občine.

Mislim, da je ime Laure Fasiolo zelo dobro in da se okrog nje ustvarja zelo zanimiva koalicija, ki vključuje zmerne goriške politične sile, kar je predpogoj za zmago, to je namreč naš cilj. Vesel sem tudi, da se v to volilno preizkušnjo vključujejo mladi; upam, da bodo prisotni tudi na naši listi, kajti gre za zadeve, ki se bodo v prvi vrsti tikale prav njih.

Ste se z nekdanjo senatorko že kaj dogovorili?

Z župansko kandidatko Lauro Fasilo nas čakajo še konkretni pogovori glede programa. Več pogovorov smo z njo imeli glede koalicije, ki naj bi jo podpirala. Prepričan sem, da ne bo imela težav pri tem, da osvoji naše zgodovinske zahteve, da se izvajajo zaščitna določila iz zakona 38/2001. Med glavnimi temami bo vsekakor tudi skrb za ozemlje in za predmestje. Za nas je tudi še vedno aktualna obnovitev rajonskih svetov. Želimo si tudi, da ne bi bili preveč osredotočeni na leto evropske prestolnice kulture, ki je seveda zelo pomemben dogodek, temveč da bi gledali tudi na to, kaj se bo zgodilo po letu 2025.

Za slovensko stranko se je zanimalo več političnih skupin in kandidatov …

Res je! Nikoli kot tokrat Slovenska skupnost ni bila deležna tolikšnega zanimanja raznih povezav. To nam je v čast in nam daje zagona, da delamo naprej na poti, ki smo si jo zastavili. V mestu uživamo veliko spoštovanja tudi tistih, ki do Slovencev niso najbolj naklonjeni. To dokazuje, da so se časi spremenili in da je res potrebno biti pogumni pri oblikovanju takih političnih zavezništev, ki ne bodo več odraz starih ideoloških delitev, temveč bodo usmerjena v to, da mestu omogočimo razvoj na vseh področjih. Gorica mora ponovno pridobiti svojo referenčno vlogo za celotno goriško-posoško območje in to lahko stori, če bo dala svoj doprinos vsaka stran, ne pa, da bi pri tem drugo izključevala. Ta zavest nas je spremljala, ko nismo odklonili prav nobenega sestanka in pogovora. Čeprav je bilo potrebno na koncu izbrati, upam, da bodi ti pogovori vseeno predstavljali neki temelj za naprej in da se ti odnosi ne bodo končali z volitvami. Bilo bi res škoda.

Dodal bi še to, da časa, ko se je politični konsenz gradil na ideoloških temah in delitvah, ni več. Danes je pomembno delati skupaj. Uspeh pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kuture 2025 je dovolj zgovoren dokaz. Ko bi na tak način izkoristili tudi 100-letnico prve svetovne vojne, bi bilo danes mesto povsem drugačno in bolje pripravljeno na velike dogodke.

Za SSk je pomembno, da nastopi s samostojno kandidatno listo in lipovo vejico. Že zbirate kandidate?

V pokrajinskem tajništvu, pa tudi v goriški sekciji smo se odločili, da je glede na splošno politično stanje, ki se je ustvarilo v mestu, najbolje nastopiti samostojno z lastno listo. Med možnimi opcijami je bil tudi nastop z lastnim županskim kandidatom. Slovenska skupnost v teh letih na občinskih volitvah vse manj nastopa z lastno listo in simbolom oziroma kandidati SSk se pojavljajo na kandidatnih listah drugih strank ali občanskih list. Čeprav je ta politična taktika obrodila pomembne uspehe, ki jih ne gre zanikati, je stranka po drugi strani utrpela na vidljivosti in prepoznavnosti. V goriškem občinskem svetu imamo danes že drugi mandat svetniško skupino SSk in to se tudi pozna, saj naša dva svetnika, Marilka Koršič in Walter Bandelj, lahko samostojno odločata, ko gre za pomembne sklepe, ki so v korist ozemlju. Ko ne bi imeli svoje svetniške skupine, bi se verjetno ne zgodilo, da bi župan Rodolfo Ziberna podelil Walterju Bandlju pooblastilo za nekdanja rajona Podgoro in Pevmo-Oslavje-Štmaver.

Kandidatna lista mora imeti najmanj 27 in največ 40 kandidatov. Pri tem je treba spoštovati razmerje med moškimi in ženskami, pomembno je tudi, da so na listi prisotne vse generacije in vsa družbena področja od gospodarstva, kulture, sociale, mladih in športa.

Točnega datuma za vložitev list še ni, ker mora Dežela FJk še določiti uraden datum volitev. Menda bodo 29. maja. Odvisno je, kdaj bodo potekali vsedržavni referendumi, ker bodo vse volitve verjetno združene v en sam volilni datum, t.i. election day. Naš cilje je, da predstavimo listo s 40 kandidati. Svojo kandidaturo nam je do sedaj potrdila polovica kandidatov in upamo, da se nam bodo čim prej pridružili še drugi, saj s svojo listo želimo doseči tudi to, da smo Slovenci polnopravni protagonisti v javnem življenju Gorice.

Kako ocenjujete delovanje in stanje v levi sredini? Kakšni so vaši odnosi z DS?

Z vodstvom DS smo imeli in še imamo redne stike. Leva sredina je bila do kandidature Laure Fasiolo preveč teoretična ali profesorska, če lahko uporabim tak izraz. V dobri veri so vsi ponujali svoj recept za zmago, a morda so nekoliko pozabili, da lahko zmagamo, samo če smo vsi skupaj. Upam, da je to sedaj vsem jasno.

Kako pa ocenjujete zadnji mandat župana Ziberne in kateri so po vašem mnenju glavni razlogi, zaradi katerih je nujno “prevetriti” goriško politično sceno?

Župan Rodolfo Ziberna ni napačna oseba. Do nas oziroma do naših dveh svetnikov je vedno imel korekten odnos. O vseh zadevah se je bilo mogoče pogovoriti in z marsičim nam je tudi ustregel. Njegova šibka točka je odbor, ki v tem mandatu ni izpolnil pričakovanj. To je danes zelo razvidno. Dovolj je, da pogledamo, kako je v Gorici čez dan in še posebno ob koncu tedna, ko je življenjskega utripa vedno manj. Zdi se mi, da je problem tudi v odnosih do občinske strukture, ki na določenih področjih ni ravno najbolj učinkovita. To se vidi še predvsem pri pridobivanju dodatnih sredstev za razvojne projekte. To se pozna tudi pri izvajanju določenih projektov v sklopu EZTS-ja. Nerešenih vprašanj je več, od prihodnosti pokrite tržnice do nadaljnjega razvoja letališča na Rojah, pa tudi glede turizma je potrebno ujeti nove izzive, ki so danes prisotni, in to še posebno na slovenski strani.

Kako gledate na volitve v Krminu, Ronkah in Tržiču?

V Krminu se SSk nagiba k potrditvi podpore ponovni kandidaturi Davida Buzzinellija, ki bo nastopil na listi sedanjega župana Roberta Felcara. Z Davidom smo imeli dobre stike. Z njegovim posredovanjem je šola v Bračanu pridobila nove prostore, ki so bili prej namenjeni italijanskemu vrtcu.

V Ronkah stanje še ni tako jasno, tako da bomo morali še malo počakati. V Tržiču se zdi, da ima sedanja županja Cisint pomembno prednost. Leva sredina je imela primarne volitve. Takrat sem stopil v stik z vsemi tremi kandidati in se z njimi pogovoril. Pričakujem, da bo v kratkem prišlo do sestanka z Morsolinovo, ki je zmagala na primarnih volitvah.

Pred petimi leti je volilo nekaj nad 50% upravičencev. V pandemskih časih so se ljudje precej oddaljili od javnega življenja. Vas to skrbi?

Občani in občanke z volitvami izbiramo osebe, ki bodo upravljale naše skupno dobro. To nam mora biti zelo jasno. Imeli bomo take upravitelje, kakršne si bomo sami izbrali. Če se kdo ne udeleži volitev, prepusti odločanje o lastni prihodnosti drugim. In če bo to odločanje slabo, bo tudi sam odgovoren za tako stanje. Zaradi tega je volilna udeležba zelo pomembna. Volitve so glavni trenutek demokratične ureditve neke države oz., v tem primeru, neke občine in kot občani smo dolžni, da se jih udeležimo.

Oddaljenost od javnega življenja sem žal opazoval še pred pandemijo. Ta je to še pospešila, kar je seveda slabo. Zrelost neke družbe oz. skupnosti se odraža tudi v ozaveščenosti o javnem upravljanju. V tem opažam preveč stereotipov, da je politika slaba, umazana, nezrela ipd. Prav gotovo se vse ne sveti. A vendar v politiki se odloča. Če si zraven, lahko poveš svoje, vplivaš, predlagaš. Če te ni, te pač ni in bodo o tebi odločali drugi. Zaradi tega je pomembno, da imamo Slovenci svoje predstavnike v vseh predstavniških telesih. V prvi vrsti si jih mora želeti naša baza, navadni ljudje, drugače si naši predstavniki zaman prizadevajo. SSk ali stranka lipove vejice je zmeraj delala v tej smeri, zato je še vedno prisotna na goriškem političnem prizorišču kot eden izmed glavnih akterjev in taka želi ostati tudi po teh volitvah.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme