Na spletnem območnem srečanju so prikazali stanje banke

Piše: JUP

Zadružna Kraška banka Trst GoricaMaja redni občni zbor

Letošnji redni občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica bo 30. aprila 2022 v prvem sklicu in 15. maja 2022 ob 10. uri v drugem sklicu na sedežu družbe. Tudi letos bo žal občni zbor potekal brez fizične udeležbe članov. Tako kot lani bodo člani glasovali izključno prek pooblaščenca. Člani bodo torej poverili pooblastilo za zastopanje in predložili navodila za glasovanje notarju Damjanu Hledetu, ki ga je Upravni odbor banke izbral kot pooblaščenca. Vsa navodila so na voljo članom na spletni strani banke www.zkb.it, na sedežu ali poslovalnicah banke.

Da bi svojim članom zagotovili informacije o rezultatih in načrtih za prihodnost, so se pri ZKB-ju odločili, da so območno srečanje, ki tradicionalno poteka pred občnim zborom, predvajali v živo prek streaminga v sredo, 20. aprila 2022, ob 18. uri. Redko katera banka se je odločila za tako potezo. Zadružna kraška banka Trst Gorica pa se od nekdaj razlikuje od ostalih bank in za njene upravitelje je dialog s članstvom, v duhu vzajemnosti, eden izmed temeljev slovenske zadružne ustanove.

Čeprav smo se ljudje v zadnjih dveh letih naveličali povezav preko interneta in prisostvovanja sestankom preko računalnika, moramo povedati, da so pri ZKB storili prav, da so imeli tako območno srečanje, saj so ga pripravili zelo dobro, predvajali so neposredno in živo, poskrbljeno je bilo za simultan prevod v italijanski jezik s podnapisi, vse srečanje je teklo nevsiljivo, predvsem pa je bilo jasno in razumljivo.

Po pozdravu predsednika upravnega sveta Adriana Kovačiča, ki je poudaril predvsem izzive, ki jih je imela uprava v času pandemije, in pa navezanost slovenskega bančnega zavoda na naše območje in naše ljudi, sta stanje banke orisala direktorica ZKB Emanuela Bratos in vršilec dolžnosti direktorice Dean Rebecchi. Oba sta ponosno poudarila predvsem dejstvo, da so se v banki hitro prilagodili novim razmeram, ki jih je prinesla pandemija, uvedli so nove oblike poslovanja in predvsem povečali t. i. samopostrežno bančništvo, ki postaja v današnjih dneh vse bolj pomembno in na dosegu vseh ljudi. ZKB je pri poslovanju dodatno znižala kazalec NPL Ratio, to je razmerje med nerednimi in skupnimi krediti, s 7,1 % v letu 2020 na 6,3 % v letu 2021, kar je velik uspeh. Število t. i. zdravih posojil je zraslo za 46,6 milijona evrov oz. za 12,8 %. Vseh izdanih posojil je bilo za 97 milijonov evrov, povprečna vrednost posameznega posojila pa je bila 96.000 evrov. Kot smo izvedeli, to pomeni nizko tveganje. Količino nedonosnih terjatev oz. slabih posojil pa so pri ZKB še dodatno zmanjšali za 319.000 evrov. Skupne vloge so se v banki zvišale za 84,7

milijona evrov. Obseg poslovanja banke se je povečal za 134 milijonov evrov, kar je za 12 odstotkov več kot leto prej. Operativna vsota banke ZKB je dosegla višino 1.222.864.000 evrov. Prav tako so s ponosom povedali, da so pri banki odprli 797 novih tekočih bančnih računov, vseh ima sedaj banka skoraj 19.000. Prav tako so povedali, da so odprli tudi 1397 novih naprednih, sodobnih bančnih rešitev. Lani so zaposlili dva nova sodelavca in opravili 4978,50 ure posodabljanja za uslužbence in vse zaposlene. Naglasili so višjo produktivnost, znižanje stroškov pri poslovanju, kar je posledica notranje reorganizacije. Čisti dobiček poslovanja banke v minulem letu je 1.182.959,41 evra, celotni kapital banke pa znaša 49.370.384,99 evra.

Na predstavitvi po spletu so večkrat spregovorili tudi o zavezanosti etičnim vrednotam in prebivalstvu našega območja, kateremu je banka namenjena, in nezamerljiv podatek je, da ZKB nameni okrog 200 tisoč evrov letno za štipendije in pomoč mladim na različnih ravneh. Poročali smo o človekoljubnih pobudah banke ZKB, prav je, da povemo, kako banka pomaga tudi našemu športu in raznim ustanovam. Veliko pozornost namenjajo mladim in o tem je na srečanju na daljavo spregovorila Veronika Žerjal, ki je izpostavila tudi druženje mladih članov ZKB v nelahkih razmerah v času pandemije. Med območnim srečanjem na daljavo je vodja nove bančne izpostave v Štandrežu Erik Bensa orisal razmere, ki so ZKB pripeljale do tega, da se je odločila za lepše in bolj sodobne prostore, povabil pa je tudi vse, naj pridejo na obisk, pogovor, svetovanje. Vse, ki smo spremljali srečanje, nas je pozdravil tudi izvršni direktor skupine Cassacentrale Banca, katere del je ZKB, Sandro Bolognesi; pozdravil je tudi v slovenščini. Prebrali so tudi prijazno pismo ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije dr. Helene Jaklitsch in še izbor drugih čestitk.

Na občnem zboru, tako je povedal podpredsednik ZKB Gabrijel Ferfolja, so izvolili tri nove člane upravnega sveta, namesto Tomaža Muccija kandidira Igor Filipčič, namesto odvetnika Mitje Ozbiča pa Aleš Nanut, prav tako kandidira tudi Adriano Kovačič. Glasovanje bo preko pooblaščenca, ki bo tudi tokrat notar Damjan Hlede. Tajnica Sabina Citter in namestnik direktorice banke ZKB Ivo Cotič sta na nazoren način predstavila način in navodila za glasovanje, kot sta tudi vse, ki nimamo večjih izkušenj, povabila v poslovalnice, kjer nudijo članom vso potrebno pomoč. Sicer pa so vsa potrebna pojasnila na spletni strani strani www.zkb.it pod poglavjem Člani.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme