Na listi so izkušeni upravitelji in nekaj novih ter mladih obrazov

Županski kandidat in lista SSk v Števerjanu

V petek, 17. maja 2024, je v mali dvorani Sedejevega doma v Števerjanu potekala predstavitev županskega kandidata in liste kandidatov za občinski svet stranke Slovenska skupnost na bližajočih se občinskih volitvah.

Uvodni pozdrav vaščanom, somišljenikom in gostom je prinesla predsednica števerjanske sekcije Donatella Serafino, nato je tajnica Martina Valentinčič predstavila potek priprav na občinske volitve, ki so se začele takoj po novem letu. Uvodoma se je zahvalila dosedanji županji Franci Padovan za opravljeno delo v tridesetih letih prisotnosti v občinski upravi, seveda predvsem v petnajstih letih županovanja, ki so bila mestoma zelo zahtevna, predvsem zaradi pomanjkanja osebja in krčenja finančnih sredstev majhnim krajevnim upravam, če ne celo načrtov o ukinitvi le-teh. Tajnica je nato predstavila županskega kandidata Marjana Drufovko ter njegov bogat življenjski in upravni kurikulum, saj je tudi sam že 30 let prisoten v občinskem svetu, bil je tudi odbornik in nazadnje podžupan, do pred kratkim tajnik števerjanske sekcije SSk, pa tudi član društva F. B. Sedej, kjer je bil vrsto let urednik glasila Števerjanski vestnik, trenutno pa predseduje KTD-ju. Sledila je predstavitev kandidatov, ki se bodo potegovali za vstop v občinski svet, med katerimi je nekaj že izkušenih upraviteljev ter nekaj novih in mladih obrazov; lista je raznolika po generacijah, poklicih, značajih in življenjskih zgodbah kandidatov in želi predstavljati celotno vaško skupnost.

Županski kandidat Marjan Drufovka je naprej orisal opravljeno delo v zadnjih mandatih, ko je občina prejela nad 10 milijonov evrov javnih sredstev za infrastrukturna dela in razne projekte. Če se omejimo le na nekatere: bila je izvedena sanacija plazov, urejena varnost cestnega omrežja, predvsem s sečnjo nevarnih dreves, preurejeno in obnovljeno je bilo vaško središče ter vzpostavljen dostop do hitre internetne povezave skoraj za vsa gospodinjstva. Tudi nekateri projekti, kot sta protokolarno občinsko vino in briška noša, so bili zelo uspešni in so pripomogli k ugledu in promociji celotne vasi. V naslednjem mandatu bodo dokončana nekatera že začrtana javna dela, med katerimi je omembe vredna predvsem celotna prenova županskega poslopja, ki se bo začela takoj po volitvah. Nova uprava bo seveda posebno pozornost namenila predvsem vrtcu in šoli, ki sta temelja vaške skupnosti in slovenstva v vasi, ob okrepitvi upravnega ustroja občine, rednem in izrednem vzdrževanju javne imovine in poslopij ter ovrednotenju vseh vaških naselij, tudi v luči turistične ponudbe.

V drugem delu večera je posegla edina slovenska kandidatka na evropskih volitvah v Italiji, in sicer dosedanja števerjanska županja Franca Padovan, ki kandidira na listi Južnotirolske ljudske stranke. Podčrtala je dolgoletno navezo stranke SSk s stranko SVP, predvsem pa odlično sodelovanje, tudi na osebni ravni, z evropskim poslancem in nosilcem liste Herbertom Dorfmannom, ki je bil večkrat tudi gost števerjanske občinske uprave. Pozdrav sta prinesla tudi pokrajinski tajnik SSk David Grinovero, ki je poudaril, da se v števerjanski sekciji in na kandidatni listi vedno daje prostor mladim, ter deželni predsednik, sicer števerjanski rojak Damijan Terpin, ki je v svojem posegu orisal tako pomembnost evropskih volitev kot tudi ciljev stranke v naslednjih letih, predvsem pričakovanih ustavnih in zakonskih sprememb za zagotovitev zastopstva slovenski manjšini v izvoljenih organih na deželni in državni ravni.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme