Matura 2020

Matura je za vsakega študenta pomemben prehod v življenju, v katerem se zanj konča dolgo petletno poglavje in se začenja novo obdobje. Za vsakogar je to edinstven in neponovljiv trenutek. Vse mlade ne združuje le skupna preizkušnja, temveč tudi nepozabna valeta, naporno učenje, strah in še veliko drugih majhnih, a izjemnih trenutkov.
Covid-19 je v zadnjh mesecih popolnoma destabiliziral celotno italijansko šolsko ureditev in še posebno psihološko počutje vseh mladih. Študenti in profesorji so se iz dneva v dan znašli pred novim učnim sistemom in se temu morali hitro prilagoditi. Slovenski licejski in tehnični pol v Gorici se je hitro aktiviral in organiziral ter začel pouk na daljavo po spletu že od vsega začetka.
Letošnji maturantje so šele pred kratkim dokončno izvedeli, kako bo potekala matura. Sicer je bilo že pred mesecem vsem jasno, da bodo odpadle vse pisne naloge in da se bo znanje dijakov preverjalo le z večjim ustnim izpitom.
V dokončnem odloku, ki ga je ministrstvo za šolstvo objavilo v soboto, 16. maja, je bilo potrjeno, da bodo komisijo sestavljali le notranji profesorji in zunanji predsednik. Izpit bo trajal eno uro in razdeljen bo na pet sklopov. Za začetek bodo dijaki morali predstaviti krajši referat. Ta naj bi nadomeščal drugo pisno nalogo, pri kateri so po navadi previrjali značilne predmete vsake smeri. Kandidat bo torej moral že prej sestaviti poročilo o določeni temi, ki mu jo bo dodelil profesor iz programa humanističnh ved za humanistični licej, iz programa matematike in fizike za znanstveni licej ter iz programa grščine in latinščine za klasični licej. Na tehničnih šolah pa bo argument izbran iz programa gospodarskega poslovanja za ekonomski zavod Žige Zois, za tehniški zavod Jurija Vege iz programa informatike, sistemov in omrežij ter za turistični zavod iz programa gospodarstva. Sledila bosta analiza in komentar že predelanega slovenskega teksta, ki ga bo profesor/ica izbral/a na licu mesta. Komisija bo nato dodelila določeno tematiko, ki jo bo dijak moral razviti in povezati z vsemi izbranimi predmeti. Kandidat bo potem moral izpostaviti še eno izkušnjo, ki jo je opravil v sklopu Učnih poti za prečne kompetence in usmerjanje (PCTO). Preverjeno bo tudi poznavanje italijanske ustave.
Znani “dokument 15. maja”, s katerim profesorji vsako leto zapišejo ves opravljen program, ki pride v poštev na maturi, je letos postal “dokument 30. maja”. Tudi točkovanje bo drugačno: dijakom bodo za opravljeno pot v trieniju dodelili največ 60 točk (maksimalno 18 točk za prvi letnik, 20 za drugi letnik in 22 za tretji letnik). Ustni izpit pa bo veljal do 40 točk. Ministrica za šolstvo Azzolini je zagotovila, da bo možno tudi dodeliti stotico s pohvalo. Pogovori se bodo začeli 17. junija in potekali bodo na šoli, v popolni prisotnosti in nedvomno z upoštevanjem vseh pravil o varnostni razdalji, ki jih predvideva zakon.
Glede organizacije izpita je bilo že od začetka veliko polemik in dvomov. Veliko študentov iz cele Italije je zaradi izrednih razmer, v katerih so bili primorani živeti v zadnjih mesecih, prosilo za popolno ukinitev izpitov. Menili so namreč, da niso ustrezno pripravljeni na izpit zaradi pomanjkanja pravih pripomočkov in razmer za primerno sodelovanje in učenje na daljavo. Predlagali so tudi alternativni način ocenjevanja, ki pa ni bil sprejet. Navsezadnje je tudi državni svet za šolstvo (CSPI) prosil ministrico Azzolini, naj odstrani začetno raziskavo, ker za večino dijakov predstavlja velik problem, a je prošnja bila zavrnjena.
Letošnja matura je izjemna izkušnja, v kateri se dijaki vsak dan izkazujejo ne le v znanju in zrelosti, temveč tudi v hitri sposobnosti prilagajanja, vztrajnosti in vzdržljivosti pod velikim pritiskom svetovne pandemije. Profesorji se stalno spopadajo z današnjo tehnologijo. Spretno in hitro so tudi morali prilagoditi učne načrte in spremeniti način poučevanja, da so lahko z dijaki dobili ponovno ravnotežje. Prav zaradi teh velikih podvigov bo matura 2020 nedvomno ostala zapisana v zgodovini šolstva in v spominu vseh nas, ki doživljamo ta trenutek.

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme