Mašna pesem je Božji dar bogoslužja

Božji hram je prostor, v katerem se Božja beseda spaja s petjem v prisrčnem oplemenitenju Avguštinove misli, po kateri “kdor poje, dvakrat moli”. To dvojnost, ki jo ob molitvi doživljamo kot popolno in nerazdružljivo enotnost, še kako dobro poznamo Slovenci, ki nam je cerkveno petje skorajda zapisano v dedno izročilo.
Zveza cerkvenih pevskih zborov si je že od samega nastanka postavila za cilj ohranitev in ovrednotenje ter razvoj tega bogatega dela naše glasbeno-pevske kulturne tradicije. Ob tem prizadevanju je pred devetimi leti Zveza priredila prvo dekanijsko revijo. Bila je v cerkvi Marije Magdalene v Bazovici in ravno v istem kraju je v soboto, 20. oktobra, potekalo tokratno dekanijsko pevsko srečanje, program katerega je temeljil na ovrednotenju zakladnice mašnih pesmi.
Uvodni nastop so prireditelji zaupali Združenemu zboru ZCPZ, ki se je pod vodstvom Edija Raceta in ob orgelski spremljavi Tomaža Simčiča predstavil z vstopom, slavo in svetom Vodopivčeve maše Vsi blaženi nebeščani. Zulejka Devetak je vodila MeCPZ Rojan in ga ob orglah spremljala pri izvajanju skladb Franca Kimovca Zemlja, morje, vsa narava, Miheličeve Vsa lepa si, Marija in Sattnerjeve Hostja, ti najsvetejša. ŽeCPZ Ricmanje se je ob taktirki Marije Sturman in ob orgelski spremljavi Davida Lenise predstavil s Kimovčevo Ponižno stopimo pred Božji oltar, Blažičevo Kruh in vino povzdiguje in s skladbo Molim te ponižno A. Chlondowskega. Zborovodkinja Alenka Cergol je z organistko Tamaro Cetin cerkvene pevce od Sv. Ane vodila pri izvajanju Premrlove Večni Oče, vse dobrote, Hagemannove Božji sin postal je človek in ljudske Bratje, molimo, da sprejme Bog dar.
Na sporedu, ki ga je povezovala Petra Križmančič, je bil nato MeCPZ Barkovlje, ki je ob vodstvu Aleksandre Pertot zapel vstopno in sklepno pesem Vrabčeve Maše št. 5. ŽePZ Prosek-Kontovel se je predstavil s skladbo Tebi, mati, se izročam Naceta Duha, s Sattnerjevo O Bog, ki si podaril in s črnsko duhovno Amen: zbor je ob orgelski spremljavi Tomaža Simčiča vodil Marko Štoka. CPZ Sv. Križ je ob vodenju Marije Sturman in orgelski spremljavi Davida Lenise zapel Lebanovo V hišo Božjo smo dospeli, Frelichovo Ko duhovnik in Vodopivčevo O Jezus, v tvoje bi srce. Matej Lazar je MePZ Mačkolje pospremil v interpretacijo skladb Pridi – Visoka pesem, Bog pred tvojim veličastvom Gregorja Riharja in Zdrava Marija Franca Lukmana. MeCPZ Sv. Jernej z Opčin se je pod vodstvom Janka Bana in ob orgelski spremljavi Davida Lenise predstavil s tremi Vrabčevimi skladbami, in sicer vstopno pesmijo iz Maše št. 5, Lepa si, roža Marija, in sklepno pesmijo že omenjene maše. Zadnji na programu so bili domači pevci MePZ Lipa iz Bazovice: zborovodkinja Tamara Ražem in organist David Lenisa sta pevce spremljala pri izvedbi Schubertove Heilig ist der Herr, Vodopivčeve O preblaženi duhovi in skladbe Boga slavijo Ludwiga van Beethovna v priredbi Lojzeta Mava.
Uvodne pozdrave je izrekel domači župnik g. Žarko Škerlj, ki se je cerkvenim pevcem, zborovodnjem in organistom zahvalil za neprecenljiv doprinos, ki ga prinašajo bogoslužju, obenem je spomnil, da sodi dekanijska revija v seznam praznovanj jubilejne 150-letnice domačega Božjega hrama.
“Ko smo pred devetimi leti v tej cerkvi priredili 1. revijo openske dekanije, smo se spraševali, ali bo ta načrt uspel in ali se bo v letih sploh ohranil. Danes smo lahko upravičeno zadovoljni in ponosni, saj opažamo, da je ta dogodek še potreben in se iz leta v leto obnavlja”, je dejal predsednik ZCPZ Marko Tavčar. Dejal je, da je Dekanijska revija dragocena preizkušnja, da zbori pokažejo najboljše, kar zmorejo: “Po tem ključu morajo cerkveni pevski sestavi po naših župnijah delati tudi v prihodnje”, je poudaril in se navezal na besede domačega dušnega pastirja g. Škerlja, ki je neutrudnim cerkvenim pevcem čestital: “Njegove besede so najbrž najbolj učinkovita spodbuda za nadaljnje delo”.
In res lepo je bilo slišati utrip skupnih pesmi, ki so jih pevci vseh nastopajočih zborov zapeli ob koncu 9. revije zborov Openske dekanije. Janko Ban je razširjeni pevski sestav pospremil v izvajanje Adamičeve Knezi rajski, prihitite, domača zborovodkinja Tamara Ražem pa ob orgelski spremljavi Tomaža Simčiča v interpretacijo Vodopivčeve Najvišji, vsemogočni Bog.
IG

ZCPZ / 9. revija zborov Openske dekanije v Bazovici

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme