Mare morje vitovska 7

Tržaško nabrežje je bilo konec minulega tedna prizorišče 7. izvedbe razstave vin avtohtone kraške sorte vitovske, prireditev pa je potekala pod geslom Mare morje vitovska. Glavno prizorišče je bila nekdanja tržaška ribarnica – sedanja dvorana za dražbe, saj so v njej pripravili razstavo vina in gostinskih dobrot, uvod v petek, 21. junija, pa je bil v dvorani Imperatore Hotela Savoia Excelsior na tržaškem nabrežju.
Društvu vinogradnikov s Krasa v sodelovanju z združenjem deželnih someljejev AIS in v soorganizaciji z občino Trst je uspel pomemben podvig. Že tradicionalno prireditev Vitovska in morje, ki je bila prejšnja leta na devinskem gradu, so tokrat priredili v Trstu. Kot je uvodoma povedal predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Edi Kante, je bila to priložnost, da se vinogradniki približajo mestu in istočasno podčrtajo vlogo območja in tega, kar to območje nudi za širšo turistično promocijo tržaške pokrajine, obenem pa je bila to priložnost, da so nagovorili tudi institucije in jim predlagali določene poti za možni razvoj kmetijstva.
V smislu ovrednotenja območja sta se v pozdravnih posegih izrekla tudi predsednica pokrajinske uprave Maria Teresa Bassa Poropat in tržaški župan Cosolini. Deželni podpredsednik in odgovorni za produkcijske dejavnosti Bolzonello je pa izjavil, da bo dežela FJK pomagala kmetijstvu na Tržaškem, saj gre za stvarnost, ki stremi po odlični kakovosti, in to ob spoštovanju okolja. Pomemben je bil nastop generalnega direktorja italijanskega ministrstva za kmetijstvo Vaccarija, ki je ugotavljal, da je Kras s svojimi malimi vinogradniškimi posestvi edinstvena stvarnost in da bo ministrstvo pomagalo z ovrednotenjem te izredne območne identitete tudi s podpiranjem čezmejnih projektov ob oblikovanju skupnih zaščitnih znamk.
Dragoceno je bilo predavanje Fulvia Colomba, ki je podal strnjeno zgodovino tržaškega vinogradništva od antike do danes ter podčrtal pomembno ločnico, da so zlasti v preteklosti slovela tržaška in brežanska vina, se pravi vina, ki so bila pridelana na flišu, medtem ko je novega zagona vinogradništvu na Tržaškem konec minulega stoletja dal Kras s svojimi odličnimi vini.
Stvarnost je za naše vinogradnike in kmete na sploh omejujoča zaradi številnih vinkulacij, ki so v veljavi na celotnem območju, vendar se oblasti zavedajo, da je treba ta problem premakniti z mrtve točke tudi zaradi obvez, ki so bile sprejete ob podpisiu protokola o prosekarju. Tako je direktor kmetijskega nadzorništva za tržaško in goriško pokrajino Aldo Cavani nakazal nekaj možnosti za izhod iz sedanjih zastojev, ki jih doživlja kmetijstvo. Povedal je, da so v sodelovanju s samimi proizvajalci ugotovili izhod iz tega stanja, tako da bi ustvarili privilegiran postopek za poklicne kmete, da bi lažje dosegli potrebna dovoljenja. To bi dosegli s tem, da bi najprej občinske uprave v sodelovanju s samim nadzoništvom opravile natančen popis namembnosti območja, kar bi omogočilo, da bi ugotovili tiste površine, ki so najbolj primerne za kmetijsko dejavnost. Ob sodelovanju vseh institucionalnih teles, ki so odgovorna za nadzor nad posameznimi vidiki ozemlja, bi nato ugotovili sprejemljivo in hitrejšo pot. Ustanovili naj bi nekakšen enotni urad, ki bi omogočil poenostavljeno pridobivanje okoljskih ocen oz. ocen o vplivu posegov na območje ali tudi za ostale dokumente, ki naj bi jih pripravili sami pristojni uradi. Direktor Cavani je še povedal, da je to izvedljivo, ker obstajajo predpisi, ki jasno pravijo, da je tudi obdelan svet pomemben dejavnik pri ohranjanju biotske raznolikosti. To pomeni, da je mogoče na osnovi sedanje zakonodaje in predpisov dobiti način, kako omogočiti kmetom, da se lahko lotijo obdelave novih površin.
Tudi pri prireditvi Mare morje vitovska sodelujejo številni dejavniki čezmejnega projekta za razvoj Krasa in ovrednotenje kraških pridelkov Agrotour. Tako je v imenu tržaške univerze in delovne skupine, ki vodi raziskave o zdravilnih učinkih polifenolov, ki so v barvilu jagod kraških maceriranih vin, spregovoril mladi raziskovalec tržaške univerze Stefano Fornasaro, ki je osvetlil cilje, ki si jih Agrotur postavlja na področju vinogradništva, in povedal, da tržaška univerza vodi poglobljene raziskave o zdravilnih, protioksidacijskih učinkih vina na zdravje in počutje ljudi.
Predsednik društva vinogradnikov Kante je tudi poudaril izredno lepo sodelovanje med vinogradniki in gostinci; tudi letos je društvo podelilo posebni priznanji dvema zaslužnima delavcema na področju promocije kraškega vina. To sta 92-letni Mario Vidich, ki je med prvimi v Trstu odprl enoteko, in znani gostinec Guido Braico, ki je 45 let vodil restavracijo Nastro Azzurro.
Razstavni prostor v nekdanji ribarnici so krasili lepi črni bori, speljan pa je bil tako, da so se ob vinogradnikih (skupno je razstavljalo 28 vinogradnikov, od tega 18 iz tržaške pokrajine) vrstili gostinci in ponudniki mlekarskih in suhomesnih dobrot. Na ogled so bile tudi strokovne publikacije o vinu in Krasu in lepi fotografski posnetki kraških kleti in vinarjev.
Vsa prireditev pomeni nedvomno velik uspeh za naše vinogradnike in kmetijstvo nasploh, saj tudi na ta način potrjujejo svojo identiteto in izrazito osebnost svojih odličnih vin. Mogoče bi vse to še jasneje zablestelo, ko bi nekaj več pozornosti namenili tudi slovenski besedi, ki ima v Trstu tudi po zaslugi vinogradnikov, ki so s svojim delom v minulih stoletjih ustvarjali blagostanje tega kraja, svoje povsem zaslužno mesto.
M. T.

Uspela prireditev za promocijo kraškega vina in območja

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme