Likvidacijski postopek, pa ne samo…

Poletna vročica bo tudi letos prinesla s seboj občutljivo temo za goriško in širše slovensko zamejsko gospodarstvo. Dne 30. julija je namreč sklicana skupščina družbe KB 1909, na kateri bodo člani razpravljali o odobritvi letnega poročila za leto 2019. Družba, ki je od leta 2017 v postopku likvidacije, je v lanskem letu začela izvajati načrt prestrukturiranja. Na skupščini novembra lani je likvidacijski upravitelj Boris Peric sicer napovedal, naj bi goriška finančna družba preklicala likvidacijo že letos in naj bi se tako vrnila v postopek rednega delovanja. Po zadnjih informacijah pa naj bi preklic likvidacijskega postopka še ne bil aktualen.
Kdaj konec postopka likvidacije?
Spomnimo naj, da je imela KB 1909 ob začetku likvidacijskega postopka do bank približno 25 milijonov evrov dolgov. Približno pol tega zneska gre pod postavko hipotekarnih posojil, preostala polovica pa pod postavko nezavarovanih terjatev. Hipotekarna posojila naj bi goriška družba poplačala s prodajo nepremičnin. Med temi naj bi bili tudi prostori v KB centru, ki jih slovenske organizacije ne uporabljajo več. Nezavarovane terjatve pa se bodo poplačale s 50-odstotnim diskontom. KB 1909 bo namesto 13 milijonov evrov zanje plačal polovico zneska, torej nekaj manj kot 7 milijonov evrov. Terjatve je medtem nase prevzela (odkupila od bank) ljubljanska družba KD group. Pri tem je seveda v ospredju vprašanje, od kod goriški družbi potrebna likvidnost, da se poravnajo terjatve. Peric že dalj časa napoveduje, da bodo ta sredstva na voljo, ker ima tudi KB 1909 še precej odprtih terjatev do svojih dolžnikov. Najbrž je največji dolžnik goriške družbe hrvaški poslovnež Ivo Dean, ki bi moral Goričanom vrniti 6 milijonov evrov. Dean pa je po pisanju številnih hrvaških medijev močno zadolžen, njegova skupna izpostavljenost do vseh upnikov naj bi znašala 25 milijonov evrov. Vprašanje je, kako bi lahko hrvaški poslovnež poplačal svoj dolg, čeprav je likvidacijski upravitelj KB 1909 na novembrski skupščini napovedal, da so jamstva dovolj trdna. Zgodba o terjatvi, ki ga ima KB 1909 do Iva Deana, pa je zanimiva še zaradi drugega vidika, ki v ospredje prihaja z nekaterimi novimi ugotovitvami. Omenjena terjatev je namreč nastala v sklopu posojilnega posla, v katerega je KB Finance (hčerinska firma KB 1909) vstopila leta 2013 s postopkom loan partecipation skupaj z NLB Interfinanz. In ravno NLB Interfinanz, ki je bila donedavno hčerinska firma največje slovenske banke NLB, predstavlja zanimivo vez s preteklostjo (pa tudi sedanjostjo), ki KB 1909 povezuje s Saftijem oziroma z družbenim gospodarstvom.
Stari lastniki za “nove” družbenike
Pojasnimo, za kaj gre. V javnost je prišel dokument, ki razkriva lastnike luksemburškega anonimnega podjetja Vega Finanz. Gre za pomembnega delničarja v strukturi družbe KB 1909. Glede na zadnje dostopne podatke je od Vege finanz, ki ima po ponderiranem preračunavanju navadnih in privilegiranih delnic približno 8 odstotkov, pomembnejši samo še Sklad Trinko. Iz luksemburškega registra podjetij, ki prikazuje stanje dejanskih lastnikov, izhaja, da ima Vega finanz tri ekonomske upravičence (lastnike). Poleg samega likvidacijskega upravitelja KB 1909 Borisa Perica sta tukaj še znani imeni družbenega gospodarstva Adriano Sossi in predvsem nekdanji predsednik Saftija Dario Zuppin.
Gre seveda za zanimiv podatek, ki izhaja tudi iz povezave med podjetjem Vega finanz in družbenim gospodarstvom. Omenjeno podjetje je namreč nastalo leta 1989, ko ga je z imenom Proteus ustanovil prav Safti, vodil pa ga je prav tako Zuppin. Prvotno poimenovanje (torej Proteus) so ohranili do leta 2002, nato so ga preimenovali v sedanjo obliko. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Proteus skupaj z Ljubljansko banko v Švici ustanovil Proteus finanz, ki ga je nato v celoti prevzela Nova ljubljanska banka in ga preimenovala v NLB Interfinanz (prej omenjena družba v poslu loan participation s hrvaškim podjetnikom Ivom Deanom).
A vrnimo se k izvirnemu Proteusu. Po zatišju s konca devetdesetih let prejšnjega stoletja se je v novi preobleki in s spremembo imena (Vega finanz) vrnil v slovensko gospodarstvo v začetku novega tisočletja. Podjetje Vega finanz je bilo pogosto prisotno v poslovanju družbe KB 1909 in njenih hčerinskih firm. Z lastniškim deležem je bilo prisotno v farmacevtskem podjetju Mark medical, v Distriestu in v Klirinško depotni družbi. Nazadnje pa ga najdemo prav tudi v matični KB 1909.
kil

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme