Ličen, lepi priimek (2. del)

Piše: Tino Mamić

Ličen, lepi priimek (2. del)

Brje so gotovo eno od glavnih gnezd priimka. Žal so matične knjige pogorele po nemškem maščevanju zaradi partizanskega masakra med drugo svetovno vojno, zato s težavo iščemo ljudi iz Branika, Brij in Komna, rojene pred letom 1835. Po tem letu je iskanje malce lažje zaradi ohranjenih prepisov matic, ki jih hrani Zgodovinski arhiv nadškofije Gorica.

V terezijanskem katastru pa na Brjah (Bria, Berie e S. Martino), ki je nastal med letoma 1751 in 1755, najdemo več Ličnov. V seznamu lastnikov živine je omenjen Gregor Ličen, sin pokojnega Matije Lična, ki je imel v štali dve kravi in pet telet. Za tiste čase kar lepo premoženje.

Med lastniki kmetij pa so v katastru, ki ga hrani Državni arhiv Gorica, naslednji Lični: Andrej pokojnega Andreja, Štefan pokojnega Andreja, Luka pokojnega Jerneja, Jakob pokojnega Nikolaja, Matija pokojnega Matije, Gregor pokojnega Matije, Boštjan pokojnega Matije. V sedmih družinah je takrat živelo kakih 70 ljudi, ker pa je verjetno bil kak Ličen tudi med dninarji, je lahko število Ličnov tudi še enkrat višje. To pomeni, da so Brje nedvomno eno od najpomembnejših gnezd priimka Ličen. Poleg Branika in Preserij. V Braniku in na Preserjih je bilo namreč Ličnov še več. Leta 1818, ko so popisali lastnike zemljišč v franciscejskem katastru, je Ličnov 41. To pomeni vsaj 200 ljudi s tem priimkom, bržkone pa še precej več.

Med znanimi osebnostmi Primorski slovenski biografski leksikon opisuje štiri. Francka Ličen (1893–1956), rojena in umrla v Braniku, je bila pesnica. Pesniti je začela kot aleksandrinka, Ličen pa je postala po poroki s kmetom Leopoldom Ličnom.

Vladimir Ličen (1912–1948) iz Žavelj pri Trstu s koreninami iz Branika je bil kemik, med drugo vojno interniran v Dachau. Po vojni je postal direktor tovarne Color v Medvodah, nato pa na montiranih dachauskih procesih po nedolžnem obsojen na smrt.

Mirko Ličen (1907–1973) iz Oseka je bil fotoreporter, ki se je iz izseljenstva v Argentini vrnil domov. Vesel in šegav fotograf in novinar je zaradi rubrike Prepih v Primorskih novicah dobil vzdevek Prepih.

Akademska slikarka Mira Ličen Krmpotić (1950) je bila rojena Tržačanu in Hrvatici v Pulju. Odraščala je v Slovenski Istri, kjer ustvarja kot restavratorka, vitražistka in slikarka.

(www.tinomamic.eu)

Prva slika: Ena od mnogih družin Ličen na Preserjah. Anton Ličen (1859–1901) je imel šest otrok. Zaradi preštevilčenj je imela hiša od leta 1770 do danes kar pet hišnih številk: 142, 148, 90, 221 in 34.

Druga slika: Brje na Vipavskem so eno od gnezd priimka Ličen. Žal je velik del arhivov zgorel ob nemškem požigu Komna in okolice kot povračilne akcije okupatorjev za partizanski napad in oskrunjenje trupel. Zato so katastri zelo pomemben vir za lokalno kraško in vipavsko zgodovino.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme