Letošnje štipendije so prejele štiri študentke

Piše:

Slovenska prosveta Sklad Albina Ločičnika

V četrtek, 4. marca, je Slovenska prosveta v Peterlinovi dvorani podelila letošnje štipendije študentom inženirstva iz sklada Albina Ločičnika, priznanega tržaškega inženirja in strokovnjaka. Kljub izrednemu stanju so se organizatorji odločili, da v strogem spoštovanju predpisov priredijo kratko podelitev v živo. Študente so sprejeli člani komisije Sklada Ločičnik, Marjan Jevnikar, Neža Kravos in Sergij Pahor. Sergij Pahor je pozdravil študente in spomnil, da Slovenska prosveta že deveto leto zapored razpisuje štipendije in upa da bodo le-te še naprej opravljale to pomembno vlogo, in sicer podpirati naše študente na njihovi študijski in poklicni poti. Besedo je prevzel inženir Marjan Jevnikar, ki je nagrajencem na kratko prikazal lik Albina Ločičnika, rojenega leta 1919 v Trstu. Takoj po rojstvu so Ločičnikovi starši morali zbežati v Maribor, zaradi kočljivega stanja, ki je nastajalo v Trstu po prvi svetovni vojni. Najprej je študiral v Mariboru, nato v Ljubljani, kjer je diplomiral v gradbeništvu. Med vojno se je preselil v Ajdovščino, kjer so ga Italijani ujeli in ga pozneje odpeljali v koncentracijsko taborišče Montecarlo-Savona v Italijo, od tam pa so ga Nemci, po kapitulaciji Italije leta 1943, odvedli v taborišče v Mantovo. Iz taborišča je pobegnil in se vrnil v Ajdovščino, kjer se je poročil z domačinko Evgenijo Stibilj. Po končani vojni pa se je končno vrnil v svoj rodni Trst, takrat pod anglo-ameriško upravo. Ločičnik je takoj dobil službo kot glavni inženir pri cestnem podjetju Anas, potem pa s kolegom ustanovil lastno podjetje. V Trstu je pustil vidno sled, saj je izvedel veliko statičnih računov za gradnjo mostov ter pripomogel tudi k uresničitvi načrta Kulturnega doma in sodeloval pri gradnji “avtoceste sonca”. Umrl je leta 1986 v Trstu. Bogato Ločičnikovo dokumentacijo je vdova poklonila knjižnici v Mariboru, ustanovila pa je tudi sklad, ki podeljuje štipendije študentom.

Članica komisije Neža Kravos je povedala, da se je zaradi izrednih razmer komisija tokrat sestala preko aplikacije Zoom, in sicer 16. februarja. Komisija je obravnavala 16 prispelih prošenj: 13 kandidatov višjih letnikov in 3 kandidatov prvega letnika. Pri obravnavanju so kot vedno upoštevali naslednje kriterije: študijski uspeh, smer študija (gradbeništvo je namreč višji kriterij, saj je bil Ločičnik gradbeniški strokovnjak) in delovanje v slovenskih zamejskih organizacijah. Po pregledu vseh prošenj so se člani komisije odločili za dodelitev štirih štipendij v višini 1.000 €. Letošnjo štipendijo so si zaslužile študentke gradbeništva Veronika Pučnik, Tereza Štavar, Jasmina Gruden in študentka strojništva Veronika Bordon.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme