Leto treh jubilejev

Piše: DD

Volilni občni zbor Skupnosti družin Sončnica

Skupnost družin Sončnica obhaja letos srebrni jubilej. Kot je na volilnem občnem zboru v Močnikovem domu v Gorici 28. januarja po nedeljski maši pri sv. Ivanu uvodoma povedala Mirjam Bratina, ena od ustanovnih članic, je društvo nastalo 13. junija 1999 kot nadaljevanje druženja, ki se je razvilo že nekaj let prej, ob mednarodnem letu družine 1994, ko so prvič organizirali dan družine in vzgojna predavanja. Društvo za družine so ustanovili, ker so verjeli, da je družina osnovna in najpomembnejša družbena celica, “ta vrednota nam je veliko pomenila”. Sončnico so izbrali kot simbol optimizma, “odpiramo se soncu in želimo optimistično povezovati družine”. Dejavnosti so bile in so še danes zelo raznovrstne, temeljijo na načelih demokracije, slovenstva, povezanosti, solidarnosti. Primarno področje delovanja je od vsega začetka bilo vzgojno, povabili so izjemne predavatelje iz slovenskega in zamejskega prostora, “kakovostna predavanja so bila zaščitna znamka”. Pomembno srečanje, ki je povezovalo ljudi iz širšega prostora, je bilo dan družine, na katerem so skušali preko predavanj in igre ustvarjati širšo skupnost. Prirejali so tudi kuharske, plesne, šiviljske in druge tečaje, pa družabna srečanja s kulturno prvino in več izletov zlasti po Sloveniji. Skrb za otroke so izkazovali z organizacijo poletnih središč v sodelovanju z Zavodom Sv. Družine in nato z združenjem Olympia. Kasneje je Sončnica “rodila še dva otroka”, prvi je bil Mladinski dom, ki letos obhaja 20-letnico, drugi pa mladinska skupina O’Klapa, ki je nastala pred 15 leti: tudi ta s povezovanjem mladih in na ustvarjalnem področju prispeva h kulturni rasti našega prostora. “Naše društvo je v 25 letih dalo velik doprinos naši skupnosti na najrazličnejših področjih … Na otrocih in mladih je naša prihodnost. Če tega v naših društvih ne bomo spodbujali, bo naša prihodnost bolj temna.”

Katerina Ferletič je v poročilu odbora orisala bogato delovanje v letu 2023. Predavanja so se v pocovidnem obdobju nekoliko spremenila, saj jih organizirajo v KC Lojze Bratuž; v prejšnjem letu jih je bilo kar osem. Mladinska gledališka skupina O’Klapa je postavila na oder muzikal Lak za sanje in organizirala plesni tečaj za mlade, podmladek O’Klapica pe je pripravil miklavževanje. Muzikal so uprizorili v začetku maja, sledile so tri ponovitve. Kljub povpraševanju žal ni prišlo do drugih ponovitev oz. snemanja za slovenski program RAI, in to v glavnem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Uspešen je bil tudi plesni tečaj z Niko Bagon, ki je v sklopu projekta Spretnorasti potekal od oktobra lani do konca januarja letos. Za mlade družine so organizirali poletno letovanje v koči sv. Jožefa v Žabnicah, tridnevno potovanje pa je zaradi nezadostnega števila udeležencev odpadlo. Skozi celo leto je Sončnica sodelovala z Zvezo slovenske katoliške prosvete, s KC Lojze Bratuž, z Mladinskim domom, Olympio, duhovnijo sv. Ivana in s SCGV Emil Komel. S KCLB-jem je junija lani organizirala 4. kamišibaj dan, festival z uglednimi kamišibajkarji iz vse Slovenije. Katerina Ferletič je v prejšnjem letu odigrala kar 30 kamišibajev po knjižnicah, knjigarnah, vrtcih in šolah na Goriškem, Tržaškem, v Sloveniji in Avstriji.

Blagajničar Marjan Vogrič je nazorno orisal obračun za leto 2023 in proračun za leto 2024. Potem ko je Adrijan Pahor prebral poročilo nadzornega odbora, so ju člani soglasno sprejeli. Blagajničar, ki ima rad številke, je kot zanimivost navedel tudi dolgo vrsto podatkov, ki govorijo o projektu Lak za sanje, pri katerem je sodelovalo kar 45 oseb, in navzoče povabil, da bi jim za ta podvig iz srca zaploskali.

Katerina Ferletič je tudi prikazala program za leto 2024, v katerem bodo med drugim – skupno z Mladinskim domom in O’Klapo – primerno obeležili tri jubileje, in sicer 2. junija v KC Lojze Bratuž. Poleg tega bodo poskrbeli za redno delovanje, organizirali bodo tradicionalna predavanja, plesni tečaj, tečaj gledališke vzgoje, poletno središče, začeli bodo pripravljati nov muzikal itd. Ker bo Gorica v prihodnjih dveh letih prestolnica slovenskega kamišibaja, je Društvo kamišibaj Slovenije zaupalo organizacijo festivala Katerini Ferletič; projekt, pri katerem bo sodelovalo veliko ustanov in oseb, je široko zasnovan in zelo pester.

Na občnem zboru, ki so ga pozdravili Miloš Čotar (ZSKP), Franka Žgavec (KCLB) in Tamara Kosič (Mladinski dom), so bili v novi odbor izvoljeni Simon Čavdek, Katerina Ferletič, Marija Marušič Bandelj, Ana Saksida, Kea Vogrič, Marjan Vogrič in Mirjam Bratina; v nadzorni odbor pa Valentina Jarca, Adrijan Pahor in Andrej Vogrič.

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme