Kristjan je romar na poti k Bogu

Dogodek, ki je v soboto, 27. oktobra 2012, razveselil vernike pri Sv. Ivanu, lahko nedvomno vzporejamo z biblično priliko o izgnanstvu izbranega ljudstva.
Svetoivanski verniki so bili pred tremi leti prisiljeni zapustiti domačo cerkev zaradi začetka prepotrebnih obnovitvenih del. Medtem so evharistično življenje imeli v prostorih bližnjega oratorija, nato je občinska uprava v ta namen dala postaviti na parkirišče nekdanje avtobusne remize večji šotor, ki pa je bil prepuščen milosti in nemilosti vremenskih razmer.
V tem obdobju je cerkev sv. Janeza Krstnika prestajala korenita prenovitvena dela, ki so zadevala zlasti notranjščino, bila so celo strukturne narave. Popravili in utrdili so streho in strop, ki se je začel krušiti; ob tem so tudi odkrili poslikave, ki so jih pred desetletji prekrili, ko so notranjost cerkve prebarvali. Še kako pomembna pa je bila namestitev novih orgel: nakup dragocenega instrumenta je bil odločen še pred prenovo cerkve. Pristojni so sklenili odkupiti rabljene orgle, ki jih je v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja izdelalo nemško podjetje Oberlinger iz Windesheima. To so mehanske orgle, ki jih bogati 26 registrov, zvok pa se razteza preko dvatisoč piščali. Do pred nekaj leti so bile nameščene v eni izmed cerkva v Koblenzu.
In ravno pri plemenitem glasbilu se je v soboto, 27. oktobra, začelo slavnostno bogoslužje. Tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, je na koru ob prisotnosti slovenskih in italijanskih cerkvenih pevcev blagoslovil orgle. Ob začetku svečane božje daritve je vernike, ki so do kotička napolnili cerkev, pozdravil domači župnik g. Fabio Ritossa, ki je povedal, da se slovenski in italijanski verniki ponovno skupaj srečujejo v domačem Božjem hramu. V imenu slovenske verske skupnosti je prisotne nagovoril Aleksander De Luisa, ki je spomnil na začetek leta vere in sinode vere tržaške Cerkve; Lamberto Terzuoli pa je nagovoril italijanske vernike.
Pomenljivo je bilo razmišljanje domačega župnika, ki je vzporejal obnovo cerkve, z nenehno obnovo duhovnega čuta vernika. In ravno g. Ritossa je ponudil nadškofu Crepaldiju iztočnico o bibličnem izgnanstvu, na podlagi katere je voditelj tržaške Cerkve razvil svojo homilijo.
Tržaški škof, ki je bogoslužje vodil v sodelovanju z g. Ritosso, nekdanjim župnikom Giannijem Giursijem, kaplanom Simonejem Agrinijem in kaplanom Milanom Nemacem, ki že dolgo let zgledno skrbi za slovensko svetoivansko versko skupnost, se je uvodoma zahvalil vsem, ki so prispevali k uspešnemu razpletu obnovitvenih del. Začenši s tržaško občinsko upravo (na slovesnosti jo je zastopala odbornica Antonella Grim) in krajevnimi župniki, ki so si zelo prizadevali za ta načrt. G. nadškof je zahvalo namenil tudi domačim vernikom, ki so v nelahkih okoliščinah vselej skrbeli, da bi njihovo župnijsko in družbeno življenje ostalo na visokem nivoju. V njihovi izkušnji je tržaški škof videl dvojni simbol verskega živjenja: romarski in stabilni element. “Bog nam je podaril prostor, v katerem ga častiti: vendar ta prostor najbrž ni nikoli večen in stalen. Prav zato vas rotim, da v sedanji stabilnosti nikdar ne pozabite na izkušnjo, ki ste jo dolgo časa prestajali pod šotorom: kajti v takratni nestabilnosti ste poosebljali romarja, ki se nenehno premika na poti k Bogu”, je dejal nadškof.
IG

Sv. Ivan / Slavnostno bogoslužje v obnovljeni cerkvi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme