Koronavirus / Nove odločbe goriškega nadškofa

Epidemiološka urgenca zaradi COVID-2019,
nove odločbe, sporočilo št. 4,
Gorica, 8. marca 2020, ura 20.00

V luči novega dekreta predsednka vlade z dne 8. marca 2020 in današnjega navodila IŠK, v sozvočju z ostalimi škofi dežele Furlanije- Julijske krajine razglašam naslednja navodila v boju zoper epidemiološko nevarnost COVID-2019, ki nadomeščajo vsako prejšnjo odločbo.

1. PREKINJENO JE obhajanje delavniških in prazničnih sv. maš (tudi pogrebnih), vseh ostalih zakramentov in molitvenih srečanj, ki so tipična za postni čas. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev, vendar je potrebno upoštevati navodila vladnega dekreta glede varnosti, posebno glede razdalje med osebo in osebo (vsaj EN meter). Namesto pogrebne slovesnosti, v sozvočju s krajevnimi oblastmi, naj poteka kratka molitev na pokopališču ob prisotnosti samo najožjih sorodnikov. Pogrebna maša naj bo prestavljena na nedoločen datum.
2. Katehetska in formativna srečanja ter delovanje v župnijskih domovih v korist otrokom in mladini ostajajo prekinjena vse do začetka šolskega pouka.
3. Prekiniti je treba vsa srečanja, kakršnekoli narave.
4. Prekiniti je treba potovanja in romanja v organizaciji tako župnij kot združenj.
5. Upoštevati je treba in naročiti drugim, da morajo upoštevati vse higienske norme, kakor jih navaja vladni odlok, posebej glede varnostne razdalje med osebami (en meter). Naj bo poskrbljeno za redno snago liturgičnih prostorov, opreme in predmetov.
6. Duhovniki in skupnosti naj poskrbijo za redno osebno in družinsko molitev, kakor tudi za katehezo v družinah, tako da nudijo razne pripomočke (posebno koledar “Il Tempo e la Parola” ter priročnik misijonskega urada).
7. Ne sme se ustaviti pozornost do potrebnih preko Kartas, seveda s potrebno previdnostjo.

Te norme stopijo v veljavo danes in ostajajo v veljavi do 3. aprila 2020, z izjemo tistih o katehezi in formativnih srečanjih (št.2).

Še in še molimo k Bogu, na Marijino priprošnjo, za bolnike, za vse, ki skrbijo zanje, in za vso našo škofijsko skupnost.

+ Carlo Roberto Maria Redaelli, goriški nadškof

Gorica, 8. marca 2020

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme