Kohezijska politika za enakost regij in trajnost regionalnih kultur

Stranka Slovenske skupnosti poziva k množični podpori evropske državljanske pobude za enakovredno kohezijsko politiko, ki jo je na Evropsko komisijo predstavil odbor gibanja European movement for protecting national regions.

V obrazložitvi evropske državljanske pobude je zapisano, da bi morala imeti kohezijska politika EU “posebno pozornost do regij, ki se po nacionalnih, etničnih, kulturnih, verskih ali jezikovnih značilnostih razlikujejo od okoliških regij.” Take regije, vključno z geografskimi območji brez upravnih pristojnosti, imajo pravico, da jim kohezijska politika pomaga pri preprečevanju gospodarskih zaostankov, pri zagotavljanju trajnostnega razvoja ter pri ohranjanju pogojev za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, še piše v obrazložitvi. V tako skupino regij lahko vključimo tudi našo dežele Furlanijo Julijsko krajino ali njena področja, kot so npr. Kras, Brda, Benečija, Nediške in Terske doline, Rezija ter Kanalska dolina.

Po mnenju odbora državljanov bi bilo vse to potrebno izvajati na način, ki bo omogočal ohranjanje teh značilnosti in zaradi tega morajo imeti take regije enake možnosti dostopa do različnih skladov EU. Zagotoviti jim je tudi treba ohranjanje značilnosti in ustrezen gospodarski razvoj, da se s tem podpre razvoj Unije in ohrani njena kulturna raznolikost.

To evropsko državljansko pobudo podpira več manjšinskih organizacij ter številne narodnostno mešane občine iz Katalonije, Španije, Romunje, Madžarske, Poljske in Nemčije. Podporo pobudi in poziv k podpisu sta dali tudi evropska krovna organizacija narodnih manjšin FUEN ter Evropska svobodna zveza EFA.

SSk poziva, da to evropsko državljansko pobudo množično popremo z lastnim podpisom v Registru evropskih državljanskih pobud na spletni strani Evropske komisije.

Tiskovno sporočilo / SSk podpira evropsko državljansko pobudo in poziva k podpisu

Preberi tudi

Prelistaj tiskano izdajo tednika Novi glas.

Oglej si zbirko tiskanih izdaj našega tednika.

Tiskane izdaje

Prireditve

Vreme